Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GDL návrhy pomocí reálných objektů

GDL objekty od firmy Schiedel - geometrické a logické informace v jediném souboru

Objektová technologie CDL znamená: "Geometric Description Language - skriptovací jazyk objektů" a je motorem aplikace ArchiCAD. Objekty GDL z knihoven jsou dobře známy všem uživatelům programu ArchiCAD. Ale nejenom ty - celý program ArchiCAD je založen na skriptovacím jazyku GDL.

V roce 2000 společnost Graphisoft zpřístupnila jazyk GDL a otevřela tak všem uživatelům programů CAD bránu do světa parametrických a inteligentních objektů. Objekty GDL lze totiž vyexportovat do nejrůznějších formátů CAD programů (DWG, DXF, DGN, 3DS atd.) a jsou přístupné kterémukoliv uživateli buď v programu ArchiCAD, AutoCAD, nebo v jiném CAD programu.

Technologie jazyka GDL umožňuje přetáhnout na výkres reálné stavební prvky z interkativního katalogu, a tím pádem také množství informací, které se týkají daného projektu.

Objektová technlogie GDL je založena na jednoduchém, al emimořádné efektivním programovacím jazyku, který umožňuje ukládání geometrických, logických a dalších informací do jediného souboru.

Omezení všech těchto dat najediný soubor velmi usnadňuje správu souborů.GRAPHISOFT
ARCHICAD 9, 10, 11

Inteligentní objekty GDL lze do výkresu přímo vložit společně se všemi informacemi o objektu.

Autodesk
Architecture Desktop

GDL Objekt Adapter 8.0 - Zásuvný modul GDL Objedt Adapter je ARX aplikace, která je určena pro programy AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop (ADT). Pomocí této aplikace lze objekty GDL v rogramu AutoCAD inteligentně využívat a parametrizovat.

NEMETSCHEK
Allplan 2005 Architektur

Nově vyvinutá technologie rozhraní zajišťuje kompletní výměnu dat ve formátech DXF, DWG nebo DGN. Tímto způsobem lze objekty GDL vkládat do výkresů.


Využití

Objekty GDL můžete uložit do aktuálního projektu a tam je inteligentně využívat a upravovat.

Graphisoft, ArchiCAD - inteligentní knihovny GDL jsou určeny pro přímou práci v prostředí ArchiCADu.

GDL objekty lze editovat a umísťovat prostřednictvím změny jejich parametrů. Parametry jsou například typ komínu, počet průduchů, výšky, materiál nadstřešní části a podobně. Parametričnost umožňuje umístit jeden objekt do projektu několikrát a to pokaždé s jiným nastavením. Například stejn komínový systém lze do projektu umístit vícekrát, přičemž je jen na uživateli, jaké parametry nastaví pro každý samostatný objekt. GDL knihovny Schiedel jsou zpracovány pro ArchiCAD verze 9, 10 a 11.

GDJ Object Adapter

GDL Object Adapter je doplněk do AutoCADu. Dává uživatelům AutoCADu možnost pracovat s parametrickými objekty GDL a naplno využívat iKatalogy. Uživatel může vybírat jakýkoli GDL objekt a pracovat s ním i s možností graficky nastavovat jeho parametry. objekty lze umísťovat ve 2D i 3D. Umístěné objekty lze kdykoliv upravovat. GDL objekty se v AutoCADu chovají jako jeho bloky a lze s nimi pracovat pomocí příkazů AutoCADu.

GDL Object Adapter je ARX plug-in pro AutoCAD 2000, 20002, 2004, 2005, 2006, 2007 a Architectural Desktop.

Nemetshek, Allplan 2006 Architektur

Nově vyvinuté technologie zajistí plnou výměnu dat mezi formáty DXF, DWG nebo DGN. Tímto způsobem mohou být převzaty GDL objekty i v tomto prostředí.

GDL knihovna Schiedel

GDL knihovna komínových systémů Schiedel je příkladem využití možnosti virtuální budovy. Vysoká parametričnost a perfektní zpracování prvků knihovny ulehčuje virtuálnímu modelu budovy jeho hlavní poslání: zefektivnit práci projektanta.

V současné době knihovna obsahuje komínové systémy: Schiedel ABSOLUT, UNI PLUS a KeraStar. Aktuální verze knihovy

Dky přehlednému grafickému rozhraní umožní knihovna definovat projektovanému objektu komínu v několika krocích všechny nezbytné parametry:

  • výběr systému, typu, nastavení všech výškových parametrů komínu
  • definice polohy a výšek všech otvorů v komíně (dvířka, sopouchy)
  • způsob řešení nadstřešní části komínu a definování jeho polohy vůči střeše
  • volitelné příslušenství
  • nastavení zobrazení pro 2D a 3D

Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...