Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Projektové podklady Geminox SK 2014

Nové projektové podklady obsahujú informácie k plynovým kotlom, k solárnym systémom, spalinovým ciestám a úpravám vody. Vydanie podkladov súvisí s tým, že Brilon a.s. sa stal jediným dovozcom výrobkov GEMINOX na Slovensko.

Kondenzačné kotly ZEM

Optimálne riešenie základných aplikácií

Súčasné ceny plynu posunuli použitie kondenzačnej techniky aj do tých aplikácií, v ktorých to bolo ešte pred nedávnom nemysliteľné. Kondenzačné kotly rôznej technickej i kvalitatívnej úrovne začali húfne nahrádzať dosluhujúce klasické nástenné spotrebiče, ktoré boli inštalované pri plošnej plynofikácii v 90-tych rokoch. Ďalšou novo otvorenou oblasťou sa stala hromadná výstavba.

Pre tieto a im podobné aplikácie je určený rad kondenzačných kotlov strednej triedy ZEM. Tieto kotly sú vynikajúcou alternatívou všade tam, kde nevyžijeme všetky funkcie modelu SERADENS alebo THRs.

Kotly ZEM sú osadené zjednodušeným variantom riadiacej jednotky Siemens LMU34, ktorá je určená iba pre jeden priamy vykurovací okruh a prípravu teplej vody. Použitie tejto jednotky v kombinácii s 3rýchlostným obehovým čerpadlom umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných predností kondenzačnej techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU34 je integrovaná adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej efektívnosti prevádzky kotlov ZEM.

Kondenzačné kotly SERADENS

Stacionárny kondenzačný kotol Geminox SERADENS je vyvinutý ako moderný nástupca klasických stacionárnych plynových kotlov (Gasex, Destila, Éti a pod.).
Kotol Geminox SERADENS dosahuje stupeň využitia až 109,3 %, je vybavený veľkoplošným celonerezovým výmenníkom a inteligentnou riadiacou jednotkou novej generácie Siemens LMS14, vrátane ekvitermickej regulácie. Konštrukcia kotla umožňuje jeho priame napojenie na pôvodný vykurovací systém aj komín. Jedinou nutnou úpravou je iba prevložkovanie komína plastovým systémom DN 60 alebo DN 80 a zaistenie odvodu kondenzátu z kotla do kanalizácie.

Kondenzačné kotly Geminox SERADENS môžu byť pripojené k nepriamoohrevným zásobníkom (bojlerom) a zaisťovať prípravu teplej vody. Moderné kondenzačné kotly nie je možné spájať so starými kombinovanými zásobníkmi s malou výmennou plochou výmenníka.

Pre všetky typy rodinných domov je pripravená široká ponuka zásobníkov, ako klasických nepriamo ohrevných, tak aj kombinovaných so solárnymi kolektormi. Geminox SERADENS je vybavený inteligentnou riadiacou jednotkou novej generácie Siemens LMS14, ktorá je určená nielen pre ovládanie všetkých spaľovacích procesov v kondenzačnom kotly, ale aj pre úsporné riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody. Ekvitermickú jednotku je možné naviac využiť pre riadenie 2. vykurovacieho okruhu a solárneho ohrevu teplej vody.

Kondenzačné kotly THRs

Pripravené aj pre najnáročnejšie aplikácie

Už štvrtá generácia kondenzačných kotlov s označením THRs (Trés Haut Rendement – veľmi vysoká účinnosť) s riadiacou jednotkou Siemens LMS je určená všade tam, kde je dosiahnutie tepelnej pohody s minimálnymi prevádzkovými nákladmi jednoznačnou prioritou.

Vysoko kvalitné konštrukčné prvky kotla, ako sú napríklad patentovaný nerezový horák, nerezový veľkoplošný výmenník alebo nerezový zásobník teplej vody doplňuje najmodernejšia riadiaca jednotka Siemens LMS. Vedľa štandardných spaľovacích a bezpečnostných funkcií riadi jeden a viac vykurovacích okruhov vrátane prípravy teplej vody. Základným vybavením riadiacej jednotky je tiež funkcia solárneho ohrevu, prípadná kombinácia s alternatívnymi zdrojmi tepla alebo riadenie kaskád.
Širokú paletu výkonových variant doplňuje dvojokruhové zapojenie alebo rôzne kombinácie s ohrevom vody. Ponuka musí spĺňať prianie aj tých najnáročnejších zákazníkov.

PROJEKTOVÉ PODKLADY 2014 - zn. GEMINOX

Projektové podklady obsahujú prehľad kondenzačných kotlov, popis kotla, schému, parametre, montážne a pripojovacie rozmery, hydraulické charakteristiky, elektrické schémy, popis regulačných systémov, zásady a odporúčania.

Ďalej podklad obsahujú informácie k solárnym systémom, spalinovým ciestám a úpravám vody.

Solárne systémy


Solárne tepelné sústavy predstavujú v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie zdroj tepla v podstate s nulovým negatívnym vplyvom na životné prostredie. Zostavy solárnych kolektorov ponúkané spoločnosťou Brilon sú tým najlepším riešením pre premenu slnečnej energie na tepelnú energiu slúžiacu na vykurovanie a ohrev vody. Spoločnosť Brilon úzko spolupracuje s firmou Kingspan Solar zo Severného Írska, ktorá vyrába vákuové kolektory THERMOMAX a VARISOL. Tieto výrobky sú vyvíjané a vyrábané výhradne v Európe, konkrétne v Ulsteri.

