Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ATMOS – dotace na kotle s ručním a automatickým přikládáním

Každý, kdo chce nebo musí skoncovat se svým starým kotlem, může dnes využít dotace na pořízení nového kotle. A to nejen na kotel s automatickým podáváním, jak v médiích mylně informují někteří novináři, ale i na kotel s ručním přikládáním. A v případě Kotlíkové dotace i na kotel na hnědé nebo černé uhlí. Žádat o peníze můžete jak v rámci programu Nová zelená úsporám, tak ve velké řadě krajů i z programu Kotlíkové dotace.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Státní fond životního prostředí ČR s Ministerstvem životního prostředí poskytuje novou podporu výměny na kotle spalující biomasu s garantovanými parametry spalování dle ČSN EN 303-5 v těchto variantách:

  • 1. varianta podpory C.1. je určena těm, kteří budou zateplovat vytápěný objekt a zároveň vymění svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 50 až 100 tisíc Kč. Míra podpory 75 %.

  • 2. varianta podpory C.2. je určena těm, kteří už svůj dům zateplili dříve bez dotace a kteří chtějí vyměnit svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 40 až 80 tisíc Kč. Míra podpory 55 %.

Kotlíkové dotace: Kraj s Ministerstvem životního prostředí poskytuje novou podporu na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (ručně i automaticky plněné) do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW v těchto variantách:

  • A – kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.). Výše dotace 40 tisíc Kč.

  • B – kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.). Výše dotace 60 tisíc Kč.

  • C – zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 litrů vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu. Výše dotace 55 tisíc Kč.

O kotel na biomasu (pelety, dřevěné brikety, dřevo či jiná biopaliva) či dokonce na oba typy uhlí mohou zažádat i ti, kteří nechtějí současně zateplovat či měnit okna. Prostě si vyměníte jen kotel. Ten starý dáte do šrotu a na nový dostanete výrazný příspěvek, což může být až 75 % z celkové ceny!

Pro výběr moderního ekologického kotle navštivte stránky www.atmos.cz nebo nás kontaktujte přímo na zákaznické lince 326 701 404.

Automatický kotel na pelety ATMOS
Automatický kotel na pelety
Hořák na pelety
Hořák na pelety
Sestava kotle na pelety s vyrovnávací nádrží a zásobníkem na pelety
Sestava kotle na pelety s vyrovnávací nádrží a zásobníkem na pelety


ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
logo ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Teplovodní zplynovací kotle na dřevo a uhlí, od výkonu 15 až 100 KW, automatické kotle na pelety. Kotle jsou oceněny známkou EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. Akumulace tepla. Ekonomika provozu.