Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KOVARSON – Přestavby stávajících kotlů na tuhá paliva na vyšší emisní třídu

Přestavbou kotle se rozumí úprava a inovace jakéhokoliv stávajícího kotle s ručním přikládáním na kotel automatický za pomocí univerzálního hořáku na uhlí, pelety a další materiály. U kotle navíc dojde ke zvýšení účinnosti v automatickém režimu. Podle typu je zároveň možné zvýšit emisní třídu kotle tak, aby kotel vyhovoval i po roce 2022, kdy je nutné u zdrojů tepla nad 10 kW splňovat minimálně 3. emisní třídu.

přestavba kotle hořák

Které kotle jsou vhodné pro přestavbu?

Můžeme přestavovat kotle jak litinové, tak i plechové konstrukce. Nelze přestavit kotle, které mají zavodněné dno. Přestavby kotlů jsou stále populární zejména díky své jednoduchosti a univerzálnosti a také díky nízké pořizovací ceně. Při rozhodování o vhodném řešení je také možnost dosažení minimálně 3. emisí třídy za použití přestavbového balíčku (u některých značek).

Při instalaci přestavby se u stávajícího kotle vyřeže dno a kotel se postaví na podstavec, který má výšku 44 cm. V podstavci je umístěn univerzální hořák z levé nebo pravé strany dle dispozic kotelny. Na hořák se přimontuje ventilátor pro podporu spalování v automatickém režimu a zásobník paliva a objemu 250 – 500 litrů dle výkonu přestavovaného kotle. Celý tento přídavný automatický systém poté ovládá řídicí jednotka kotle. Kotel lze nadále používat jak v ručním režimu, tak i v režimu automatickém. Po zvednutí kotle na podstavec je nutné předělat hydraulický systém a případně přeinstalovat otvor do komína.

Při topení v ručním režimu se popelník umísťuje zpět na dno stávajícího kotle. Při automatickém režimu je potřeba dát popelník pod univerzální hořák do podstavce. Prostor podstavce je dimenzován tak, aby vystačil na objem popela z jednoho zásobníku paliva.

Řízení automatického režimu kotle

Automatický režim u kotle je po přestavbě řízen elektronickou řídicí jednotkou, která hlídá teploty kotle, ovládá čerpadla, případně směšovací ventily. Kotel může být ovládán i přes internet, záleží jen na typu zvolené řídicí jednotky a na potřebách zákazníka. Může se buď nastavit výstupní teplota kotle, kterou bude řídicí jednotka hlídat, aby byla stále na nastavené teplotě nebo lze řídit pomocí jakéhokoliv drátového, či bezdrátového termostatu. Kotel při připojení pokojového termostatu bude řízen jednoduchými pokyny: "top" / "netop". Pokud nebude v místnosti dosažena nastavená teplota, bude kotel topit do té doby, dokud nedosáhne této nastavené teploty. Při dosažení požadované teploty řídicí jednotka přejde do režimu útlum, kde vypne podávání paliva a ventilátor. Jednotka v režimu útlum má podnastavení, aby nedošlo k vyhasnutí v univerzálním hořáku. Je možné tak udržovat věčný plamen v hořáku a díky tomu je možné přes léto přitápět jen teplou vodu v boileru. Kotel tak má minimální spotřebu paliva. Kotel v automatickém režimu nemusí nikdy vyhasnout, pokud nedojde palivo v zásobníku.

kovarson přestavba kotle přestavby kotlů

Účinnost a emisní třída

Díky řízenému spalování a umístění univerzálního hořáku pod tělesem kotle dochází ke zvýšení účinnosti až na 80 %. Kotel při běžném výkonu vydrží na jeden zásobník 3 – 4 dny v zimním období a při letním provozu jen na ohřev vody v boileru vydrží obsah zásobníku na 10 – 14 dní.

Při samotné přestavbě kotle se nezvyšuje emisní třída kotle. Nadále zůstává původní emisní třída, protože bylo přidáno pouze přídavné zařízení ke kotli. Pro zvýšení emisní třídy se ke kotli ještě přidá tzv. přestavbový balíček a kotel dostane nový štítek o nových parametrech a emisní třídě. Při zvednutí emisní třídy přestavbovým balíčkem se z kotle stává jen kotel automatický na předepsané palivo uvedené na novém štítku kotle.

Balíčky jsou k dispozici od firmy KOVARSON s.r.o. na kotle U22 (4–7čl), U26 (4–10čl) a DAKON FB (5čl). Podmínkou je mít zakoupeny všechny originální díly od firmy KOVARSON s.r.o.

Více informací o přestavbových sadách, kotlích, řídicích jednotkách a kompletním sortimentu firmy KOVARSON s.r.o. získáte na webových stránkách www.kovarson.cz / +420 724 056 007 / info@kovarson.cz

Podívejte se na animaci přestavby kotle

 
 
Reklama