Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zálohované oběhové čerpadlo CP-201 a typické příklady použití v praxi

Společnost Jablotron Alarms a.s. přinesla na trh kompletní řešení. Sada CP-201S obsahuje energeticky úsporné čerpadlo a řídicí jednotku se zálohovacím akumulátorem. Zabudován je také regulátor pro řízení teploty pomocí servomotoru směšovacího ventilu. Díky tomu může celé topení normálně fungovat bez dodávky proudu.

Interiér 02 zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
Interiér 02

Zdroje tepla, jejichž funkce není závislá na dodávce elektrické energie, jsou poměrně časté. Ať už se jedná o kotle na tuhá paliva (včetně krbů s teplovodním výměníkem), solární kolektory či natopenou akumulační nádrž. Potíž však je v tom, že dnešní topné systémy nejsou schopné fungovat bez oběhového čerpadla. A tak uživatel nemůže topit, pokud nejde elektřina a navíc vzniká problém, jak bezpečně odvést teplo ze zdroje, který nezastaví svou funkci s výpadkem proudu.

Zálohování standardních oběhových čerpadel je problematické a neefektivní. Elektrickou energii lze celkem efektivně skladovat v akumulátoru. Ten má obvykle napětí 12 V stejnosměrných. Běžné čerpadlo však potřebuje 230 V střídavých. Při převodu napětí se značná část energie zmaří a tím se podstatně zkracuje doba zálohování. Navíc pro spolehlivou funkci celého zařízení nestačí jen měnič s baterií. Je potřeba zajistit pravidelné testování akumulátoru, optimalizovat spotřebu celého systému a hlavně nepřetržitě monitorovat, zda všechny klíčové prvky topného systému spolehlivě fungují. V případě vážné poruchy musí systém s předstihem varovat uživatele, že nastal problém. Správným řešením je sestava, u které výrobce garantuje celkovou funkci, nikoliv pouze základní vlastnosti dílčích komponentů.

CP-201S je kompletní řešení

Společnost Jablotron Alarms a.s. přinesla na trh kompletní řešení. Sada CP-201S obsahuje energeticky úsporné čerpadlo a řídící jednotku se zálohovacím akumulátorem. Zabudován je také regulátor pro řízení teploty pomocí servomotoru směšovacího ventilu. Díky tomu může celé topení normálně fungovat bez dodávky proudu. Když se přiblíží vybití akumulátoru, dokáže systém zavřít přívod vzduchu do kotle nebo aktivovat nouzové chlazení. Uživatele na vzniklou situaci upozorní zvuk sirény nebo varovná SMS.

CP-201 otevřená jednotka zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
CP-201 otevřená jednotka
CP-201 čerpadlo 03 zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
CP-201 čerpadlo 03

Základem sestavy je unikátní čerpadlo s nízkým příkonem energie. Je v něm použit speciální 12V synchronní elektromotor. Čerpadlo se tedy při výpadku sítě napájí přímo z akumulátoru a nevznikají proto žádné ztráty energie způsobené převodem napětí. Při vhodném nastavení je systém schopen fungovat z akumulátoru nepřetržitě až 30 hodin.

Zabudovaný mikropočítač pravidelně testuje klíčové části sestavy. Tak je sledována kapacita zálohovacího akumulátoru, správnost jeho dobíjení, ale také to, zda se čerpadlo skutečně otáčí, nebo jestli nedošlo k závadě připojených senzorů. Případná porucha je indikována akustickým signálem a odpovídajícím kódem na displeji řídící jednotky. Vážné poruchy navíc zapínají výstup pro sirénu. Připojit lze také GSM hlásič, který dokáže vyslat poruchovou SMS zprávu.

Při instalaci a testování sestavy může technik využít přehledné servisní menu. Tím lze zobrazit vnitřní parametry systému (teplota snímačů, otáčky čerpadla, stav termostatu atd.). V servisním menu lze také změnit vlastnosti výrobku v případě, že topný systém vyžaduje jiné chování, než jaké bylo nastaveno v továrně.