Pri voľbe účinných a finančne efektívnych riešení pre znižovanie účtov za energie patria v Európe solárne kolektory THERMOMAX a VARISOL DF medzi horúcich favoritov viac ako 25 rokov.Kolektory vyrábané spoločnosťou Kingspan Solar sú európskym výrobkom osvedčeným v európskych klimatických podmienkach.

Energia, ktorá v podobe slnečného žiarenia každý rok dopadne na povrch planéty Zem, predstavuje asi 15 000 násobok aktuálnej potreby ľudstva. Pre oblasť Slovenskej republiky sa potom priemerný ročný súhrn slnečného žiarenia pohybuje, v závislosti na konkrétnej lokalite, v rozpätí 900 až 1400 kWh/m2.

Úprava vody


 • multiProtec®
  V systémoch ústredného kúrenia je často prevádzkovo využívaná agresívna, kyslá voda alebo ináč fyzikálne a chemicky znečistená voda, ktorá vplyvom elektrochemickej reakcie s rôznymi materiálmi (oceľ, liatina, hliník, meď, zinok, plat ...) vytvára vo vode kal. Celý proces je ešte urýchľovaný použitíkm rozvodov ÚK z plastu bez kyslíkovej bariéry. To spôsobuje mnohé riziká nehôd, ktorá sú zhrnuté na nižšie uvedenej schéme. MultiProtec bol vyvinutý špeciálne k tomu, aby vyriešil tieto problémy. Naviac, zaručuje optimálny výkon a dlhšiu životnosť Vášho zariadenia.
  multiProtec® ICE Kombinuje výhody prípravku multiProtec a protimrazovej ochrany vykurovacieho systému.
 • neutralizácia kondenzátu
  Kondenzát, ktorý vzniká behom prevádzky v kondenzačnom kotly a v odvode spalín je nutné odvádzať. Jeho množstvo je závislé na okamžite účinnosti kotla. V ideálnom prípade po spálení 1 m³ zemného plynu skondenzuje asi 1,36 kg kondenzátu. Pri spotrebe 2 500 m³ plynu za rok v priemernom RD môže tak vzniknúť 2 500 až 3 000 l kondenzátu. Kondenzát so spalín je kyslý s hodnotou Ph danou obsahom rozpusteného oxidu uhličitého CO2. Bežne je stupeň kyslosti uvádzaný v rozsahu Ph = 3,8 az 5,4.
 • katexové úpravne pitnej vody pre domáce aj priemyselné použitie
  Princípom zmäkčovania pitnej vody je chemický proces, pri ktorom sú viazané katióny vápnika a horčíka nachádzajúce sa v pitnej vode privádzanej do objektu z mestských rozvodov alebo vlastnej studne do katexovej náplne.
  Katexové úpravne vody pre domácnosti výrazne znižujú spotrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej vody, náklady na opravy a údržbu v domácnosti a spotrebu pracích prostriedkov a saponátov používaných v domácnosti.

  Katexové úpravne vody pre komerčné použitie ProFlow sú určené pre bytové komplexy, hotely, nemocnice regeneračné a liečebné zariadenia, športové komplexy, umývačky áut

Riešení odvodov spalín

Odvody spalín Brilon SERIO sú určené pre kondenzačné zdroje tepla s maximálnou teplotou spalín na hrdle spotrebiča 120 °C a umožňujú ako podtlakovú tak aj pretlakovú prevádzku.
Výraznou prednosťou odvodov spalín Brilon je plne kompatibilný stavebnicový sortiment, ktorý umožňuje komplexné riešenie všetkých nižšie uvedených spôsobov odvodu spalín. Riešenie komínových kaskád (združených dymovodov) je možné v priemeroch 125, 160 a 200 mm.

Bytová stanica MODUSAT


MODUSAT je prídavná bytová stanica pre individuálne etážové vykurovanie. Zabezpečuje nezávislé vykurovanie a ohrev TV v priestoroch, v ktorých je inštalovaná. Túto stanicu je možné umiestniť aj do inštalačných šachiet, pokiaľ to ich veľkosť dovolí. Je nabíjaná so zdroja primárnej vykurovacej vody prietokom 300 až 600 l/hod. pri teplote aspoň 60 °C.

MODUSAT sa skladá so zásobníka TV (1), ktorý je vybavený rúrkovým výmenníkom (nerezovou vykurovacou špirálou) (3) a hydraulickou výhybkou (anuloidom) (9). Zásobník teplej vody je dodávaný v troch typoch líšiacich sa svojím objemom – pri jeho výbere sa zohľadňujú potreby užívateľov bytu. Je kvalitne izolovaný vrstvou tvrdeného polyuretánu (2). Doba jeho ohrevu na teplotu 60 °C je veľmi rýchla: od 20 do 45 min. v závislosti od modelu.


Kontakt:
Brilon a. s. SLOVENSKO, Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava
Telefon: zelená linka 0800 800 044, +421 903 721 555
E-mail: info@geminox.sk, www.geminox.sk


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...