Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny: Vysoký počet požárů i za rok 2021. Rizikem jsou i kamna po letech bez provozu

V roce 2021 vzniklo vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1 340 požárů, z toho v 1 117 případech vznikly vznícením sazí a omezily se na vnitřní část komínu. Přibývají požáry po zprovoznění komína bez jeho kontroly.

Ilustrativní obrázek požáru v komíně (Zdroj: HZS Ústeckého kraje)
Ilustrativní obrázek požáru v komíně (Zdroj: HZS Ústeckého kraje)

Pravidelná kontrola komína není bezúčelná

Přes 1 340 požárů způsobených vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest způsobilo v roce 2021 škodu ve výši 69 mil. Kč. Počet požárů za rok 2021 je druhý nejvyšší za několik posledních let.

Pro kominíky to není překvapení. Trend zvýšení počtu požárů byl vzestupný již v roce 2020. Žel, ani při hodnocení roku 2021 nezbývá než konstatovat, že se nám přes všechnu snahu, stejně jako v roce 2020, nepodařilo snížit počet požárů zaviněných špatným stavem komínů.

Potvrdily se závěry našich analýz z roku 2020, že důvodem zvýšeného počtu požárů je fakt, že vinou pandemie mnozí lidé doma ve dvou letech po sobě topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny, připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize apod. Žel, lze předvídat, že vinou současné mezinárodní situace v dodávkách plynu a dalších paliv, se nepříznivý stav bude nadále zhoršovat. Lidé budou stále častěji k topení využívat čerstvé (tedy mokré) dřevo a také různé odpady, které dům dal. Troufáme si tvrdit, že požárů komínů zatím ubývat nebude“ – konstatuje prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Z dlouhodobě získaných poznatků vyplývá, že kontroly spalinových cest v domácnostech lidé podceňují. Pokud si je objednají, z veliké části kontroly odkládají až na podzimní měsíce nebo dokonce začátek zimy. V počátcích topné sezóny tak kominíci často nevědí, do jaké domácnosti mají zavítat dříve. V případě, že objeví nějakou závadu, oprava se už do začátku vytápění nemusí stihnout.

Obr. „Z dobrého sluhy se může stát zlý pán“, pokud se zanedbá péče o plynový spotřebič. Vyobrazený koupelnový plynový průtokový ohřívač vody v provedení B již svým vzhledem dokumentuje, že něco není v pořádku. Přiotrávení až smrtelná otrava oxidem uhelnatým při jinak příjemné koupeli je bohužel až příliš častá.
Obr. „Z dobrého sluhy se může stát zlý pán“, pokud se zanedbá péče o plynový spotřebič. Vyobrazený koupelnový plynový průtokový ohřívač vody v provedení B již svým vzhledem dokumentuje, že něco není v pořádku. Přiotrávení až smrtelná otrava oxidem uhelnatým při jinak příjemné koupeli je bohužel až příliš častá.

Péče o komíny je velmi důležitá, lidé by ji neměli zanedbávat. Díky intenzivní komunikaci a novým právním předpisům se nám sice krátkodobě podařilo počet nehod v letech 2015 až 2018 snížit. Teď to však vypadá, že se vracíme nejen k původnímu stavu, ale že se situace ještě zhoršuje. Je třeba si uvědomit, že kontrola provedená kominíkem jednou ročně nikoho nezruinuje, ovšem pro bezvadný stav spalinové cesty je naprosto zásadní. K tomu, aby k požárům od komínů nedocházelo, stačí dodržovat platné právní předpisy – zákon o požární ochraně a vyhlášku o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,“ říká Jaroslav Schön.

Požáry nejsou jediným vážným důsledkem zanedbání péče o komíny

Přetrvávají i problémy v oblasti provozování dosluhujících spotřebičů na plynná paliva v provedení B, tedy spotřebičů s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu, kdy vlivem nedostatečné funkce spalinové cesty dochází k otravám oxidem uhelnatým unikajícím do obytných prostor společně se spalinami. Otravy oxidem uhelnatým se v poslední době vyskytují i u jiných druhů spotřebičů a jiných paliv“ – říká dlouholetý soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace kominictví František Jiřík.

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně specifikuje povinnou frekvenci těchto služeb podle typu používaného paliva. Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou povinni objednat minimálně jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Výjimku mají kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška připouští jednu kontrolu spalinové cesty za 2 roky.

Pozor na výběr kominíka


Navzdory informační kampani přetrvávají v České republice problémy s kominíky pochybné úrovně a stále jsou provozovány i zastaralé spotřebiče paliv. Společenstvo kominíků ČR proto na webu www.skcr.cz zavedlo sekci, ve které si každý může snadno vyhledat kvalifikovaného kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze členové tohoto dobrovolného profesního sdružení, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský list a účastní se celoživotního vzdělávání v oboru, tzn., že mimo jiné mají na pravidelných seminářích a webinářích přístup k nejnovějším technologiím a pracovním postupům. Společenstvo kominíků České republiky tak může garantovat jejich odbornou způsobilost a přístup k nejnovějším informacím,“ doplnil Jan Leksa, viceprezident Společenstva kominíků ČR a lektor celoživotního vzdělávání kominíků.