Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VIADRUS: Investice do nového a úspornějšího kotle se vrátí i bez dotací

Tradiční bohumínský výrobce kotlů a radiátorů nespí na vavřínech, ale usilovně inovuje tak, aby dokázal obstát v náročné konkurenci. O jeho úspěších, směřování i dalším rozvoji jsme si povídali s obchodním ředitelem společnosti VIADRUS Ing. Borisem Šlapotou.

Obchodní ředitel společnosti VIADRUS Ing. Boris Šlapota
Obchodní ředitel společnosti VIADRUS Ing. Boris Šlapota

Vyrábíte kotle pro více než 40 zemí, jsou nějaké rozdíly mezi jednotlivými trhy?

Obecně se dá říct, že lidé v západní Evropě mají zcela jiné požadavky na vytápění než obyvatelé zemí na východ od nás. Řada odlišností je definována rozdílnou legislativou v jednotlivých zemích, jakož i převládajícími typy paliv, další pak vyplývají z nároků uživatelů na komfort vytápění a obsluhy a zcela zásadní jsou pak i finanční možnosti klientů. Například v Anglii se již několik let neinstalují jiné kotle než kondenzační, v Itálii je situace hodně podobná. V Rakousku, které můžeme považovat za lídra v ekologickém vytápění, jsou lidé ochotni investovat do topné techniky tisíce eur. Na východě je situace jiná: zde máme poptávku po technologicky jednodušších kotlích, které jsou levné a prakticky nezničitelné.

Jak je na tom Česká republika?

Tuzemský trh je pro nás důležitý, a proto pozorně sledujeme jeho vývoj. V posledních letech je nejvýraznější nástup kondenzační techniky v segmentu plynových kotlů a zvýšená poptávka po automatických kotlích na pevná paliva. Dá se tedy říci, že český spotřebitel se přibližuje tomu západoevropskému v tom smyslu, že je pro něho primární pohodlná obsluha topného systému, úsporný provoz a také ekologie.

Byli jste tradičním výrobcem litinových radiátorů – jak si ve vašem portfoliu stojí tento segment?

Poptávka po litinových výrobcích v posledních letech soustavně roste. Začali jsme naše radiátory úspěšně vyvážet do severní Afriky, kde je po nich velká poptávka. Tamní voda je totiž díky svému složení agresivní a plechové radiátory by rychle zničila. Poptávka po litinových výrobcích ale roste i v České republice. Některé domácnosti, které v devadesátých letech přešly na plechové radiátory, se po skončení jejich životnosti znovu vrací k litině. Její hlavní výhodou je dlouhá životnost, kterou jiné materiály zkrátka nemají.

VIADRUS je pevně ukotven v Bohumíně, kde zaměstnává téměř tisíc lidí. Co všechno se zde vyrábí?

Vyrábíme zde topenářské i netopenářské výrobky z šedé litiny, oceli a neželezných kovů, kotle na pevná paliva s ručním nebo automatickým doplňováním paliva a radiátory. Dále plynové kotle pro rodinné domy i pro průmyslové aplikace, atmosférické nebo kondenzační. To vše tvoří náš celkový obrat ve výši 1,8 mld. Kč, přičemž skutečně každý výrobek značky VIADRUS byl a je vyrobený v Bohumíně.

Kondenzační kotle NAOS
Montážní linka kondenzačních kotlů NAOS

Kam tyto výrobky směřují?

Díky širokému sortimentu vyvážíme do více než 40 zemí světa, včetně Austrálie, Chile nebo Alžírska. Do České republiky směřuje zhruba čtvrtina veškeré produkce. Přizpůsobujeme se potřebám jednotlivých trhů a jejich vývoji. Proto jsme například v loňském roce spustili novou linku na výrobu kondenzačních kotlů a také letos se chystáme přijít na trh s novými produkty.

Vyvážíte topenářskou techniku do zemí, které leží v subtropickém pásmu, jak sevám to povedlo? A o jaké produkty je zde největší zájem?

