Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na komínu záleží

www.nakominuzalezi.cz je nový portál, vytvořený ve spolupráci se společností Schiedel a Společenstvem kominíků ČR. Obsahuje informace pro volbu, návrh a výstavbu komína, pro jeho provoz a údržbu.

...či přesněji www.nakominuzalezi.cz je nový internetový portál spuštěný koncem srpna komunikační společností Deee s. r. o., vytvořený ve spolupráci se společností Schiedel a Společenstvem kominíků ČR. Tento portál si klade za cíl zlepšit osvětu o často opomíjené, avšak velice důležité části stavby - komínu.

Stránky byly představeny na neformální tiskové konferenci 24. srpna 2011 za účasti zástupců společnosti Schiedel pana ředitele Ing. Vojtěcha Policara i vedoucího technického oddělení Ing. Jiřího Vrby, zástupců společnosti Deee, s. r. o. a člena Rady Společenstva kominíků ČR a soudního znalce v oboru komínů pana Zbigniewa Adamuse.

Již v loňském roce vzešlo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které mění a upravuje pravidla pro revize komínů. (o tomto nařízení jsme na serveru TZB-info.cz informovali již v sekci vytápění. „Přestože hlavním cílem nařízení je zvýšení bezpečnosti bytových a občanských staveb, v médiích byly slyšet spíše spekulace o lobbismu kominíků než o samotné problematice“, komentuje vznik stránek Marek Dudák z agentury Deee, s. r. o.

Osvětlení, že veškerá nařízení vzešlá v platnost mají smysl a jsou pro majitele objektů důležitou skutečností, je jedním z cílů nového portálu. „U nás docházelo dlouhou dobu k devastaci kominického řemesla, lidé si myslí, že komín „zlaté české ručičky“ už vždy nějak ukutí avšak si již neuvědomují, že v oblasti spotřebičů vyžadujících správnou spalinovou cestu došlo za několik let k výraznému posunu a stejný posun musela prodělat i komínová tělesa,“ uvedl na tiskové konferenci pan Zbigniew Adamus „Ze své mnohaleté praxe znám spousty příkladů pochybení, nedodržení technologického postupu nebo nedostatečné údržby vedoucí od zdánlivé banality až ke ztrátám na životech a majetku.


Obr. 2 - Zbigniew Adamus ve slavnostním kominickém ustrojení na tiskové konferenci

I tyto leckdy fatální pochybení lze na stránkách www.nakominuzalezi.cz nalézt. Účelem serveru není stát se komerčním stánkem některé ze společností a ukazovat pouze přesné návody jak na to, ale dostat do povědomí lidí, že komín je opravdu důležitou součástí stavby. Uvědomění si že, jeho špatné navržení a provedení může být pro obyvatele stejně nebezpečné jako například chybně navržená statika stropu.

Stránky jsou děleny na čtyři části. První pomáhá stavebníkům s volbou komínu, je zaměřena na přípravu a realizaci novostaveb třebas i nízkoenergetických. Rady tam najdou i ti, kteří mají stávající objekt avšak bez komína a nyní ho potřebují. Druhá část se věnuje čtenářům, kteří komín ve svém objektu mají, avšak je nutné ho nějakým způsobem rekonstruovat. Zde se nabízí více možností. Třetí část je věnována důležitosti údržby nejen komínů ale celých spalinových cest a diagnostice závad. A konečně čtvrtá část stránek podává pomocnou ruku těm, kteří nenašli odpovědi na své otázky v předchozích statích formou odpovědí od zmíněných odborníků.

komíny
Obr. 1 – Náhled www.nakominuzalezi.cz

Stránky vyplňují informační vakuum, jaké u nás okolo tématu komínů panuje. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří si uvědomují, že pokud má dům fungovat jako celek, musí fungovat bezchybně každá jeho část. Opomíjení té části, kvůli které se mohou udusit či uhořet lidé je velká nezodpovědnost.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější chybou při montáži komína je improvizace a náhrada originálních komponent komínového systému jinými materiály. Vše pramení z podcenění procesů, ke kterým v komínu dochází. Pokud by si lidé lépe uvědomili namáhání, ke kterým je komín v průběhu životnosti vystaven, řadu zmíněných chyb by podle mne eliminovali.“ dodává Ing. Jiří Vrba, vedoucí technického oddělení společnosti Schiedel a jeden z odborných garantů stránek.

Výrobce komínů Schiedel řeší problém záměny komponentů změnou logistiky, představenou již na veletrhu IBF v Brně 2011. Dodává kompletní komín pro běžný rodinný dům (výška komínu 7m) v sadě na jedné paletě. Již tedy není nutné objednávat si zvlášť tvárnice, maltu, sadu na komínovou hlavu atd. ale vše je úhledně sbaleno včetně montážního návodu jako stavebnice. To ulehčuje problémy dodávky i stavebníkům a zároveň zajišťuje komplexnost a bezpečnost systému.

Společnost Deee předpokládá do budoucna zapojení i více firem, které se mohou k problematice vyjádřit ze svého pohledu (například komín z pohledu dřevostaveb aj.). Zvyšování povědomí o tomto tématu může jistě vést k větší bezpečnosti staveb a ucelenou osvětu ohledně novinek ocení i leckteří odborníci.


Obr. 4 – Neformální tisková konference k zahájení provozu portálu nakominuzalezi.cz s výhledem na všechny komíny Prahy

Obr. 3 - Zbigniew Adamus s Ing. Vojtěchem Policarem, ředitelem spol. SchiedelTisková zpráva ke spuštění portálu včetně grafu Nejčastější chyby při montážích komínů

 
 
Reklama