Komíny v pasivních domech a dřevostavbách

Datum: 16.5.2017  |  Autor: Veronika Buková, Messy s.r.o.  |  Organizace: Komíny - MESSY s.r.o.  |  Firemní článek

Komíny - MESSY s.r.o.
Olivová 1412
25168 Kamenice

tel.:323 672 701
e-mail:
web:www.kominy.messy.cz

Směřování evropského stavebnictví přináší v souvislosti s povinností snižování energetické náročnosti zcela nové požadavky na jednotlivé profese zapojené do procesu výstavby. To se týká i kominíků, kontrolujících odvody spalin ze spalovacích zdrojů.

Pod záštitou Moravského kominického společenstva (MKS) Brno, Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a Centra pasivního domu (CPD) se ve dnech 19. a 20. dubna 2017 konala specializovaná konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“. Na akci, kterou organizačně zajistilo MKS Brno společně s firmou MESSY s.r.o., přijelo do Brna 36 členů MKS Brno a 8 přednášejících. Účastníky školení byli revizní technici spalinových cest a kominíci.

První ročník konference reagoval na nové podmínky výstavby domů s téměř nulovou potřebou energie a byl současně prvním krokem k vytvoření základny proškolených kominických odborníků v oblasti kontrol, revizí, návrhů a začleňování spalinových cest v pasivních a nízkoenergetických domech a dřevostavbách. Na tuto konferenci budou navazovat, další školení, již zaměřená na konkrétní témata spjatá s problematikou začleňování komínů do těchto typů staveb.

Co se týká komínů a kominické činnosti, současná legislativa ani kominická norma dostatečně nereflektuje trend, kterým se výstavba ubírá, což vyvolává mnoho nejasností. V tomto směru by bylo vhodné se zamyslet nad efektivními změnami v normách a legislativě, jak potvrdila i přednáška pana Luboše Czyže, soudního znalce v oboru komíny.

Na potřebu kvalitních řemeslníků a dobře odvedené práce upozornil ve své přednášce odborný poradce Centra pasivního domu Ing. Libor Hrubý, který během své přednášky podrobně objasnil základní principy výstavby pasivních domů a možnosti jejich vytápění.

Tak, jako je potřeba umět se vypořádat s komíny v pasivních domech, tak je nutno zaujmout správný postoj také ke komínům v dřevostavbách, protože počet postavených dřevostaveb na českém trhu stále roste a v roce 2016 tvořil podíl dřevostaveb již 14 %, jak o tom informoval ve své přednášce předseda Asociace dodavatelů montovaných domů Ing. Vratislav Blaha CSc. V této oblasti se ukazuje, že je nutná intenzivní osvěta, protože u některých kominíků je stále zakořeněna jakási „panika“ z komínů umístěných v dřevostavbách.

V průběhu konference byly nejčastěji zmiňovanými problémy absence projektové dokumentace i výpočtů spalinových cest a koordinace návaznosti jednotlivých profesí. Kominíci se velice často zapojují do celého procesu až v úplném závěru, v okamžiku, kdy mají vystavit revizní zprávu na spalinovou cestu. Na tyto problémy ve svých přednáškových blocích poukázali soudní znalec Ing. Valtr Sodomka a výpočtová specialistka Veronika Buková z firmy MESSY s.r.o., kteří se dlouhodobě zabývají navrhováním a začleňováním komínů do pasivních domů a dřevostaveb.

Úzce souvisícím a podstatným tématem je i větrání budov, které na konferenci prezentoval, doc. Ing. Petr Horák PhD. z Ústavu TZB, VUT Brno. Ve své přednášce představil systémy větrání budov a upozornil na problémy přívodu vzduchu ke spotřebičům typu „B“ a otevřeným spotřebičům, a to zejména v interakci se systémem řízené výměny vzduchu.

Do sborníku konference přispěl svým článkem také přední odborník na požární bezpečnost staveb doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ze Stavební fakulty, ČVUT v Praze.

Dvoudenní program vyplnily nejen přednášky, ale i odpolední workshop, na kterém se podílelo Střední odborné učiliště Bosonohy. Workshop se uskutečnil v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách a posluchači tak měli příležitost si prohlédnout rozsáhlé vybavení RVC. Stěžejními tématy workshopu bylo použití a zapojení plynových spotřebičů, alternativních zdrojů vytápění a spotřebičů spalujících biomasu. Vzhledem k tomu, že se na každém stanovišti pracovalo v malé skupině, byl zde prostor nejen pro poskytnutí vyčerpávajících informací ze strany přednášejících, ale rovněž se v každém kroužku rozproudila živá diskuze na dané téma.

Všichni zúčastnění se shodli, že tato konference byla velkým přínosem. Vzdělávání v tomto odvětví musí nadále pokračovat a rozvíjet se, což shrnul ve svém závěrečném vystoupení také místopředseda MKS Brno Ing. Jaroslav Šikula.

Specializované konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ v Brně se zúčastnilo 36 členů MKS, revizních techniků spalinových cest a kominíků. Všichni účastníci školení obdrželi Certifikát o absolvování školení.
Specializované konference „Komíny v pasivních domech a dřevostavbách“ v Brně se zúčastnilo 36 členů MKS, revizních techniků spalinových cest a kominíků. Všichni účastníci školení obdrželi Certifikát o absolvování školení.
Na workshop, který proběhl v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách, se účastnící rozdělili do tří menších skupin.
Na workshop, který proběhl v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Brně Bosonohách, se účastnící rozdělili do tří menších skupin.

 

Datum: 16.5.2017
Autor: Veronika Buková, Messy s.r.o.
Organizace: Komíny - MESSY s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo ENBRA
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018