Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Perspektivy elektrického sálavého vytápění v nastupující energetické krizi

Energetická krize způsobená přeregulovaností energetiky ve spojení s ideologickou slepotou paralyzovala doposud stále ještě fungující energetický trh, což se v Evropě začalo projevovat v průběhu minulého roku a situace potom gradovala koncem roku 2021.

Válka na Ukrajině a její důsledky byly potom pouze potvrzením série špatných energetických rozhodnutí EU z minulosti!

Dnes již je zcela jisté, že tato od II. světové války nevídaná krize s nárůsty cen energií ve stovkách procent povede k doposud nepoznanému poklesu životní úrovně a to ve dvou stupních. Prvním stupněm bude samotný šok ze zdražení energií po vypršení fixací (elektřina cca 3,3×, plyn 4,5×), druhým a daleko závažnějším šokem však bude následné přelití těchto nových cen energií do cen prakticky všech výrobků a služeb v ČR!

Jaké jsou tedy v této neradostné situaci perspektivy elektrického sálavého vytápění?

Kupodivu ne zcela špatné a to z následujících důvodů:

  1. Movitější část populace může zvýšit svoji energetickou nezávislost instalací FVE a chytrých bateriových úložišť (HES/DES/SAS) umožňujících tzv. obchodování na denním energetickém trhu. Tímto způsobem lze v současnosti snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň, v období topné sezony potom o něco vyšší, nicméně stále o desítky procent méně než při jejím přímém nákupu.
  2. Ani u ekonomicky slabších spoluobčanů však není situace beznadějná.
    Jedním z důvodů proč je spotřeba elektrické energie v budovách vytápěných sálavými systémy o cca 40 % nižší než u teplovodních systémů s tepelnými čerpadly (zdroj ERU), je skutečnost že sálavé systémy se v budovách velmi často kombinují např s kamny na dřevo či krby. Na rozdíl od teplovodních systémů totiž sálavé systémy zcela automaticky reagují na jakýkoliv další tepelný zdroj v místnosti ať již je jím, krb, žehlička, varná deska či člověk. Pro tuto svoji výhodu je tato kombinace velmi často využívaná, přičemž podíl jednotlivých energií je možno plně přizpůsobit možnostem a potřebám uživatele.
    I když i u dřeva dochází k nárůstům cen o stovky procent , stále se bude jednat o nejdostupnější energetický zdroj a to i za cenu devastace veřejné zeleně tak jako v průběhu válečných konfliktů.
  3. Dalším důležitým benefitem elektrických sálavých systémů je potom možnost jejich plného přizpůsobení aktuálním ekonomickým možnostem uživatele. Opět na rozdíl od teplovodních systémů je zde možné bez jakýchkoliv dodatečných ztrát způsobených cirkulací teplé vody libovolně omezit vytápění v jednotlivých místnostech a v komfortním režimu provozovat pouze některé a to v míře ekonomicky únosné pro uživatele.
  4. Ještě větší prostor pro nasazení elektrických topných systémů se potom otevírá v průmyslu, zemědělství i ve službách, kde mohou nahradit zemní plyn a současně mohou být využívány jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne .

Jak tedy můžeme vidět, i současná bezprecedentní krize poskytuje velmi široký prostor pro uplatnění elektrických sálavých topných systémů!