Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Individuální řešení umožňuje optimalizaci

Umístění komínu do nízkoenergetického domu, pasivního domu nebo dřevostavby klade na projektanta, dodavatele i montážní firmu tak specifické a unikátní nároky, že pro optimální výsledek doporučujeme individuální řešení.

Originální stavba potřebuje originální komín

Do návrhu komínu (spalinové cesty) je třeba zahrnout minimálně následující konstrukční a provozní požadavky:


  • možnost přímého napojení parotěsné a difuzní folie
  • těsnost vnějšího povrchu pro Blowerdoor test
  • zajištění celistvosti vnitřní difúzní vrstvy
  • možnost přímého osazení v těsné blízkosti hořlavých (dřevěných) konstrukcí
  • minimální tepelné zisky z komínu – povrchová teplota nižší než očekávaná teplota místnosti
  • tlaková nezávislost – možnost instalace do objektů s nuceným větráním
  • optimalizace provozu vzhledem k nízkému požadovanému výkonu spotřebiče

Pro splnění těchto požadavků vyvinula společnost MESSY s.r.o. ve spolupráci s renomovanou Německou firmou Raab GmbH unikátní systém

SAVE ENERGY SYSTEM

V principu se jedná o modulární řešení spočívající v kombinaci nejkvalitnějších jedno nebo tříplášťových nerezových komínů firmy Raab s izolační šachtou individuálních vlastností, zakázkově vyráběnou v České republice firmou Messy s.r.o.

 
  • v prvním kroku – projektant, revizní technik spalinových cest provede návrh komínu tak, aby maximálně optimalizoval provoz připojeného spotřebiče dle požadavků na vytápěcí výkon a současně dodržel platnou legislativu. Návrh je vždy ukončen normovaným výpočtem dle ČSN.
  • v druhém kroku – projektant, energetický specialista provede osazení navrhovaného komínu do stavby tak, aby minimalizoval vliv komínu na další konstrukce, a to jak funkčně tak esteticky. K tomu účelu použije izolační šachtu konstantních, častěji však proměnných vlastností a rozměrů. Návrh je vždy ukončen energetickým výpočtem izolačních vlastností, teplot a ztrát.

Vznikne tak unikátní produkt, který kombinuje, maximalizuje a současně optimalizuje vlastnosti nerezového třívrstvého komínu a izolační šachty.

Tepelný odpor – R > 1 m2.K/W
Celkový rozměr – 300 × 300 mm
Technický list šachty

Tepelný odpor výsledného produktu se pohybuje standardně v rozmezí cca 1–1,5 m2.K/W, což je v oblasti komínové techniky unikátní. Současně je půdorysný rozměr komínu většinou pouze 300 × 300 mm.

Ve výrobním závodě firmy Messy s.r.o. je následně komín zakázkově vyroben, přičemž spodní část bývá již finálně sestavena, což výrazně usnadňuje následnou montáž.

Montáž je zajištěna a provedena odbornými pracovníky firmy Messy s.r.o., nebo pracovníky autorizovaných firem, a to po celém území České republiky. Montáž neklade na přípravu žádné nadstandardní požadavky a dokončena je vždy v rámci jednoho dne. Vzhledem k minimální váze jednotlivých komponent není potřeba jeřáb ani speciální zvedací zařízení.

Ke každému dokončenému systému SAVE ENERGY SYSTEM je mimo komínového štítku a příslušné dokumentace dle ČSN standardně dodán štítek výpočtu tepelného odporu.

Dodávka „na klíč“

Středisko prodeje krbů a kamen firmy Messy s.r.o. zajišťuje za výhodných dodávku krbových kamen nebo vložek renomovaných výrobců.

Kominické středisko firmy Messy s.r.o. zajišťuje osazení spotřebiče, odbornou montáž kouřovodu, zprovoznění spotřebiče a zákonem požadovanou revizi spalinové cesty.

Více informací najdete na webových stránkách http://kominy.messy.cz/ a na FB https://www.facebook.com/kominymessy/


Komíny - MESSY s.r.o.
logo Komíny - MESSY s.r.o.

Provádíme komplexní realizace spalinových cest. Specializujeme se na montáže komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných staveb. Požárně-bezpečnostní řešení průchodu komínu dřevěnými konstrukcemi zajišťujeme použitím systému SAVE ENERGY. Zákazníkům ...