Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Akční sety kaskád kotlů Condensinox o společném výkonu 160–300 kW

Profesionální řešení moderních vysoce úsporných kotelen

Majitelé objektů při rozhodování o výstavbě vlastního zdroje tepla založeného na využití zemního plynu musí zohlednit specifika, která jsou se zemním plynem spojena. S ohledem na legislativu, zejména bezpečnostní předpisy, je nejjednodušším řešením instalovat zdroj s výkonem do 100 kW, zpravidla složený ze dvou kotlů s výkony pod 50 kW. Pokud je požadován tepelný výkon nad 100 kW, nelze takto jednoduché řešení použít, ale musí být zřízena plynová kotelna, například III. kategorie, na kterou jsou kladeny profesionálně vyšší požadavky. Logickým závěrem je, že jsou-li na zřízení plynové kotelny kladeny vyšší požadavky, stejně tak by měly být vyšší požadavky kladeny i na veškerá zařízení, která budou v kotelně instalována. Zejména se to týká kotlů, regulace, možnosti dálkové správy atp. Otázku, zda kotle budou kondenzační nebo nekondenzační, dnes již nikdo, s výjimkou případů především z oblasti průmyslu, neřeší. Automaticky se počítá s tím, že zdroj tepla bude sestaven ze dvou až tří kotlů pracujících v kaskádě kvůli zajištění vysokého rozsahu regulace výkonu a potřebě mít k dispozici alespoň část tepelného výkonu, pokud by jeden z kotlů spadl do poruchy.

Kaskáda plynových kondenzačních kotlů řešená na úrovni současných technických zkušeností a znalostí nemůže být dílem náhody založené na poskládání jednotlivých výrobků, například podle aktuální ceny. Cenu kaskády navíc netvoří jen hardware a software, ale i jejich vzájemná optimalizace. Obojí musí perfektně spolupracovat jak uvnitř kaskády, tak i navenek s uživatelem, obsluhou, servisem.

Příkladem profesionálního řešení jsou kaskády kotlů Condensinox o společném výkonu 160 až 300 kW, které dodává společnost Brilon. Jejich základem jsou dva až tři kotle Condensinox, i různých výkonů. Tyto kotle mají výměník z nerezové oceli 316L s velkým objemem vody, což v řadě případů umožnuje snížení investičních nákladů, neboť není nutné instalovat termohydraulický rozdělovač THR (HVDT, anuloid atp.). Maximálně tři kotle pro požadovaný výkon snižují investiční nároky na prostor i na systémy odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu ve srovnání s kaskádami s větším počtem nástěnných kotlů. Dvě zpátečky s různou úrovní teploty otopné vody umožňují zvýšení kondenzačního efektu snižujícího náklady. Do snížení investičních, ale i provozních nákladů, se může příznivě promítnout možnost provozu této kaskády nezávisle na vzduchu v kotelně, tedy se sníženým požadavkem na větrání a případné temperování kotelny.

Uživatel, ale i servisní technik takto vybavené kotelny, budou profitovat z integrovaného webserveru, s jehož pomocí jednoduše zvládnou ovládání funkcí zdroje tepla a vyhodnocování případných alarmových hlášení přes internet s využitím PC nebo Smartphonu.

Akční sestavy kondenzačních kotlů Condensinox pro kaskády 160 až 300 kW se cenově pohybují na úrovni sestav tvořených závěsnými plynovými kondenzačními kotli střední a vyšší třídy. Nabízí však více profesionality, provozní výdrže a nákladových výhod pro provozovatele.

Výhody kotlů

 • Kompaktní kondenzační výměník s velkým obsahem vody z nerezové oceli 316L
 • Lze vynechat HVDT (anuloid) a podávací čerpadla
 • Možnost připojení teplejší zpátečky do střední úrovně kotle
 • Normovaný stupeň využití až 110 %
 • Regulační rozsah 1 : 5 (v kaskádě až 1 : 20)
 • Nová generace řídící jednotky Siemens LMS14
 • Možnost vzdáleného ovládání přes internet
 • Provoz nezávislý nebo závislý na vzduchu z místnosti
 • Malá zastavěná plocha 0,55 m2
Popis kotle
 

Popis kotle

 1. koaxiální odvod spalin a sání vzduchu
 2. předsměšovací hořák s ventilátorem
 3. výstup ÚT, pojišťovací ventil 4 bar, automatický odvzd. ventil
 4. „teplejší“ zpátečka ÚT (TV, VZT)
 5. „chladnější“ zpátečka ÚT
 6. čerpadlo chlazení hořáku
 7. snímač tlaku vody
 8. tepelná izolace výměníku
 9. tepelný nerezový výměník, materiál 316L
 10. prostor pro regulátor Siemens RVS
 11. řídicí jednotka Siemens LMS14

Webserver – dálková správa

Web server OZW672 nabízí uživateli možnost vzdáleného ovládání a příjem alarmových hlášení přes internet pomocí PC nebo Smartphonu. Uvedení do provozu a ovládání jsou velmi jednoduché. Jelikož je přímo v OZW672 integrován webový server, stačí v domě mít jen internetové připojení. Používání web serveru tedy nevyžaduje žádné další provozní náklady. Jestliže se OZW672 propojí s řídící jednotkou kotle, všechny změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned k dispozici online. Pro snadné a rychlé zprovoznění přístroje je dispozici startovací stránka s nejdůležitějšími datovými body.

