Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Výpočtový program pro návrh výměníků CAIRO 3.5.5.

Osvědčený výpočtový program CAIRO společnosti Secespol pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla má novou verzi 3.5.5. Je k dispozici volně ke stažení na www.secespol.cz. Úkolem článku není recenze a podrobný výklad způsobu výpočtu výměníků v programu CAIRO, ale chceme zde upozornit na změny ve výpočetním programu oproti předchozím verzím. Základní návrh je popsán ve videu, které můžete zhlédnout na konci článku, případně přes link , který najdete na stránkách www.secespol.cz v sekci software.

Stažení a instalace programu

Pro stažení bezplatného programu CAIRO je nutné provézt registraci a vyžádat si jméno a heslo. Registrace uživatele umožní upgrade nových produktů, algoritmů a včasnou informaci o důležitých změnách.

Po kliknutí na „Vyžádat kód ke stažení CAIRO 3.5.5.“ se otevře poštovní klient a zašle do našeho technického oddělení požadavek na zaslání přihlašovacího jména a hesla pro stažení programu. Jméno a heslo je zasláno po zpracování obratem.

Po zaslání jména a hesla klikněte na „Stáhnout CAIRO 3.5.5“ a po zobrazení panelu zadejte jméno a heslo. Program se začne stahovat. Po stažení instalačního programu jej můžete nainstalovat do svého počítače. Pokud jste měli nainstalovanou starší verzi programu, kde máte uložené výpočty, můžete starší verzi nechat nainstalovanou. Při instalaci si program vytvoří nový adresář CAIRO 3.5.5. a staré soubory ponechá ve starém adresáři.

Obr. 1: Stažení programu CAIRO 3.5.5.
Obr. 1: Stažení programu CAIRO 3.5.5.
 

Nastavení jazykové mutace

Prostředí programu CAIRO 3.5.5 zůstává stejné jako v předchozích verzích 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0. a 3.5.0. V nabídce jazykových mutací došlo k významnému rozšíření. V současné době je CAIRO 3.5.5 v češtině, angličtině, polštině, němčině, francouzštině, bulharštině, italštině, španělštině a ruštině. Při použití ruštiny je nutné mít ve svém počítači nahrány správné fonty azbuky. Nastavení jazyka se provádí přes horní lištu „Možnosti“, v dalším rolovacím menu vybereme jazyk, ve kterém chceme pracovat.

Obr. 2: Nastavení jazykové mutace.
Obr. 2: Nastavení jazykové mutace.
 

Nové výměníky

V kartě zadání oproti předchozím verzím došlo k přidání nových typů deskových výměníků, například deska typu LD235 – rozměr desky 306×784 mm s připojovacími přírubami DN80, nebo výměníku JAD 26.480 s teplosměnnou plochou 77 m2.

Obr. 3: Nové typy výměníků.
Obr. 3: Nové typy výměníků.
 

Možnost výběru médií

U karty zadání chceme upozornit na možnosti použití různých médií, které jsou v programu zadány. Například různé koncentrace glykolů, varianty olejů a různá potravinářská média, například víno, pivo, nebo média používaná v chemickém průmyslu. V nové verzi došlo k aktualizaci fyzikálně-chemických vlastností v praxi nejužívanějších látek podle nejnovějších poznatků. Při kliku na položku „Kapalina“ se zobrazí fyzikální vlastnosti vybraného média. Zde je nutné zkontrolovat, zda je médium zadáno v rozmezí pracovních teplot. Při použití nestandardních médií doporučujeme výpočet zaslat na naše technické oddělení pro potvrzení správnosti návrhu.

Obr. 4: Detail zadaných fyzikálních parametrů média.
Obr. 4: Detail zadaných fyzikálních parametrů média.

Zadání parametrů a následný výpočet

Po vybrání médií, zadání teplotních spádů, výkonu a max. tlakových ztrát klikneme na kartu „Výpočet“ a program navrhne výměníky, které vyhovují zadání. U tohoto kroku během posledních verzí nedošlo ke změnám. Podrobnější postup je popsán ve videu na konci článku.

Tlaková ztráta výměníku v hrdle a samotném výměníku

U nové verze CAIRO 3.5.5 dochází k rozšíření možnosti optimalizace návrhu deskových výměníků tepla. U deskových výměníků často dochází k limitám při návrhu v tlakových ztrátách výměníku. Významná část tlakové ztráty je ve vstupním a výstupním hrdle a zbytek v samotném výměníku. Toto je zohledněno v nové verzi CAIRO 3.5.5, kde po návrhu a vybrání výměníku ve výběru „Podrobnosti“ je vidět, jak velká tlaková ztráta je v hrdle výměníku a jak velká v samotném výměníku.

