Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sálavé vytápění v průmyslových provozech

Článek hodnotí elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u výrobních a skladových provozů. Cílem je prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.

Výrobní areál FENIX se nachází v samém srdci jesenických hor.
Výrobní areál FENIX se nachází v samém srdci jesenických hor.

Sálavé vytápění je už ze své podstaty vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami, které jsou pro průmyslové a zemědělské stavby typické. Současně zejména výrobní provozy obvykle nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny, přirozeně se tak nabízí myšlenka spojit výhody sálavého vytápění s výhodnější cenou elektřiny.

Společnost FENIX se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely ECOSUN® S+, určené právě pro tento typ staveb. Velmi častým dotazem potenciálních klientů je, jaké mohou u takových aplikací očekávat provozní náklady. Protože společnost FENIX využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (horské podnebí), vznikla následující studie. Jejím cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění.

Dílna provozu ECOSUN NT.
Dílna provozu ECOSUN NT.
Balení výrobků do teplem smrštitelné folie je současně významným zdrojem tepla (budova ECOSUN NT).
Balení výrobků do teplem smrštitelné folie je současně významným zdrojem tepla (budova ECOSUN NT).

Zdroj dat

Posuzovaným obdobím je topná sezona 1. 9. 2020 – 31. 5. 2021. Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování SAS (Špičkovací Akumulační Stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období byla 4,7 °C (kontinuální měření teplot na OC FENIX). Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen energií, nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.

Celková spotřeba

Objekt Plocha Objem Příkon vytápění Příkon technologií Roční spotřeba na vytápění Měrná roční spotřeba energie na vytápění
ECOSUN NT 1 522 m2 6 051 m3 47 kW 230 kW 11 MWh 7,2 kWh/m2 1,8 kWh/m3
ECOSUN VT 682 m2 2 054 m3 50 kW 12 MWh 17,6 kWh/m2 5,84 kWh/m3
KOVOVÝROBA 1 471 m2 10 743 m3 65 kW 90 kW 17 MWh 11,6 kWh/m2 1,6 kWh/m3
ECOFLOOR 4 281 m2 28 788 m3 256 kW 63 kW 219 MWh 51,2 kWh/m2 7,6 kWh/m3
CELKEM 7 956 m2 47 636 m3 418 kW 383 kW 259 MWh 32,6 kWh/m2 5,5 kWh/m3

Celková spotřeba energie na vytápění areálu FENIX je výsledkem součtu několika samostatných budov (provozů), které mají různé světlé výšky, část objektů je rekonstruovaných, část nových, v některých provozech jsou technologie přinášející významné tepelné zisky (viz detaily provozů). V průměru bude většina průmyslových provozů v podobném nebo i lepším standardu a získaná data je proto možné považovat za reprezentativní. Podrobnější rozbor sledovaných provozů je v následujících tabulkách.

Provoz KOVOVÝROBA má největší koncentraci CNC strojů.
Provoz KOVOVÝROBA má největší koncentraci CNC strojů.
Díky umístění uprostřed provozní budovy ECOFLOOR má kabelovna v porovnání s ostatními provozy nejnižší měrnou potřebu tepla.
Díky umístění uprostřed provozní budovy ECOFLOOR má kabelovna v porovnání s ostatními provozy nejnižší měrnou potřebu tepla.

Dílčí provozy – ECOSUN NT

Okruh Plocha Světlá výška Objem Příkon vytápění Příkon technologií Roční spotřeba na vytápění Měrná roční spotřeba energie na vytápění
1.NP lakovna 605 m2 5,0 m 3 025 m3 47 kW 230 kW 11 MWh 7,2 kWh/m2 1,8 kWh/m3
1.NP výroba 513 m2 3,3 m 1 693 m3
2.NP 404 m2 3,3 m 1 333 m3
CELKEM 1 522 m2 6 051 m3
 • Vytápění je zajištěno VT panely ECOSUN S+ a TH (výška instalace 3,1–3,9 m)
 • Udržovaná denní teplota 20 °C (14 hod), noční útlum 16 °C (7 hod), část noci topení zcela vypnuto (3 hod)
 • V 1.NP je technologie o příkonu 230 kW (vypalovací pec, tunel na smršťování obalových fólií)