Dálkové ovládání topného systému přes internet je ideální nástroj pro pohodlnou kontrolu a ovládání regulačního systému z jakéhokoliv místa na zemi. V případě chyby je alarmové hlášení odesláno e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům. Instalací Web serveru získává uživatel možnost zapojení do systému komplexních servisních služeb včetně vzdáleného dohledu centrálním dispečinkem.

Příklad hydraulického zapojení kaskády kotlů Condensinox
Příklad hydraulického zapojení kaskády kotlů Condensinox

Obsah akčních setů

CONDENSIPACK DUO 160 kW
obj. číslopopisks
041 622Condensinox 80 stacionární kondenzační kotel 16–80 kW, normovaný stupeň využití 110,4 %2
RVS43.345/109nadstavbová regulace (kaskáda, směšovací okruh ÚT, ohřev TV, H, MF výstup, 2× MF vstup1
SVS43.345sada svorek k RVS43.3451
OZW672.04.101webserver pro 4 přístroje (BSB/LPB) dálkového ovládání přes internet1
OCI345.06.101komunikační rozhraní kotel/nadstavbová regulace (BSB/LPB)2
AVS37.294/509ovládací panel programování pro montáž do rozvaděče1
QAC34/101/Lvenkovní čidlo1
QAD36/101/Lpříložné čidlo2
CONDENSIPACK DUO 200 kW
obj. číslopopisks
041 623Condensinox 100 stacionární kondenzační kotel 20–100 kW, normovaný stupeň využití 110,4 %2
RVS43.345/109nadstavbová regulace (kaskáda, směšovací okruh ÚT, ohřev TV, H, MF výstup, 2× MF vstup1
SVS43.345sada svorek k RVS43.3451
OZW672.04.101webserver pro 4 přístroje (BSB/LPB) dálkového ovládání přes internet1
OCI345.06.101komunikační rozhraní kotel/nadstavbová regulace (BSB/LPB)2
AVS37.294/509ovládací panel programování pro montáž do rozvaděče1
QAC34/101/Lvenkovní čidlo1
QAD36/101/Lpříložné čidlo2
CONDENSIPACK TRIO 240 kW
obj. číslopopisks
041 622Condensinox 80 stacionární kondenzační kotel 16–80 kW, normovaný stupeň využití 110,4 %3
RVS43.345/109nadstavbová regulace (kaskáda, směšovací okruh ÚT, ohřev TV, H, MF výstup, 2× MF vstup1
SVS43.345sada svorek k RVS43.3451
OZW672.04.101webserver pro 4 přístroje (BSB/LPB) dálkového ovládání přes internet1
OCI345.06.101komunikační rozhraní kotel/nadstavbová regulace (BSB/LPB)3
AVS37.294/509ovládací panel programování pro montáž do rozvaděče1
QAC34/101/Lvenkovní čidlo1
QAD36/101/Lpříložné čidlo2
CONDENSIPACK TRIO 300 kW
obj. číslopopisks
041 623Condensinox 100 stacionární kondenzační kotel 20–100 kW, normovaný stupeň využití 110,4 %3
RVS43.345/109nadstavbová regulace (kaskáda, směšovací okruh ÚT, ohřev TV, H, MF výstup, 2× MF vstup1
SVS43.345sada svorek k RVS43.3451
OZW672.04.101webserver pro 4 přístroje (BSB/LPB) dálkového ovládání přes internet1
OCI345.06.101komunikační rozhraní kotel/nadstavbová regulace (BSB/LPB)3
AVS37.294/509ovládací panel programování pro montáž do rozvaděče1
QAC34/101/Lvenkovní čidlo1
QAD36/101/Lpříložné čidlo2

Možnost rozšíření regulace RVS o další prvky okruhu spotřeby tepla pomocí rozšiřujících modulů AVS75.

Podrobnější informace najdete v projekčních podkladech na www.condensinox.czwww.condensinox.sk

BD Táboritská, Třeboň, 2× Condensinox 80BD Táboritská, Třeboň, 2× Condensinox 80BD Táboritská, Třeboň, 2× Condensinox 80
Kino Český Krumlov, 2× Condensinox 100, 2× VarfreeKino Český Krumlov, 2× Condensinox 100, 2× VarfreeKino Český Krumlov, 2× Condensinox 100, 2× Varfree

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...