Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Továrna se bez funkčního komína neobejde ani ve 21. století

Komíny tradičních provozů potřebují buď údržbu, nebo modernizaci. Obojí je možné s využitím moderních technologií.

Zachovalých, funkčních továren, které se navíc pyšní více jak 100letou výrobní kontinuitou je v České republice poskrovnu. Výrobní závod Juta ve Višňové, malebné vesnici ve frýdlantském výběžku, nepochybně patří k cennému dědictví industriální architektury z počátku 20. století. Původní stavba z přiznaného cihlového zdiva s klasickým továrním komínem, jejíž základní kámen byl položen již v roce 1910, se od svého vzniku specializuje na výrobu jutových pytlů. Současná výrobní linka pouze nahradila přírodní jutové vlákno syntetickým materiálem.

Vzhledem ke svému stáří však továrna vyžaduje postupnou modernizací zásadních částí. Již před lety byla postavena nová čistička odpadních vod, objekt dostal novou střechu, byla zmodernizována kotelna a těsně před vypuknutím „korona krize“ se vedení podařilo vyřešit havarijní stav staré cihlové komínové konstrukce.

Továrna bez kvalitního komína může ohrozit chod celé výrobní linky. S rekonstrukcí tak nebylo možné otálet. Starý cihlový komín jedním pokusem o záchranu prošel již v roce 2015. Nové kouřovody napojily modernizovanou kotelnu na původní cihlový komín. Nakonec se ukázalo, že tento krok nebyl nejšťastnější. Nízká teplota spalin způsobovala neustálou tvorbu kondenzátu, který za 4 roky zapříčinil havarijní stav komína. Jiné řešení než tvorba zcela nové spalinové cesty tak nezbývalo. Vedení společnosti jasně preferovalo komínový systém s keramickou komínovou vložkou, která je na tom z hlediska životnosti lépe, než nerezová varianta.

Společnost Schiedel, která se specializuje na výrobu komínových systémů nejrůznějších rozměrů, doporučila instalaci systému Schiedel Kerastar. Ten v sobě spojuje výhody lehkých nerezových komínů a keramických variant složených z prefabrikovaných tvárnic. Nerezové komínové systémy se často využívají při dodatečných instalacích komínových systémů. Vzhledem k nízké hmotnosti nepotřebují základy a je možné ukotvit je přímo na fasádu. Díky velkým prefabrikovaným dílcům je jejich instalace velmi rychlá a minimálně narušuje chod rekonstruovaného objektu. Komín Kerastar se však od jiných nerezových variant odlišuje vnitřní izostatickou keramickou komínovou vložkou, která patří k tomu nejlepšímu na našem trhu. Vyrábí se stlačením velmi jemných suchých směsí pod velkým tlakem. Tím vznikne tvarově přesný a homogenní výrobek bez sebemenších vad, který vyniká maximální životností, odolností a bezpečným provozem. Konstrukce komínu Kerastar je třísložková. Nerezový plášť odděluje od izostatické keramické vložky silná vrstva minerální izolace, která chrání nerezový plášť od přehřívání a tím eliminuje riziko vzniku požáru.

V případě výrobního závodu Juta byly vztyčeny dva komíny Schiedel Kerastar DN, jeden o průměru 400 mm, druhý o průměru 200 mm. „Je třeba říci, že Schiedel nemá na poli keramických komínů o velkých průměrech konkurenci. Je zkrátka jedinou firmou, která se těmto rozměrům, vhodným do průmyslových provozů zabývá,“ říká František Hauer ze společnosti AHA komíny, která zakázku ve Višňové realizovala. „Samotná instalace komínových systémů probíhala 3 dny za pomoci montážní plošiny. Další 3 dny nám zabralo propojení kotelny s komínovými tělesy pomocí kouřovodů,“ dodává Hauer.

Prozíravý přístup a sázka na kvalitu je něco, co se v dlouhém časovém horizontu zkrátka vyplácí. Společnost Juta se těmito principy řídí dlouhodobě. A jak dodává její ředitel, Ing. Jiří Hlavatý, Juta i díky tomuto přístupu odolává současné krizi lépe, než mnohé konkurenční podniky. Prozatimní mírnější dopady jsou dány především širokým portfoliem výrobků, kdy výraznější výpadek jednoho odvětví nahradí jiné. Větší problémy očekává majitel největší české textilky na podzim, kdy se krize dle jeho názoru projeví v plném rozsahu. Přesto zachovává optimismus a doufá v udržení výroby v co největší míře a zejména v zachování pracovních míst v křehkém příhraničním regionu.


Ostatně zodpovědnost ředitele vůči lidem a regionu je něco, co se v současnosti téměř nevidí. Jiří Hlavatý nastoupil do tehdejšího stejnojmenného textilního závodu v roce 1972 jako absolvent Strojní fakulty. Po absolvování profesního kolečka na různých pozicích v jedné z továren československé Juty, se stal v roce 1989 jejím generálním ředitelem. V roce 2007 se pak stal jejím jediným vlastníkem. V roce 2013 se stal zaslouženě Podnikatelem roku. Jiří Hlavatý v současnosti zaměstnává přes 2 000 lidí ve 14 výrobních závodech.

Při toulkách českým pohraničím přepadá člověka jistá melancholie. Rozlehlé tovární komplexy, velká sídla a majestátní kostely jsou jasným důkazem lesku a slávy této dříve bohaté industriální oblasti. Opuštěné továrny, rozpadající se sídla a kostely zející prázdnotou na druhé straně zřetelně upozorňují na nezhojené již rány naší historie. A přesto pomalu i zde dochází k postupné transformaci a jistému pozitivnímu vývoji. Velkou zásluhu na tom mají právě odvážní jednotlivci, kteří svou urputností a pracovitostí dosáhli velkých věcí tam, odkud by valná většina z nás prchla.


Předmět rekonstrukce: Odstavení nevyhovujícího původního zděného komína, který byl vlivem kondenzátu narušen natolik, že byl vyhlášen havarijní stav
Místo rekonstrukce: JUTA a.s. – závod 06, Višňová
Termín rekonstrukce: 2019
Dodaný materiál: Schiedel Kerastar DN 400 mm, Schiedel Kerastar DN 200
Celková cena materiálu: 207 000 Kč

Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - 75 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové moduly ...