Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hledání vize do budoucna

Již jen pár dnů nás dělí od zahájení 19. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma, tradičně věnované vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů. V současné době uživatele nejvíce zajímá, jaký bude cenový vývoj nejen ušlechtilých paliv a kam se bude ubírat státní energetická politika.

Vybraných 369 domácích a zahraničních firem a organizací představí nejen technické novinky otopných systémů, ale pokud možno vše, co souvisí s moderní a ekonomicky únosnou tepelnou pohodou našich příbytků.

Tématu cenového vývoje paliv a směřování státní energetické politiky bude na Infothermě 2012 věnovaná celostátní tisková konference dne 16. ledna od 10:00 hod. v Kongresovém centru výstaviště. Představitelé ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí, pod jejichž záštitou se výstava koná, spolu se zástupci Hospodářské komory, cechů, svazů, asociací, společenství a dalšími odborníky budou hovořit, jaký vliv a dopad bude mít tento dokument na další rozvoj moderního vytápění.

Podle výsledků návštěvnických anket je na výstavách Infotherma stále největší zájem o novinky otopných systémů a na prvých místech se umisťují kotle z Dakonu, Viadrusu a Atmosu. Zatímco však ještě před několika lety šlo především o kotle na ušlechtilá paliva, na předcházejícím 18. ročníku byla už celá polovina na tuhá paliva, která alespoň částečně zachovávají komfort vytápění a pokud se v nich spaluje odpovídající palivo, jejich provoz odpovídá i normám životního prostředí. Výstavy Infotherma bývají také největšími přehlídkami nejrůznějších krbů, krbových vložek, kachláků a jejich modifikací. Jejich obliba roste nejen pro efekt otevřeného ohně, ale jako významný otopný systém, který v jarním a podzimním období může zcela nahradit vytápění ušlechtilými palivy a v průběhu zimy se výrazně podílet na jejich úsporách.

Infotherma 2012

Na Infothermě 2012 se představí novinky krbů, s možností jejich napojení na otopné systémy a vzduchové rozvody tepla. Budou zde představeny krby, které mají srovnatelnou účinnost a někdy i lepší než je tomu u klasických kotlů.

Po otopných systémech druhé největší zastoupení budou mít firmy a organizace, které se zabývají nejrůznějšími formami úspor energie. Budou to především obory, které mohou zásadně a definitivně řešit úspory energií. Jde především o novou nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Této tématice je také věnovaná vstupní expozice a řada dalších prezentací v jednotlivých pavilonech. Odpověď na své otázky by měli dostat i návštěvníci, kteří se připravují rekonstruovat své objekty, zateplovat je, vyměňovat okna nebo celé otopné systémy.

Při hledání úspor energie se často zapomíná, že v našich zeměpisných šířkách trávíme většinu života uvnitř budov. Platí to především u malých dětí a seniorů. Na výstavě se proto budeme snažit představit netradiční přírodní materiály, které jsou nejen energeticky nenáročné, ale dovedou vytvářet přírodní mikroklima a neobsahují žádné škodlivé látky. Kromě dřeva to bude například využití slámy, rákosu, technického konopí, s ukázkou hliněného stavitelství z nepálených cihel, hliněných omítek a izolací z lněného pazdeří, ovčí vlny apod.

Termostat

V pomyslné třetí třetině výstavy dostanou příležitost firmy a organizace, které se věnují obnovitelným zdrojům. Bude to například 45 firem s tepelnými čerpadly a předpokládá se, že to bude opět největší přehlídka tohoto sortimentu co do počtu i jejich modifikací. Dále se zde představí desítky firem a organizací s produkcí, zpracováváním a využíváním biomasy, slunečních kolektorů a dalších obnovitelných zdrojů.

Naší snahou je, aby výstava byla nejen přehlídkou technických novinek a služeb, ale aby se zde prezentovala i nadčasová řešení, která budou mít náskok před současnou realitou a budou představovat i určitou vizi do budoucna. Proto jsme při přípravách výstavy prohloubili spolupráci s vysokými školami, vývojovými pracovišti, asociacemi, svazy, cechy, společenstvími a řadou mediálních partnerů. Ta budou zastoupena nejen v poradenském stánku, ale budou mít i své vlastní expozice. Jedním z nich je náš dlouholetý partner internetový portál TZB-info, který mimo jiné představí nejaktuálnější ceny paliv, podle jednotlivých druhů, jejich využitelnosti a cenové relace od jednotlivých dodavatelů.

Se zajímavou úpravou fotovoltaických panelů se bude prezentovat Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd, která výrazně sníží energetickou náročnost při výrobě fotovoltaických panelů a tím i jejich konečnou cenu. Ústav Akademie věd představí také nové Li-ion baterie.

Když jsme hledali příklad města či obce, která se léta systematicky stará, podporuje a ve svých zařízeních využívá netradiční a obnovitelné zdroje energií, dohodli jsme se s Magistrátem města Litoměřice. Předvedou zde nejen podporu využívání slunečních kolektorů, fotovoltaických článků, tepelných čerpadel, ale v létě letošního roku dají do provozu vodní elektrárnu a začali zde stavět u nás první geotermální elektrárnu a teplárnu, která bude čerpat tepelnou energii z hloubky pěti kilometrů.

Plyn

Že „provokovat“, v dobrém slova smyslu, může i historie, bude panelová prezentace Technického muzea z Brna. Předvede nejen ukázky historického vytápění a využívání přírodních zdrojů energie, ale představí i některé nesplněné sny našich geniálních předků, kteří již před mnoha lety usilovali o jímání vzdušné elektřiny a bouřkových výbojů. Realizace těchto snah by mohla zcela vyřešit energetickou situaci na celém světě.

Tak jako na předcházejících výstavách se budeme snažit poskytnout návštěvníkům nejen co možná nejvíce informací, ale i pomoc orientovat se v těchto poznatcích a vytvořit si vlastní závěr. K tomuto účelu bude již tradičně sloužit odborný doprovodný program, kde bude předneseno 38 přednášek. Pro návštěvníky je také připraveno poradenské středisko, kde mohou diskutovat s předními odborníky z nejrůznějších oborů.

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...