Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nerezové komíny jsou v módě

V prvopočátcích věku, kdy si začal člověk stavět obydlí, sloužila k odvodu kouře od ohně pouhá díra v jeho střeše. Později se ukázalo výhodnější odvádět kouř a kuchyňské páry pomocí sběrače, který usměrňoval většinu spalin ještě stále však ke střešnímu otvoru. A konečně se po nějaké době spaliny počaly odvádět uzavřeným průduchem – komínem tak, jak to známe dodnes.

Stále se ale spíše dbalo na účelovost komína odvádět nebezpečné zplodiny než na jeho estetickou stránku. Teprve v posledních desetiletích, s rozvojem nových stavebních technologií a postupů pro zdokonalování vzhledu domu, došlo i na potřebu, dodat komínu dokreslujícího siluetu každého domu atraktivní tvář.

Komíny klasicky zděné z plných cihel se už dnes nestaví, drtivá většina stavebníků a investorů využívá certifikované komínové systémy. Jejich široká nabídka se liší podle používaného materiálu, jak uvnitř, tak vně komína i kvalitou zpracování. Při pohledu na tuto různorodost nabídky, je možno vysledovat jeden ze současných trendů, který se vhodně doplňuje s dřevostavbami a nízkoenergetickou výstavbou – a sice vzrůstající oblibu komínů z nerezového materiálu.

Jejich nabídka je rovněž bohatá. Oproti komínům z jiných materiálů oceníte snadnou a rychlou montáž, není potřeba betonový nosný základ, odvádění spalin od všech běžných typů spotřebičů a v neposlední řadě také moderní „look“ komína. Nebudeme se zde detailně zabývat jejich užitnými parametry a materiály použitými na jejich výrobu – ty jsou definovány příslušnými evropskými normami, které certifikované systémy musí splňovat, ale zaměříme se na vlastní provedení komínů, na kvalitu zpracování, promyšlenost konstrukce, variabilitu systémů, barevné sladění se střešní krytinou nebo fasádou domu.

Realizace fasádních komínů na novostavbě
Realizace fasádních komínů na novostavbě
Ukázka realizace nadstřešní části dvou komínů vedle sebe
Ukázka realizace nadstřešní části dvou komínů vedle sebe
Realizace přímého kouřovodu s nadstřešní částí kotvenou k atice
Realizace přímého kouřovodu s nadstřešní částí kotvenou k atice
Napojení parozábrany na parotěsný prostup
Napojení parozábrany na parotěsný prostup

Možnosti provedení kvalitních komínových systémů si můžeme představit na produktech distribuovaných firmou CIKO s.r.o. Tyto komínové systémy vyhoví všem technickým požadavkům evropských norem a splní i očekávání z hlediska kvality a designu.

Základní varianty ukončení
Základní varianty ukončení
Detail dvojitého stahovacího mechanismu spony
Detail dvojitého stahovacího mechanismu spony
Koleno 90° s kontrolním otvorem
Koleno 90° s kontrolním otvorem
Detail kvality svaru na sopouchovém dílu
Detail kvality svaru na sopouchovém dílu

Dokonalé provedení detailů přináší kvalitu celku. Hovoří pro to např. 8 cm dlouhé spojovací hrdlo u jednotlivých komponentů, spona vnějšího pláště o šířce 12 cm, díky robotickému zpracování přesné a kvalitní sváry vložek i pláště komínu. To mimo jiné přináší zvýšenou statickou pevnost celého komína, proto je možné komínový systém v nadstřešní části vystavět až do třímetrové výšky bez kotvení k střešní krytině – tedy až 3 m od posledního kotvícího bodu k ústí komínu! V závislosti na zamýšleném umístění komínového tělesa je pak možno vybírat z několika variant založení komínu.

Ukázka založení přímého kouřovodu v dřevěné konstrukci
Ukázka založení přímého kouřovodu v dřevěné konstrukci
Založení na stěnové konzoli (s hladkým vybíracím otvorem a jímkou / s demontovatelnou nádobkou na saze)
Založení na stěnové konzoli (s hladkým vybíracím otvorem a jímkou / s demontovatelnou nádobkou na saze)
Založení na krátitelném podstavci (s hranatým vybíracím otvorem, v lesklém a v poměděném provedení)
Založení na krátitelném podstavci (s hranatým vybíracím otvorem, v lesklém a v poměděném provedení)
Založení na stavitelné stěnové konzoli (s hranatým vybíracím otvorem a s kondenzátní jímkou)
Založení na stavitelné stěnové konzoli (s hranatým vybíracím otvorem a s kondenzátní jímkou)

Druhým pohledem rozhodujícím o výběru komína, je otázka technologicky správného a především bezpečného umístění komína do stavby, kde se v dřevostavbách a energeticky úsporné výstavbě dá mnohé pokazit. Jako první na trhu přináší firma CIKO s.r.o. ucelený sortiment produktů umožňujících řešení prostupů komína hořlavými konstrukcemi. Tyto prostupy tvoří nejen nehořlavé ale zároveň i parotěsné průchody komína jakoukoli konstrukcí stavby.

A ještě se zmiňme o estetickém pohledu. Zcela běžný je dnes požadavek investora na individuální vzhled komína. Dostupné je proto nejen standardní lesklé provedení nerezových komínů, ale je možno dodat komín s tělem komína lakovaným v různých barevných odstínech, broušeným nebo galvanicky poměděným. Barevné odstíny práškově lakovaného povrchu jsou volitelné podle odstínů palety RAL. Více informací k uvedeným komínovým systémům a prostupům hořlavými konstrukcemi získáte na www.ciko-kominy.cz nebo přímo ve firmě CIKO s.r.o.


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...