Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

HERCULES U 26 ECO – ekologická verze oblíbeného kotle

Firma VIADRUS a.s od počátku letošního roku zařadila do svého výrobního sortimentu ekologickou verzi oblíbeného kotle HERCULES U 26 ECO.

Jedná se o pokračovatele řady litinových článkových kotlů HERCULES U22 a HERCULES U 26, jež byly původně vyvíjeny a určeny pro spalování koksu. Ovšem postupem času, ve vazbě na změnu používaných typů paliv, se tyto kotle stávaly univerzálními kotli, které zabezpečovaly spolehlivě dlouhodobé vytápění rodinných domů i větších objektů nejen koksem, ale i černým uhlím a dřevem.

Vzhledem k platnosti zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší a normy ČSN EN 303-5:2013 včetně požadavku uvádění na trh pouze kotlů 3. a vyšší třídy, jsme tomuto kotli vrátili jeho původní konstrukční účel, a to nízkoemisní spalování koksu. Pro ještě dokonalejší hoření a dopalování spalitelných látek jsme tento kotel vybavili keramickými vložkami a turbulátory, díky nimž bez problémů výše uvedené požadavky splňuje.

Osvědčenou konstrukcí s doplněním o keramickou vyzdívku se nám podařilo připravit bezkonkurenční litinový článkový prohořívací kotel, navazující na úspěšný model kotle HERCULES U 26, který se vždy řadil mezi naše nejspolehlivější a nejprodávanější výrobky.

Koks, jenž je certifikovaným palivem pro tento kotel, nabývá v posledním období znovu na oblibě a to především díky své klesající ceně a ekologickému způsobu spalování. Z porovnání cen paliv umístěných na TZB-info.cz vyplývá, že náklady na vytápění koksem jsou v dnešní době nižší než náklady na vytápění dřevěnými peletami nebo zemním plynem. V příslušném nástroji sloužícím pro porovnávání nákladů na vytápění si každý může provést výpočet na své specifické podmínky a energetickou potřebu objektu.Kotel HERCULES U 26 ECO je vyráběn v 4 až 10článkovém provedení, a tudíž je schopen pokrýt širokou škálu výkonových požadavků. Základní rozměry a technické parametry kotle HERCULES U 26 ECO jsou uvedeny v tabulce č. 1.

V tabulce č. 2. jsou uvedeny technické parametry, které byly dosaženy při spalování certifikovaného paliva, a to koksu.

Design kotle je shodný s kotlem HERCULES U 26 z toho důvodu, aby bylo možno i do budoucna nabízet náhradní díly pro oba typy kotlů, jež se díky použitému materiálu, kterým je litina, vyznačují vysokou životností.

 
1 – plech vodící (dle velikosti), 2 – vložky (dle velikosti), 3 – turbulátory (dle velikosti)
1 – plech vodící (dle velikosti)
2 – vložky (dle velikosti)
3 – turbulátory (dle velikosti)

Systém umístění keramických vložek v kotli HERCULES U 26 ECO, včetně turbulátorů, je zobrazen na obrázku vlevo, jenž představuje pohled do kotle bez předního článku, přikládacích a popelníkových dvířek.

Díky optimalizované konstrukci dílů (keramické vložky, vodící plechy a turbulátory), lze tyto komponenty s výhodou použít jako přestavbovou sadu pro kotle HERCULES U 26 na kotel HERCULES U 26 ECO, který při spalování koksu splňuje emisní limity 3. třídy dle normy ČSN EN 303-5:2013.

Kotle HERCULES U 26 ECO bude možno provozovat i po roce 2022 bez jakýchkoli problémů či sankcí.

Firma VIADRUS a.s. tímto nabízí uživatelům, kteří vyhledávají levný a spolehlivý kotel s vysokou životností splňující i legislativní požadavky platné po roce 2022 řešení, a to v podobě litinového článkového kotle HERCULES U 26 ECO, jenž navíc nepotřebuje ke svému provozu elektrickou energii.

Bližší informace nejen ke kotli HERCULES U 26 ECO, ale i dalším naším výrobkům, lze získat na našich internetových stránkách www.viadrus.cz.

 
 
Reklama