Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej zdrojů tepla o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2015

Tak jako v předchozích letech, i letos přinášíme vyhodnocení ročních prodejů tepelných zdrojů na území našeho státu vyhotovené na základě dat získaných od Asociace podniků topenářské techniky (APTT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Pro vás, kteří naše statistiky sledujete pravidelně, mám hned v úvodu jedno důležité upozornění. Vzhledem k tomu, že se oproti předchozím rokům lehce změnil rozsah sledovaných zdrojů, bylo nutné učinit jedno zásadní rozhodnutí. Buďto začít s novou strukturou znovu úplně od nuly, anebo letošní struktuře přizpůsobit i ty minulé, čímž bude sice zachováno prapůvodní poslání tohoto materiálu – sledování trendů v chování českých zákazníků v oblasti topenářské techniky, ale ztratí se určitá kontinuita souhrnných dat. Takže si čtenář již nebude moci vyhledáním starších statistik ověřit, že uváděné souhrny opravdu sedí. Obě varianty mají své plusy a minusy, jsem ale přesvědčen, že druhá z uvedených více odpovídá smyslu celého sledování. Je již tedy jasné, pro kterou volbu jsem se rozhodl.

Co se změnilo? APTT po dlouhém zvažování došla k závěru, že podklady pro přehled prodejů krbových a peletových kamen jsou natolik „děravé“, že bude lepší tento druh tepelného zdroje vůbec nesledovat. Výrobců v tomto segmentu je spousta a zdaleka ne všichni byli ochotni se o výsledky svých prodejů podělit. Tím vznikala určitá nejistota ohledně důvěryhodnosti dotčených výstupů. A protože porovnáváme i všechny zdroje vůči sobě z pohledu využívaných paliv, promítala se tato nejistota rovněž do souhrnných výsledků. Krby tedy již v seznamu nenajdete.

Při pohledu na graf č. 1 by se dalo říct, že pokud si vloni někdo říkal, že je tak zle, že už hůře být nemůže, tak bezpochyby musel tento názor přehodnotit. To, že se prodávalo tak málo, je zvláštní hned ze dvou důvodů. Jednak byl loňský rok zlomový díky nástupu účinnosti směrnice o ekodesignu (ErP), tedy předpisu omezujícím mimo jiné možnost uvádět na trh dosud nejběžnější typy plynových spotřebičů, a dále byla spuštěna první vlna kotlíkové dotace, která má podle svých tvůrců motivovat spotřebitele k výměně starých neekologických kotlů za nové.

V prvním případě se všeobecně předpokládalo, že zákazníci uvažující v krátkodobém horizontu o výměně stávajícího plynového kotle využijí poslední možnosti ke koupi sice méně účinného, zato výrazně levnějšího zařízení s atmosférickým hořákem, protože od října 2015 mohou být do distribuce pouštěny už pouze kondenzační kotle. Ačkoliv podle grafu č. 4 prodeje plynových kotlů rostly, graf č. 11 předpoklad last minute nákupů z výprodejových zásob nepotvrzuje. A ani sami výrobci nezaznamenali žádnou zvýšenou nákupní horečku. Stále se tak dá hovořit o narůstající oblibě kondenzační techniky. Zatímco v roce 2014 byla kondenzačních zhruba 1/3 prodaných kotlů, v roce 2015 tento podíl vzrostl již na cca 2/5.

Ve druhém případě se určitě očekávalo vyšší číslo, protože kraje, které se v tomto roce do akce zapojily, uvolňovaly na nákup nových zdrojů desítky milionů korun. Navzdory tomu se zdá, že zákazníků výrobcům a prodejům moc nepřibylo. Dílčí nárůsty zaznamenáváme pouze u plynových kotlů a tepelných čerpadel. O kotle na pevná paliva, dotace nedotace, zájem poklesl. Nutno ovšem podotknout, že v APTT nejsou sdruženi všichni výrobci prodávající na našem trhu, takže není vyloučeno, že prodeje rostou jiným, třeba těm, kteří emisní limit jednou splní, podruhé ne a potřetí zase ano, podle toho, kde si zařízení nechávají odzkoušet. Otázkou pak zůstává, jaký efekt dotace vlastně přinesou…