Typické aplikace zálohovaného čerpadla

Režim provozu čerpadla se volí přepínačem v řídící jednotce. Typické příklady použití jsou znázorněny pomocí nákresů (legenda: Č = čerpadlo, T1, T2 = snímače teploty, M = servomotor regulačního ventilu).

 1. zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
  Topení s kotlem na tuhá paliva – spalinový termostat (je součástí dodávky) zapíná oběhové čerpadlo a zabudovaný regulátor řídí servoventil tak, aby udržoval požadovanou teplotu vody vracející se do kotle.
   
 2. zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
  Topení z akumulační nádrže – pokojový termostat zapíná oběhové čerpadlo a regulátor servoventilu řídí teplotu vody do radiátorů (podlahových smyček). Řídící jednotka poskytuje též možnost ekvitermní regulace teploty otopné vody v závislosti na vnější teplotě. Zabudován je též důvtipný mechanismus bránící zamrznutí jakékoliv části topení v případě kdy vypne prostorový termostat. Je-li totiž vnější teplota pod nulou, prohání čerpadlo systémem vodu i při vypnutém termostatu a její teplota je udržována na nastavené minimální teplotě (např. 20 °C).

   
 3. zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
  Solární ohřev – čerpadlo se zapíná v případě, že teplota solárního panelu převyšuje teplotu zásobníku. Elektronika navíc zajišťuje zpětné chlazení zásobníku, dojde-li k jeho přehřátí.
   
 4. zálohované oběhové čerpadlo Jablotron
  Zálohované čerpadlo – oběhové čerpadlo se zapíná spojením svorek řídící jednotky. V tomto režimu se nevyužívá zabudovaný regulátor směšovacího ventilu.
   

Řídící jednotka sestavy zajišťuje nejen výše popsané funkce, ale provádí též trvalou diagnostiku všech prvků. Kromě toho se stará, aby nedošlo k zalehnutí čerpadla a regulačního servoventilu v letním období. Když je totiž topení mimo provoz, tak se každý desátý den protočí čerpadlo a provede se přestavení směšovacího ventilu v plném rozsahu tam i zpět. Tak je zajištěno, že začátkem nové topné sezóny nebude uživatel nepříjemně překvapený.

Jablotron prodává své zálohované čerpadlo přednostně certifikovaným technikům. Certifikační školení je jednodenní. Pokud je čerpadlo namontováno certifikovaným technikem, prodlužuje výrobce záruku na 5 let bezplatných oprav.

Technické parametry sestavy CP-201S
Napájení230 V, 50 Hz, příkon až 40 W
Zálohovací akumulátor12 V, 18 Ah bezúdržbový olověný
Doba provozu čerpadla z akumulátoruaž 30 hod. (závisí na provozním režimu)
Doba nabití akumulátorudo 48 hod. (závisí na stupni vybití)
Příkon čerpadla4–20 W (závisí na režimu provozu a na průtoku)
Vlastní spotřeba řídící elektroniky cca 2 W
Energetická účinnost čerpadla dle ES 622/2012EEI ≤ 0,20
Výtlak čerpadlamax. 4 m
Objemový průtok čerpadlamax. 2,1 m3/hod.
Max. provozní tlak čerpadla 1 MPa
Připojovací šroubení čerpadlaG 1 ½
Rozteč připojovacích přírub čerpadla180 či 130 mm (dle xxx v typovém označení)
Teplota kapaliny přepravované čerpadlem2 °C až 110 °C
Rozsah teploty okolí čerpadla0 °C až 40 °C
Výstup pro servomotor směšovacího ventiluimpulzy 24 V, 50 Hz, max. 3 VA (zálohované)
Rozsah nastavení regulátoru teploty30 až 70 °C
Výstup pro nouzové chlazení 12 V, max. 1 A
Signalizace poruchyzabudovaný displej a akustický signalizátor
Výstup pro varovnou sirénu12 V, max. 0,5 A
Krytí řídící jednotkyIP 40
Rozsah teploty okolí řídící jednotky−10 až +40 °C
Rozměry řídící jednotky357 × 297 × 105 mm

Více informací naleznete na www.jablotron.cz.

 
 
Reklama