Dílčí provozy – ECOSUN VT

Okruh Plocha Objem Příkon vytápění Příkon technologií Roční spotřeba na vytápění Měrná roční spotřeba energie na vytápění
ECOSUN VT 682 m2 2 054 m3 54 kW 12 MWh 17,6 kWh/m2 5,84 kWh/m3
 • Vytápění technických provozů je zajištěno převážně VT panely ECOSUN S+ Short 06 a TH 10 (výška instalace 3,1 m)
 • Zázemí (šatny, sociální zařízení, denní místnosti) vytápěno kombinací NT panelů ECOSUN VT, podlahového vytápění ECOFLOOR a topných žebříků
 • Část objektu (sklad 2.NP, sklad a technické zázemí 3.NP, strojovna výtahu 4.NP) je nevytápěná, cca 550 m2 proto nebylo zahrnuto do posuzovaného prostoru
 • Udržovaná denní teplota 21 °C (11 hod), noční útlum 16 °C (13 hod)

Dílčí provozy – KOVOVÝROBA

Okruh Plocha Světlá výška Objem Příkon vytápění Příkon technologií Roční spotřeba na vytápění Měrná roční spotřeba energie na vytápění
1.07a 478 m2 5,0 m 2 390 m3 65 kW 90 kW 17 MWh 11,6 kWh/m2 1,6 kWh/m3
1.07b 223 m2 5,0 m 1 115 m3
1.07b přístavba 770 m2 9,4 m 7 238 m3
CELKEM 1 471 m2 10 743 m3
 • Vytápění zajišťují VT panely ECOSUN S+ 24 a S+ 36 (výška instalace 3,9 m a 8 m)
 • Udržovaná denní teplota 20 °C (22 hod), noční útlum 16 °C (2 hod)
 • Příkon technologií 90 kW (kompresory)

Dílčí provozy – ECOFLOOR

Okruh Plocha Objem Příkon vytápění Příkon technologií Roční spotřeba na vytápění Měrná roční spotřeba energie na vytápění
Kabelovna + sklad 2 744 m2 20 027 m3 90 kW 45 kW 104 MWh 37,9 kWh/m2 5,19 kWh/m3
Stará dílna NT 319 m2 1 820 m3 21,6 kW 30 MWh 94 kWh/m2 16,5 kWh/m3
Spojkovna 1 218 m2 6 941 m3 145 kW 18 kW 85 MWh 69,8 kWh/m2 12,2 kWh/m3
CELKEM 4 281 m2 28 788 m3 256 kW 63 kW 219 MWh 51,2 kWh/m2 7,6 kWh/m3

Okruh „Kabelovna + sklad“

 • Vytápění je hlavní měrou zajištěno panely ECOSUN S 36 (výška instalace 4,3 m)
 • Denní teplota je 20 °C (13,5 hod), noční útlum 16 °C (10,5 hod)
 • Příkon technologií 45 kW

Okruh „Stará dílna NT“

 • Vytápění je zajištěno panely ECOSUN SB 24 (výška instalace 4,3 m)
 • Denní teplota 21 °C (24 hod), provoz bez nočního útlumu

Okruh „Spojkovna“

 • Vytápění hlavní měrou zajištěno panely ECOSUN S 36 (výška instalace 4,3 m)
 • Denní teplota 19 °C (11 hod), noční útlum 16 °C (13 hod)
 • Příkon technologií 18 kW
Naopak provoz „Stará dílna NT“, umístěný v severním rohu objektu a velkými prosklenými plochami, má měrnou potřebu tepla nejvyšší. Provozní budova ECOFLOOR je však současně nejstarším objektem z celého výrobního areálu.
Naopak provoz „Stará dílna NT“, umístěný v severním rohu objektu a velkými prosklenými plochami, má měrnou potřebu tepla nejvyšší. Provozní budova ECOFLOOR je však současně nejstarším objektem z celého výrobního areálu.
Spojkovna je dalším dílčím provozem budovy ECOFLOOR.
Spojkovna je dalším dílčím provozem budovy ECOFLOOR.

Závěr

Získaná data je nutné vnímat jako orientační hodnoty. Každý průmyslový provoz či výrobní areál je individuální, nejen z pohledu tepelně-technických vlastností objektů, ale i charakterem provozu, rozsahem tepelných zisků z technologií a v neposlední řadě i klimatickou lokalitou, kde se objekt nachází. Nicméně nabízí alespoň základní přehled, jaké provozní náklady mohou být se sálavým vytápěním dosahovány.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...