Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Počet kotlů a vysoký stupeň kondenzace

Soutěž o získání zakázky na projekt, realizaci a případně i správu objektové plynové kotelny je neúprosná. Nejnižší cena je vždy vykoupena řadou kompromisů. Na zkušenosti s prodejem kondenzačních kotlů, které patří do technicky vyšších skupin, jsme se zeptali Zdeňka Fučíka, obchodního ředitele společnosti Brilon a.s.

Topin:
V oblasti plynových zařízení působíte již několik desítek let. Jak s odstupem času hodnotíte dobu intenzivních plynofikací objektových kotelen počátkem devadesátých let minulého století?

Zdeněk Fučík:
Náhlá dostupnost závěsných plynových kotlů pro rodinné domy tehdy vzbuzovala velkou euforii. Kdo mohl, snažil se přejít na pohodlné vytápění zemním plynem. I my jsme „novátorsky“ přehlíželi doporučení zkušených topenářů a optimální počet 2 až max. 4 kotlů v kotelně pokládali za přežitek. Cena kotelny složené z více kotlů s malým výkonem byla příznivější. V extrémním případě šlo o kotelnu, ve které bylo přes deset kotlů. Našim tehdejším favoritem byl závěsný atmosférický kotel e.l.m. leblanc GLB 5.40 s výkonem 40 kW. Zákazníci byli spokojeni, neboť řešení odpovídalo situaci na trhu a jejich finančním možnostem. Nevadilo, že kotelna složená z mnoha kotlů vyžaduje výrazně větší rozsah činností při čištění a servisu koltů, že zapojovací schéma je složitější, vyžaduje více čerpadel, armatur, které musí být po čase měněny. Náklady na servisního technika byly tehdy mnohem nižší v poměru k ceně zařízení.

Topin:
Závěsné plynové kotle s výkony do 50 kW jsou běžně používány pro kotelny s výkony přibližně do 300 kW. Je to špatně?

Zdeněk Fučík:
V zásadě není. I námi dodávané kotle Geminox o výkonu 50 kW se v tomto výkonovém rozsahu kotlových kaskád velmi dobře uplatňují, jak potvrzují zkušenosti provozovatelů. Pro výkon 300 kW je zapotřebí 6 kotlů, tedy 6 kotlových okruhů se 6 čerpadly, k tomu je nutné připočíst minimálně jedno čerpadlo pro otopnou soustavu, případně další v okruzích. Nerad kazím obchody našim kolegům, kteří prodávají čerpadla, ale není 8 až 10 čerpadel v jedné soustavě trochu moc? A podobně to platí na armatury. Když odezní potřeba být „novátorem“, člověk začne chápat logiku předchozích generací topenářů. Oni nemohli myslet jen na uživatele, ale chtěli ušetřit práci i sobě. Protože co navrhli, to postavili a taky udržovali.


Topin:
Pokud Vaše slova dobře chápeme, tak by podle Vás měl být v kotelně nižší počet kotlů, optimálně do tří. Z vašeho sortimentu se k takovému řešení nabízí kotle Condensinox s výkony 80 kW, respektive 100 kW. Proč se tyto kotle neuplatňují na trhu mnohem více?

Zdeněk Fučík:
Trh hodnotí technické parametry a cenu. Pokud je stěžejním kritériem pořizovací cena, nemáme šanci. Vítězí nejlevnější kotle mezi těmi, které jsou konstruovány na bázi mnohatisícových výrobních sérií kotlů pro rodinné domy. Při výběrovém řízení se nezkoumá, jakou životnost kotel v praxi zaručí. Při mírném provozu v rodinném domě může přesáhnout deset, patnáct let. Životnost kotle ohrožuje například vysoké tepelné zatížení výměníku ve spojení s jeho menším vodním objemem, riziko usazování nečistot a minerálů z vody na teplosměnné ploše a možnost propálení. Zásadní pozornost je nutné věnovat kvalitě otopné vody. Nutnost intenzivního průtoku vody skrz maloobjemový výměník zvyšuje spotřebu oběhového čerpadla. Nižší cena kotlů je vykoupena vyššími náklady na dodatečná opatření a zkrácenou životností. Využití počítačových simulací tepelných toků k minimalizaci rozměrů výměníků se týká i kotlů GEMINOX, ale výrobce jim ponechává větší rezervu. A tady se projevuje kritérium vyšších technických parametrů, se kterými souvisí nižší provozní náklady a delší životnost, které musí převážit nevýhodu vyšší pořizovací ceny.

Topin:
Existují podle vás technicky ospravedlnitelné výjimky?

Zdeněk Fučík:
Ve speciálních případech ano. Například v kotelně pro objekt s přípravou teplé vody a vytápěním s otopnými tělesy bylo nutné řešit i otopnou vodu pro velkou vzduchotechnickou jednotku. Požadavky obou soustav byly značně odlišné. Výsledný projekt, který odlišné podmínky zohlednil s cílem maximalizovat kondenzační provoz a minimalizovat spotřebu zemního plynu nakonec obě soustavy oddělil. Takže zdroj tepla pro vzduchotechniku je řešen samostatně dvěma závěsnými kotli na kovové konstrukci a zdroj zbývajícího tepla tvoří dva stacionární kotle.

Topin:
Trochu jsme se odchýlili od otázky. Ta směřovala ke kotlům větších výkonů.