Když už jsem zmínil tepelná čerpadla, tak jejich roční prodeje vycházejí z trochu jiné metodiky. MPO díky znalosti počtu přiznaných zvýhodněných sazeb elektřiny (D/C- 55/56 v souhrnu) pro domácnosti a organizace dokáže dovodit počet nových instalací využívajících uvedené tarify v tomto a předešlém roce, a tedy i jejich meziroční změnu. Ukazuje se, že tento postup je spolehlivější než u tradičního sběru dat u výrobců, protože je nepravděpodobné, že by některý z majitelů tepelného čerpadla zvýhodněný tarif nevyužíval. Jedinou neznámou v celkovém čísle je počet zařízení plnících funkci klimatizace.

Za rok 2016 získala APTT prodejní data od následujících firem: AGROMECHANIKA – Lhenice, ATMOS – Bělá pod Bezdězem, BENEKOVterm – Horní Benešov, BOSCH TERMOTECHNIKA – Praha, DESTILA – Brno, EKOEFEKT – Litvínov, G-TEAM – Dobřany, HAAS+SOHN RUKOV – Rumburk, JAKOS – Babice, KVART-CZ – Šternberk, OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV – Moravský Písek, OPOP – Valašské Meziříčí, PONAST – Valašské Meziříčí, THERMONA – Zastávka u Brna, VAILLANT GROUP CZECH – Praha-Západ, VERNER SK – Bratislava, VIADRUS – Bohumín a ZK Design – Velká Polom

Graf č. 1: Vývoj celkového prodeje tepelných zdrojů v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 1: Vývoj celkového prodeje tepelných zdrojů v ČR v letech 2005 až 2015
 

1. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2014 podle druhu zdroje

Tabulka č. 1: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu zdroje
Druhy zdrojůProdej (ks)
ocelové na tuhá paliva12 089
litinové na tuhá paliva5 378
automatické na pevná paliva3 656
speciální na dřevo2 130
automatické na biomasu906
ocelové stacionární na plyn932
litinové stacionární na plyn1 648
plynové závěsné31 585
ocelové a litinové na olej a plyn s tlakovými hořáky7
lokální topidla na plyn830
elektrokotle11 491
tepelná čerpadla7 216
Celkem77 868
Graf č. 2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu zdroje
Graf č. 2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu zdroje
 

2. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu paliva

Tabulka č. 2: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu paliva
Druh palivaProdej (ks)
tuhá paliva21 123
dřevo/biomasa3 036
zemní plyn35 002
elektřina 11 491
energie okolního prostředí7 216
Celkem77 868
Graf č. 3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu paliva
Graf č. 3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2015 podle druhu paliva
Graf č. 4: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2015 podle druhu paliva
Graf č. 4: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2015 podle druhu paliva
Graf č. 5: Kumulované prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2015 podle druhu paliva
Graf č. 5: Kumulované prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2015 podle druhu paliva
 

3. Kotle na tuhá paliva

Tabulka č. 3: Přehled prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2015
Druh kotle20052006200720082009201020112012201320142015
ocelové na tuhá paliva17 87221 41514 77614 84815 91116 06314 54213 38213 11612 45412 089
litinové na tuhá paliva17 09621 10916 43217 12216 43714 45411 87410 60310 2467 6735 378
automatické na pevná paliva1 2981 5321 2391 0141 6671 7743 6375 4883 656
Celkem34 96842 52432 50633 50233 58731 53128 08325 75926 99925 61521 123
Graf č. 6: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2015
Graf č. 6: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2015
 

4. Kotle a krby na dřevo a biomasu

Tabulka č. 4: Přehled prodeje kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2015
Druh zdroje20052006200720082009201020112012201320142015
speciální na dřevo4 7966 3496 6757 5834 1984 2263 7103 4637 8194 7042 130
automatické na biomasu6528091 0942 5103 5141 9862 0912 4241 200906
Celkem4 7967 0017 4848 6776 7087 7405 6965 55410 2435 9043 036

Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že statistika APTT neuvádí prodeje zdaleka všech tuzemských výrobců a zahrnut v ní není ani dovoz, který dlouhodobě roste.

