Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Navrhování kouřových cest kotlů Geminox THRi

Kondenzační kotle typu THRi nabízejí širokou škálu možností odkouření. Základním způsobem je odvod spalin komínovým tělesem, ale projektant může využít i koaxiální odvod spalin turbo. U tohoto provedení se vždy upřednostňuje vertikální odvod před horizontálním (přes zeď). U kotlů umístěných v kaskádě jsou preferovány samostatné odtahy od každého kotle, ale při splnění určitých podmínek je možno použít i sdružené odvody spalin.

Navrhování samostatných kouřových cest
Základním způsobem odkouření kotlů THRi je odvod spalin komínovým tělesem (B23). Komínové vložky se volí dle níže uvedené tabulky, která platí do nadmořské výšky 450 m.
Pokud je využit prostor mezi komínovým tělesem a vložkou pro přívod spalovacího vzduchu, je délka horizontální části kouřovodu DN 75/110 mm omezena na 1,5 m, výška komínu je pak maximálně 15 m a minimální průměr komínového tělesa je 140 mm.
Pokud nejsou tyto předpoklady splněny, je nutno provést individuální výpočet dimenzování kouřové cesty. Výpočtový program žádejte na tel.: +420 800 11 45 67 nebo na adrese info@geminox.cz.
Alternativním způsobem je koaxiální odvod spalin turbo. Vzhledem k intenzivnímu vývoji studených spalin je jednoznačně doporučen vertikální odvod spalin (C33).
V případě potřeby je možno pomocí adaptéru rozdělit přívod vzduchu a odvod spalin do samostatných potrubí (např. na vertikální odvod spalin přes střechu a horizontální přívod vzduchu přes zeď).

Horizontální odvody spalin přes zeď (C13) by měly být používány omezeně a pouze v těch případech, kdy není možné jiné řešení. Vyústění je třeba přednostně vést mimo severní a návětrnou stranu domu při dodržení těchto minimálních odstupových vzdáleností:

 • 0,4 m od otevíratelných oken a dveří
 • 0,6 m od větracích mřížek
 • 0,3 m od převisu střechy nebo balkónu
 • 0,1 m od okapů a svodů
 • 1,8 m nad úrovní okolního terénu
 • 2,0 m od okolní vzrostlé vegetace
 • minimální spád kouřovodu je 3° směrem do kotle

Kotel Komínová vložka Vertikální koaxiální odvod (turbo) Horizontální koaxiální odvod (turbo
DN Max.účinná
výška komínu
Odečet na koleno DN Max.délka
kouřovodu
Odečet na koleno DN Max.délka
kouřovodu
Odečet na
koleno 90°
45° 87° 45° 87°
THRi 1-10 75 25 m* 0,5 m 1 m 75/125 10 m 0,5 m 1 m 75/110 4 m 1 m
THRi 2-13
THRi 5-25 75 16 m*
110 25 m*
THRi 10-50 110 25 m* 0,5 m 1 m 80/125 8 m** 0,5 m 1 m 80/125 4 m 1 m

* včetně 2 kolen 87°, ** včetně 2 kolen 45°


Obr. 1: Komínová vložka s revizním T-kusem

Obr. 2: Přímé vertikální
odkouření (turbo)

Obr. 3: Základní sada
horizontálního odkouření (turbo)

Obr. 4: Komínová vložka s koaxiálním adaptérem pro přívod vzduchu komínovým tělesem

Obr. 5: Vertikální odkouření
se 2 koleny 45°

Obr. 6: Sada horizontálního odkouření s prodloužením a kolenem 90°

Navrhování sdružených kouřových cest se zpětnými klapkami spalin
Preferovaným způsobem odkouření kotlů THRi v kaskádě jsou samostatné odvody spalin B23 (viz výše), které umožňují dodržení optimálních tahových poměrů u každého kotle.
Pokud není technicky možné odkouřit kotle v kaskádě jednotlivě, lze využít sdružených odvodů spalin. Všechny kotle připojené na sdruženou kouřovou cestu musí být povinně osazeny spalinovými klapkami, které svou konstrukcí zamezí možnému průniku spalin do prostoru kotelny přes kotle, které jsou právě v provozu.
Při návrhu těchto kouřovodů pro kotle THRi je nutno beze zbytku splnit následující podmínky:

 • Spalinová cesta je mokrá, přetlaková.
 • Každý kotel je osazen spalinovou zpětnou klapkou.
 • Přetlak kotle se zpětnou klapkou spalin činí alespoň 50 Pa.
 • Svislé části kouřovodů kotlů mají délku 0,5 m.
 • Vzdálenost mezi vzájemným napojením kouřovodů na sběrač od dalších kaskádově napojených kotlů činí 0,8 m. Tyto sběrače jsou přímé.
 • Spádování sběrače je min. 5% ke kotlům a odvodu kondenzátu.
 • Sběrná část mezi kotlem nejblíže komínu a vlastním komínem nepřesáhne 2 m (včetně 1 kolena).
 • Komín je veden uvnitř objektu a je obestavěn, s nevětranou vzduchovou mezerou.
 • Přívod spalovacího vzduchu je přímo z místnosti.
 • Kotle jsou zdrojem tepla pro vytápění.
 • Spalinová cesta a její vyústění bude provedeno v souladu s ČSN 73 4201 (listopad 2002).
 • Nadmořská výška místa stavby nepřekročí 450m.

Nejsou-li tyto předpoklady splněny, je nutno provést individuální výpočet dimenzování kouřové cesty.

Součástí nabídky originálního příslušenství kotlů THRi jsou základní sady sdružených odvodů spalin pro dva kotle KIT 2x50C - (obr. 7), které vytvářejí předpoklady pro splnění výše uvedených podmínek. Tyto základní sady lze rozšiřovat pomocí modulů EXP 1x50C (obr. 8) až do maximálního počtu 4 ks kotlů na jeden sdružený kouřovod. Odpovídající dimenze jsou uvedeny v tabulce. Doporučená osová vzdálenost mezi kouřovody jednotlivých kotlů v kaskádě je 1 060 mm.

Kotel Možný počet kotlů připojených na sběrač a komín s účinnou výškou Hu do 25m
DN 125 DN 160 DN 200
THRi 5-25 2-3 ks
KIT-2x50C-125
EXP-1x50C-125
4 ks
KIT-2x50C-160
EXP-1x50C-160
 
THRi 10-50   2-3 ks
KIT-2x50C-160
EXP-1x50C-160
4 ks
KIT-2x50C-200
EXP-1x50C-200

DN - konstantní průměr sběrače kouřovodu a komínu


Obr. 7: Základní sada sdruženého odvodu spalin pro dva kotle THRi


Obr. 8: Rozšiřující model

V nabídce společnosti Procom Bohemia spol. s r.o. jsou ke kotlům Geminox nabízeny také tyto další komponenty:

 • Komponenty pro přívod vzduchu (koaxiální i biaxiální)
 • Komponenty pro odvod kondenzátu (neutralizační box, sifon, přečerpávací stanice)
 • Plastové komínové vložky (B23) (přechodka, trubka, koleno, T-kus - revizní i kondenzační, komínový poklop, distanční držák)
 • Vertikální odvody spalin 125/70 (turbo) do 25 kW (C33) (adapt. kotel/odvod spalin, prodloužení, koleno, revizní T-kus, střešní koncovka)
 • Vertikální odvody spalin 125/80 (turbo) do 50 kW (C33) (adapt. kotel/odvod spalin, prodloužení, koleno, střešní koncovka)
 • Společné komponenty vertikálních odvodů spalin (C33) (střešní taška, průchodka rovnou střechou)
 • Horizontální odvody spalin 110/75 (turbo pro kotle do 25 kW (C13) (základní horizontální sada, prodloužení, koleno)
 • Horizontální odvody spalin 125/80 (turbo pro kotle do 50 kW (C13) (základní horizontální sada, prodloužení, koleno)


Obr. 9: T-kus

Obr. 10: Střešní koncovka

Obr. 11: Koleno

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...