Zdeněk Fučík:
Pod značkou Condesinox máme v nabídce kotle o výkonu 60 kW, 80 kW a 100 kW s regulačním rozsahem 20 až 100 %. Jejich zásadní výhodou je provozní odolnost, určení pro provoz s velkým zatížením, regulace Siemens, se kterou umí pracovat hodně techniků, velký vodní objem a oddělená teplejší a chladnější zpátečka. Životnost, vzhledem k velkému vodnímu objemu kotlů až 130 litrů, neohrožují teplotní výkyvy a kotle mohou dlouhodobě spolehlivě pracovat nejen s obvyklým teplotním spádem 20 K závěsných kotlů, ale podle skutečné potřeby soustavy. Zvětšený teplotní spád, například i 10 °C až 80 °C, zvyšuje stupeň kondenzace a snižuje spotřebu paliva. Na základě pětiletých zkušeností s kotli Condensinox se ukazuje, že ve srovnání s kotelnou osazenou závěsnými kotli GEMINOX, dokáží ušetřit dalších přibližně 10 % paliva. Přesto se ve výběrových řízeních, kterých se zúčastňují naši partneři, negativně projevovala vysoká cena. Proto je kotelen se závěsnými kotli GEMINOX mnohem více, než kotelen s kotli Condesinox, jejichž užitné vlastnosti jsou vyšší.

Topin:
Jsou kotle Condensinox příliš drahé?

Zdeněk Fučík:
Cena se odvíjí od hranice, kterou nám určuje výrobce, koncern Atlantic. Naše informační otevřenost vedla k pozměnění obchodní nabídky. Základním impulzem však byla především inovace kotlů Condesinox a jejich úspěch na francouzském trhu. Všechny výhody osvědčené konstrukce kotlů zůstaly. Zásadní posun vidím v softwaru kotlů, v přechodu na aktuálně nejmodernější verzi regulace Siemens LMS. Těšíme se, že změny přinesou výhodu i v Česku a Slovensku. Zvláště když jsou spojeny s významně výhodnější cenou kotelnových paketů.

Topin:
Co míníte označením paket?

Zdeněk Fučík:
Pakety nám nabídl koncern Atlantic. Jde o nové kotle Condesinox v sestavě 2 × 80 kW, 2 × 100 kW, 3 × 80 kW nebo 3 × 100 kW. Paket jsme doplnili zvýhodněnou nabídkou spalinových systémů Brilon a akumulačních zásobníků, včetně zásobníků pro přípravu teplé vody Austria Email. Proto nyní můžeme nabídnout technicky hodnotnější vybavení kotelen za cenu, která je nižší, než u předchozí generace kotlů Condensinox. Mírný cenový rozdíl oproti řešení s levnějšími závěsnými kotli zůstává, ale viditelně je převážen výhodou odolné, průmyslové, konstrukce kotlů Condesinox a vyšší provozní úsporností vyplývající z vyššího stupně kondenzace a zlepšeného elektronického řízení a regulace. Napojení na internet, dálkovou správu, automatické hlášení poruchových stavů na zvolenou adresu, monitoring atd. pokládáme za nutný standard vybavení kotle, se kterým počítají ti, kteří kotelnu budou provozovat. A nezapomeňte, že s velkoobjemovými kotli není zapotřebí hydraulický vyrovnávač, zapojení do soustavy je jednodušší, obsahuje méně prvků, které se mohou porouchat.


Topin:
Dokonalá regulace kotlů bývá někdy překážkou pro jejich včlenění do nadřazených starších řídicích systémů nebo systémů jiných výrobců. Platí to i pro Condensinox?

Zdeněk Fučík:
Pokud má uživatel řídicí systém, jehož výstupem je analogový signál 0 až 10 V, je napojení standardní záležitostí. Systémy řídící činnost zdroje tepla způsobem zapni – vypni, jsou velmi nehospodárné a jejich využití nedoporučujeme, i když je možné. Souhrnně řečeno, máme mnoho nových pozitivních argumentů pro řešení kotelen a věříme, že s nimi uspějeme jak v oblasti objektů pro bydlení, tak i v komerčním sektoru.

Topin:
Myslíte si, že se k sníženému počtu kotlů v kotelně vrací více odborníků?

Zdeněk Fučík:
Ve sféře plynových kotlů tento posun částečně zaznamenávám. Víme dokonce o případech kotelen s mnoha malými kotli, které jsou na pohled velmi pěkné, ale nejsou veřejně prezentovány v referencích instalačních firem. Zřejmě na základě negativního stanoviska dodavatelů použitých kotlů, jinak si to nedovedu vysvětlit. Zkušenost je však zřejmě nepřenositelná, jak ukazuje současná praxe ve sféře tepelných čerpadel. Kaskády výkonově malých tepelných čerpadel s počtem nad 4 nejsou vůbec žádnou výjimkou. Podle našeho názoru jde navíc o řešení s výrazně negativnějším dopadem na životnost než u kotlů. Tepelné čerpadlo je především mechanický stroj, který se musí pohybovat, a tudíž podléhá rychlejšímu opotřebení. Srovnáním je například použití mrazicího boxu s objemem 1 m3 s chladicím strojem dimenzovaným na potravinářský provoz nebo 10 mrazáků po 100 litrech do domácnosti. Možná je zákazníkům jedno, co bude s jejich zdrojem za pár let, možná nevyžadují adekvátní záruky. Touto cestou jít nechceme.

Topin:
Děkujeme za rozhovor.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...