Graf č. 8: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2015
Graf č. 8: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2015
Graf č. 9: Vývoj prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 9: Vývoj prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 9: Vývoj prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2015
 

5. Kotle na zemní plyn a LTO

Tabulka č. 5: Přehled prodeje kotlů plynových a na LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Druh kotle20052006200720082009201020112012201320142015
ocelové stacionární na plyn2 2063 0282 2392 0932 3981 5921 4701 1571 100747932
     z toho kondenzační9301 0641 022929857000000
litinové stacionární na plyn5 4434 7935 2754 7514 6374 1193 8613 7653 7321 8021 648
     z toho kondenzační1332395053324025151418
plynové závěsné32 53432 85429 99624 77721 26825 28231 78532 17832 65028 24931 585
     z toho kondenzační1 2531 7493 1394 2123 5226 2408 6668 6368 3729 81312 518
ocel. a lit. s tlak. hořáky558352385630312197
lokální topidla na plyn5 4891 1501 52182984572507081 2361 268830
Celkem45 72741 90839 08332 48829 20431 74837 14737 81038 71932 07535 002
Graf č. 10: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2015
Graf č. 10: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 11: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2015
 

6. Kotle na elektřinu a tepelná čerpadla

Tabulka č. 6: Přehled prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2015
Druh kotle20052006200720082009201020112012201320142015
elektrokotle10 20711 89612 93913 97313 55411 21810 76210 23410 75211 53811 491
tepelná čerpadla1 6202 4592 2863 0554 5605 0494 8117 2746 4096 8707 216
Celkem11 82714 35515 22517 02818 11416 26715 57317 50817 16118 40818 707
Graf č. 12: Procentuální podíl prodeje elektrokotlů a tepelných čerpadel v ČR v roce 2015
Graf č. 12: Procentuální podíl prodeje elektrokotlů a tepelných čerpadel v ČR v roce 2015
Graf č. 13: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 13: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 14: Vývoj prodeje tepelných čerpadel v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 14: Vývoj prodeje tepelných čerpadel v ČR v letech 2005 až 2015
 

7. Závěr

V roce 2015 jsme zaznamenali nejnižší prodejní výsledky za sledovaných 11 let. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 5 %, ve srovnání s maximálním výsledkem, který nastal v roce 2006, jsou loňské hodnoty nižší o 26 %.

Nejvyšší podíl měly v roce 2015 na tuzemském trhu plynové kotle, a to 45 %. Na druhé příčce se umístily kotle na tuhá paliva (27 %), třetí jsou elektrokotle (15 %). Před zdroje na dřevo a biomasu se v důsledku vyřazení krbových a peletových kamen dostala i tepelná čerpadla (9 %). Na jednu stranu je třeba uznat, že bez krbů je statistika neúplná, na druhou stranu je třeba vzít v potaz otázku, kolik majitelů svůj krb využívá jako hlavní zdroj vytápění, pro jakou část vlastníků představuje doplňkový zdroj tepla a pro koho je pouhým designovým prvkem v interiéru využívaným pouze pár dní v roce. Vzhledem k tomu, že první skupina bude pravděpodobně nejmenší, dalo by stejně tak namítnout, že krby doposud spíše zkreslovaly statistiky prodeje tepelných zdrojů a jejich absence vůbec vadit nemusí.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, nejvyšší nárůst zaznamenaly plynové kotle, a to zejména ty, které jsou konstruovány jako kondenzační. Klasickým s atmosférickým hořákem úplně odzvoněno ještě není, protože stále jich určité množství zůstává v prodejní síti a jejich doprodej pravděpodobně promluví i do statistik za rok 2016.

Klasické kotle na tuhá paliva postupně vyklízejí pozice a jsou nahrazovány kotli automatickými, byť v roce 2015 jejich prodeje nebyly takové, jako v roce předchozím.

Z hlediska čistoty ovzduší je dobrou zprávou počet prodaných zdrojů využívajících energii okolního prostředí a elektrokotlů. Elektřina má sice nálepku nečisté energie, ale ruku na srdce, co se emisí v místech s vysokou koncentrací zdrojů tepla týče, je daleko přijatelnější než spalování uhlí v kotli na tuhá paliva, byť v automatickém provedení. Zdalipak tento aspekt brali v potaz na MŽP, když se rozhodli dotovat kotle na uhlí a současně brojí proti využívání elektřiny k vytápění?

 
 
Reklama