Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přechod na kondenzační kotle v bytových domech a spalinová cesta

Ing. František Jiřík, Komínservis, člen Společenstva kominíků ČR, přednáší k problematice spalinových cest při přechodu z nekondenzačního plynového kotle na kondenzační v bytových objektech.

Řešení se v případě existujících plynových kotelen dělí na několik základních případů:
  • plynové kotle jsou napojeny na společný kouřovod v jednom podlaží a jím jsou připojeny do společného průduchu komína. Při záměně za kondenzačního kotle typu C se musí stávající průduch vyvložkovat a kouřovody od jednotlivých komínů i společný kouřovod se řeší nově. V přednášce jsou uvedeny konkrétní příklady včetně upozornění na častěji se vyskytující chyby:
  • plynové kotle jsou připojeny každý svým kouřovodem do svého samostatného průduchu. Nejpříznivější stav jsou komínová tělesa s průběžnými komíny, kde jsou vybírací otvory dole u paty komína. Problém může způsobit, pokud jde o komíny uhýbané a může být obtížnější je vyvložkovat. Ve starých objektech mohou být komíny stromkové. V takovém případě je využitelný ten průduch, který vede až ze suterénu budovy pro vybudování kotelny.
Další případy jsou budování nové plynové kotelny s kondenzačními kotli. Odvod spalin lze řešit například stávajícím komínem nebo novým po fasádě. V některých případech se kotelna instaluje do nejvyššího podlaží objektu.
  • Pro kotelnu v nejnižší podlaží se nabízí řešení popsané výše. Není-li možné, lze komín vést po fasádě. Ve starých objektech se nabízí vedení komínu ve světlíku, v zadní části domu, někdy v prostoru schodiště aj.
  • Kotelnu lze zřídit v nejvyšším podlaží s odvodem spalin nad střechu. Každý kotel může mít vlastní komín, nebo lze volit i společný, podle konkrétních podmínek možnosti zhotovit prostup střechou tak, aby byl i dobře zaizolován proti průniku vlhkosti do střechy.

Obecně je důležité nezapomenout na instalaci kontrolních otvorů umožňujících měření a kontrolu spalinové cesty a spalin. Přívod spalovacího vzduchu při modernizaci kotelen lze ponechat i stávající, z místnosti kotelny, pokud splňuje všechny náležitosti. Pokud je na spalinové cestě použit plast, musí mít ve venkovním prostředí odolnost vůči ultrafialovému záření.

 
 
Reklama