Jakkoli to tak nemusí být vnímáno, zimy v subsaharské Africe nebo třeba na Blízkém východě jsou docela chladné, mnohdy i s přívaly sněhu, takže poptávka po spolehlivých otopných systémech je tam samozřejmě přítomna. Produktově převládají kotle plynové, což plyne z faktu, že plyn společně s ropou je v těchto zemích dominantním zdrojem energie, a také, jak již bylo řečeno, kvalitní litinové radiátory s vysokou životností.

Jaké tedy jsou trendy v topenářství?

Aktuálním trendem ve vyspělých zemích je snižování spotřeby energie formou zvyšování účinnosti vytápění a důraz na ekologii, jak v oblasti omezování emisí, tak rovněž ve využívání tzv. obnovitelných paliv. VIADRUS na tyto trendy samozřejmě reaguje. Vyvíjíme a vyrábíme kotle na pevná paliva, které splňují přísné emisní limity, investovali jsme 20 milionů korun do vývoje a výroby vlastních kondenzačních kotlů. Právě díky kondenzačnímu kotli VIADRUS K4 a kotlům s automatickým doplňováním paliva se nám daří být na špici současných technologií.

Zůstaňme u ekologie: jak důležitý je pro vás segment kotlů na pevná ekologická paliva, jako je dřevní štěpka či pelety? Předpovídáte tomuto segmentu růst, nebo se jedná o bublinu?

Jak jsem již předeslal, využití obnovitelných zdrojů energie, tedy i spalování tzv. biomasy, je trend, který je nepochybně dlouhodobý a zejména na západ od našich hranic velmi dobře viditelný. Z dostupných údajů je rovněž patrné, že i díky vládním podporám zejména v Evropě se i v dalších letech dá v tomto segmentu očekávat solidní růst. Hodně bude také záležet na cenách alternativních paliv, zejména pak zemního plynu, jehož případné výrazné zdražení by mohlo vnést do segmentu pevných paliv novou dynamiku.

Jaké jsou vaše hlavní zbraně v boji s konkurencí? Topenářský trh je hodně „nabitý“…

Skutečně. Topenářský trh patří k těm nejvíce konkurenčním, a nám, stejně jako našim konkurentům v souboji o zákazníka, už nestačí jen se spoléhat na tradici, ale abychom se mohli dále úspěšně rozvíjet, musíme se zaměřit především na inovace a neustálou činností se snažit nabízet našim zákazníkům nová řešení, která nejen že jim přinesou „teplo pro jejich domov“, ale zároveň jim nabídnou vysokou kvalitu, precizní zpracování a také moderní design spojený s jednoduchou, nicméně sofistikovanou obsluhou.

Dalo by se říci, že globální ekonomika prošla v uplynulých letech náročnou zkouškou. Jak se vám ji podařilo překonat a jaká opatření jste připravili do budoucna, abyste dokázali proplout případnou další krizí?

Musím říct, že společnost VIADRUS se s takzvanou krizí vyrovnala poměrně dobře a i přes dílčí výpadky se dařilo a daří byznys s kotli dále rozvíjet. Pokud jde o budoucnost, jedinou naší obranou před případným zhoršením makroekonomického prostředí je důsledná diverzifikace, a to jak v oblasti produktové (odtud důraz na inovace), tak v oblasti teritoriální, což se odráží na našich zesílených obchodních aktivitách v pro nás netradičních teritoriích.

A jaký vývoj očekáváte v roce 2015?

Obecně se dá říct, že i v Evropě se projevuje mírné oživení topenářského trhu, zejména v souvislosti s optimistickými očekáváními, pokud jde o kondici ekonomik. Nicméně jsou i výjimky, jako například Ukrajina nebo Rusko, kde nejen my, ale i další evropští exportéři trpí současnou politickou situací. Ohrožením může být i další pronikání levných výrobků asijské provenience.

Jaké jsou tedy plány VIADRUSU do budoucna?

Chceme pokračovat v naší tradici a dále si udržovat pozici významného výrobce topné techniky, to v praxi znamená vyvíjet a vyrábět moderní výrobky, které přinesou našim zákazníkům komfort a užitek. Chceme být také nadále stabilním a významným zaměstnavatelem v regionu. VIADRUS je pevnou součástí Bohumína, jsme na to, stejně tak jako naši zaměstnanci, patřičně hrdí.

Výroba radiátorů
Automatické kotle VIADRUS

 
 
Reklama