Obr. 5: Kontrola rychlosti ve výměníku a tlakových ztrát.
Obr. 5: Kontrola rychlosti ve výměníku a tlakových ztrát.

Díky tomuto rozšíření při výběru výměníku je patrné, jaká bude tlaková ztráta u výměníku s menším hrdlem a s větším hrdlem. Velikost hrdla u deskových výměníků je na konci jeho označení. Dále je v tomto okně zobrazena rychlost v hrdle výměníku, která má přímou souvislost s tlakovou ztrátou. Pro správný technický návrh je nutné tuto rychlost kontrolovat. Při vysoké rychlosti v hrdle může při provozu docházet k hlučnosti výměníku a v některých případech i k vibracím, které se přenášejí do potrubí napojeného na výměník, nebo na konstrukci, ke které je výměník upevněn. Navrhované hodnoty výměníku jsou často zadávány na maximální provozní parametry, na které výměník nemusí být nikdy provozován. Je na zkušenosti projektanta posoudit, zda je přípustná krátkodobě vyšší rychlost v hrdle. Program upozorňuje až na extrémně vysoké rychlosti v hrdlech. U vody nad 5,5 m/s, ale pro optimální provoz doporučujeme pohybovat se v rychlostech do 2,5-3 m/s. U trubkových spirálových výměníků JAD X je u páry upozornění až při 60 m/s. U páry je doporučená rychlost v hrdle závislá na tlaku páry. Čím vyšší je tlak páry, tím vyšší je možná povolená rychlost. Při návrhu je nezbytné kontrolovat také vnitřní rychlosti v plášti, kde v případě vody jako media, by neměla překročit rychlost 2 m/s. Při vyšších rychlostech může docházet k vibracím ve svazku trubek.

Konkrétní hodnoty rychlostí v hrdle a vnitřních rychlostí lze vidět při kliku na tlačítko „Podrobnosti“. Při rozšířeném tisku jsou popsané konkrétní rychlosti obsaženy v tiskovém výstupu. U standardního tisku tyto rychlosti nejsou uvedeny.

Materiálové provedení u výměníků JAD

Po vybrání navrženého výměníku JAD přejdeme na kartu „Návrhový výpočet“. Zde musíme zadat, na jaké maximální pracovní parametry a z jakých materiálů má být výměník vyroben. Nejprve zadáme maximální pracovní tlak a teplotu na primární a sekundární straně. Poté zadáme třídu nerezového provedení výměníku: Na výběr máme nerez AISI 316 L (WNR 1.4404) označeno v programu 17-12-2,5 (označuje procenta legur v nerezu Cr-Ni-Mo), nebo nerez AISI 321 (WNR 1.4541) označeno v programu 18-10 (Cr-Ni).

Obr. 6: Detail zadání konstrukčních materiálů.
Obr. 6: Detail zadání konstrukčních materiálů.

Po zadání materiálu výměníku musíme vybrat, zda chceme příruby výměníku z černé oceli, nebo nerezové. CS – černé příruby (carbon steel), SS – nerezové příruby (stainless steel).

Po zadání těchto všech parametrů nám výpočtový program vygeneruje k typu výměníku jedinečný kód (např. 0128-0001), který je uveden na štítku výměníku. Díky tomuto kódu můžeme přesně identifikovat již instalované výměníky.

Slovo závěrem

Výpočetní program CAIRO je již po mnoho let osvědčeným nástrojem pro návrh deskových a trubkových výměníků. Přestože je návrhový software intuitivním nástrojem, je třeba respektovat určitá technická kritéria a odborně posuzovat vhodnost doporučeného výběru výměníku tepla. Proto v případě potřeby neváhejte kontaktovat naše technické oddělení, kde vám odborníci rádi s návrhem pomohou, případně potvrdí, nebo vyvrátíme Váš návrh.

Díky připomínkám uživatelů a rozšiřování šířky sortimentu dochází k neustálému vývoji a vylepšování programu. Již v současné době je testována nová verze programu CAIRO, kde bude k dispozici možnost návrhu kondenzátorů a výparníku pro běžně používaná chladiva např. R407c, R410 apod. K uvolnění této verze by mělo dojít v druhé polovině letošního roku.

O další nové verzi vás budeme včas informovat.

Secespol – software CAIRO 3.5.5 na Youtube.com


SECESPOL-CZ, s. r. o.
logo SECESPOL-CZ, s. r. o.

Společnost SECESPOL-CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Secespol Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.