Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Napojování malých krbových kamen do komína bez viditelného kouřovodu

Komplikace mohou nastat při napojování malého spotřebiče do komína. Nechcete-li, aby vaše kamna „velikosti XS“ hyzdila jednou tak vysoká roura kouřovodu, musíte volbě spotřebiče přizpůsobit komínový systém.

Překážky, na které narazíte u běžných systémů

Pokud chceme malý spotřebič připojit s co nejkratším kouřovodem, nejlépe přímo do komínu, obvykle narazíme na dva problémy. První komplikací bývá sestava komínové paty (spodní části komína), která má vždy určenou výšku, do které kouřovod nelze připojovat. V produktovém listu každého systému ji obvykle nalezneme pod údajem o nejmenší možné výšce osy napojení kouřovodu.  Například u nejoblíbenějšího komínového systému Uni*** Plus, činí tato výška 116 cm. Pořizujeme-li si miniaturní krbová kamna, která budou mít na výšku 50 - 60 cm, bude roura kouřovodu končit ještě jednou tak vysoko jako spotřebič.

Při napojování spotřebičů už nepotřebujete násobilku

Běžné komínové systémy neumožňují variabilní napojení spotřebiče
Běžné komínové systémy neumožňují variabilní napojení spotřebiče

Druhým problémem je tzv. modulová skladba řady moderních komínových systémů (týká i zmiňovaného Uni*** Plus).  Většinou jde o komíny s "klasickou" šamotovou vložkou, kterou vzhledem k jejím zámkovým spojům nemůžeme krátit. Tento typ vložek proto předem definuje výšku kouřovodu v násobcích své délky, například 33 cm. Přímé připojení rovným krátkým kouřovodem lze tedy provést jen v těchto výškových úrovních (tj. modulech).

Komínová vložka, kterou lze libovolně krátit

Tohoto zdánlivě neřešitelného technologického oříšku se chopili technologové společnosti Schiedel a podařilo se jim vyvinout systém s variabilní výškou připojení kouřovodu s názvem Schiedel Absolut Vari. „Absolut“ v názvu produktu odkazuje na použitý komínový systém. V našem případě je důležitá především jedna jeho charakteristika: komín Schiedel Absolut nepoužívá zmiňované „klasické“ šamotové vložky, nýbrž tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji. Díky takovému způsobu spojování můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku, a tím přizpůsobit s potřebnou přesností výšku osazení T kusu pro napojení kouřovodu podle požadavku spotřebiče.

Krbová kamna už nemusí hyzdit dvakrát taková roura kouřovodu
Krbová kamna už nemusí hyzdit dvakrát taková roura kouřovodu

Pro přímé napojení spotřebičů o minimální výšce 50 cm

Z pohledu přímého připojování malých spotřebičů je však u systému Absolut Vari zásadní nové unikátní řešení skladby komínové paty. Zde byly zvoleny a použity prvky tak, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku. Výsledek technického řešení je v oblasti komínových systémů doslova jedinečný, neboť ve svém důsledku umožní přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm.

Atypická pata Absolut Vari
ABSOLUT 16: Atypická pata Absolut Vari Atypická pata Absolut Vari
Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití Komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů.