Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Sériově vyráběné výměníky tepla JAD od firmy SECESPOL instalované na 35 MW v Ružomberku

Parní CVS velkých výkonů jsou často osazovány klasickými trubkovými výměníky tepla vyráběnými na zakázku. Takové řešení je finančně i prostorově náročné. Společnost SECESPOL-CZ nabízí řešení CVS s použitím sériově vyráběných spirálových výměníků JAD. Jedním z nich je nově vybudovaná CVS v Ružomberku.

Ružomberok

Prečítajte si:
Sériovo vyrábané výmenníky tepla JAD od firmy SECESPOL inštalované na 35 MW

V září 2010 byla uvedena do provozu centrální předávací stanice tepla (CVS) v Ružomberku o celkovém výkonu 35 MW. Předávání tepla je realizováno sériově vyráběnými výměníky tepla JAD od firmy SECESPOL, s.r.o.

Spolehlivé a cenově dostupné použití sériově vyráběných výměníků tepla JAD pro velké výkony centrálních předávacích stanic.

 
Obr. 1: Model JAD 26.480
Obr. 1: Model JAD 26.480
Uvedení stanice do provozu:září 2010
Investor:CZT Ružomberok, s.r.o.
Realizovala firma:Tenza a.s.
Dodavatel výměníků tepla:Secespol-CZ, s.r.o.
Popis:Centrální předávací stanice pára/voda o výkonu 35 MW osazená spirálovými výměníky JAD 26.480.

Obr. 2: Výměník JAD 26.480 – dochlazovač kondenzátu před zaizolováním
Obr. 2: Výměník JAD 26.480 – dochlazovač kondenzátu před zaizolováním

Parní CVS velkých výkonů jsou často osazovány klasickými trubkovými výměníky tepla vyráběnými na zakázku. Takové řešení je finančně náročné a takéjepotřebný dostatečný prostor k osazení a manipulaci s výměníkem, což vyžaduje nemalé finanční prostředky na stavební úpravy místa instalace. Manipulace s tímto typem výměníku je náročná na technické vybavení, vzhledem k tomu, že hmotnost výměníku je až několik tun.

Společnost SECESPOL-CZ, s.r.o. nabízí řešení CVS s použitím sériově vyráběných spirálových výměníků JAD. Jedním z takových řešení je i nově vybudovaná CVS v Ružomberku, která se skládá z 5 ks spirálových trubkových výměníků JAD 26.480, a to ze 4 ks tlakově nezávislých tepelných výměníků pára/voda zapojených paralelně a 1 ks tlakově nezávislého tepelného výměníku voda/voda, který funguje jako dochlazovač kondenzátu (Obr. 3). Jmenovitý výkon CVS je 35 MW. Primárním médiem je pára 0,5 MPa/165 °C, resp. kondenzát 0,12 MPa, sekundárním médiem je horkovod 130 °C/ PN16 se jmenovitým průtokem 519,3 m3/h v zimním období a 108,4 m3/h v letním období.

Obr. 3:  Blokové schéma zapojení CVS
Obr. 3: Blokové schéma zapojení CVS
Obr. 4: Centrální výměníková stanice 4×JAD 26.480 po zaizolování
Obr. 4: Centrální výměníková stanice 4×JAD 26.480 po zaizolování

Primární parní/ kondenzační médium proudí výměníky tepla, kde odvádí energii sekundárnímu horkovodnímu okruhu. Množství proudící primární páry do výměníků tepla a tím i výkon CVS se nastavuje regulačními ventily s elektropohony. Expanzní systém sekundáru CVS je řešen dopouštěním a odpouštěním. Na výstupech z výměníků tepla jsou osazeny pojistné ventily. Doplňování teplonosného média je řešeno expanzním automatem s beztlakovými nádržemi o objemu 16 m3 a doplňovacími čerpadly. Zařízení je regulované řídicím systémem připojeným na dispečerské stanoviště, které zabezpečí úplný autonomní provoz, ve smyslu požadavků na bezobslužný chod zařízení. Výhodou takového řešení jsou značné finanční a časové úspory, protože se jedná o sériově vyráběné výměníky. Prostorové požadavky výměníků JAD jsou mnohem menší než u výkonově srovnatelného trubkového výměníku, stejně tak jako náklady na technické vybavení určené k manipulaci s výměníky, protože hmotnost jednoho výměníku JAD 26.480 je pouze 665 kg.

Další podstatnou výhodou takového řešení je širší regulační pásmo s postupným připojováním a odpojováním jednotlivých výměníků podle požadovaného výkonu CVS v jednotlivých obdobích (léto/zima). A v neposlední řadě nezanedbatelnou výhodou je zabezpečení nepřetržité dodávky tepla i v případě poruchy na některém z výměníků, kdy nemusí být odstavená celá CVS jak tomu bývá v případě použití jednoho velkého výměníku.


SECESPOL-CZ, s. r. o.
logo SECESPOL-CZ, s. r. o.

Společnost SECESPOL-CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Secespol Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.