Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prodeje zdrojů tepla v některých státech Evropy za leden až květen 2017 a v ČR

Tepelné čerpadlo © matteogirelli - Fotolia.com
Tepelné čerpadlo © matteogirelli - Fotolia.com

Trend vývoje prodejů zdrojů tepla zaznamenal ve sledovaných státech oproti předchozímu období z roku 2016 nárůst. Výjimkou je Velká Británie, kde je letos zaznamenán citelný pokles.

V přehledu jsou uváděny plynové kotle nízkoteplotní. Ty se začaly na trhu prosazovat v osmdesátých letech minulého století jako účinnější náhrada za kotle pracující jen s jednou zvolenou konstantní výstupní teplotou během celé otopné sezóny. Nízkoteplotní kotle přinesly revoluční novinku, a to regulaci výstupní teploty podle venkovní teploty (ekvitermní regulaci), která znamenala významné snížení ztrát tepla jak kotlem samotným, tak i z napojené otopné soustavy. Možnost regulace výstupní teploty na nižší úroveň vedla k označení takových kotlů jako tzv. nízkoteplotní kotle. Rozsah provozních teplot nízkoteplotních kotlů je přibližně v rozsahu 35 až 70 °C, a některé mohou částečně pracovat i v režimu kondenzace. Nízkoteplotní kotle jsou proto mezistupněm mezi klasikou a modernou, konstrukčními předchůdci současných plně kondenzačních kotlů. Ve Velké Británii a Španělsku je o tento druh kotlů již zcela mizivý zájem.

Až na Španělsko, kde se příznivě projevuje režim zotavení po dlouhodobé krizi investic do tepelné techniky, je v letošním roce patrný pokles zájmu o tepelné solární systémy. Příčin bude více a jednou z nich může být i upřednostnění instalace fotovoltaických solárních systémů, pokud jde o střechy budov.

Německoleden až květen 2017
Celý trh:+3,7%278900kusů
Plyn - kondenzační kotle:+1,9%183500kusů
Topný olej -kondenzační kotle:-4,7%20500kusů
Plyn - nízkoteplotní kotle:+7,9%34000kusů
Topný olej - nízkoteplotní kotle:0,0%1500kusů
Biomasa:-6,3%8900kusů
Tepelná čerpadla:+22,0%30500kusů
Tepelné solární systémy:-9,2%253000m2
Francieleden až květen 2017
Celý trh:+3,5%269700kusů
Plyn - kondenzační kotle:+6,4%166800kusů
Topný olej -kondenzační kotle:-5,8%9800kusů
Plyn - nízkoteplotní kotle:-0,6%48700kusů
Topný olej - nízkoteplotní kotle:-1,2%8400kusů
Biomasa:0,0%3800kusů
Tepelná čerpadla:+0,6%32200kusů
Tepelné solární systémy:-18,8%22500m2
Itálieleden až květen 2017
Celý trh:+19,6%323400kusů
Plyn - kondenzační kotle:+17,8%264100kusů
Topný olej -kondenzační kotle:0,0%600kusů
Plyn - nízkoteplotní kotle:+33,7%43200kusů
Topný olej - nízkoteplotní kotle:-4,8%2000kusů
Biomasa:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Tepelná čerpadla:+19,5%13500kusů
Tepelné solární systémy:-7,7%66100m2
Španělskoleden až květen 2017
Celý trh:+16,2%124500kusů
Plyn - kondenzační kotle:+20,5%112400kusů
Topný olej -kondenzační kotle:+27,3%1400kusů
Plyn - nízkoteplotní kotle:-94,9%200kusů
Topný olej - nízkoteplotní kotle:+19,0%10000kusů
Biomasa:+25,0%500kusů
Tepelná čerpadla:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Tepelné solární systémy:+21,1%46000m2
Velká Británieleden až květen 2017
Celý trh:-7,3%663900kusů
Plyn - kondenzační kotle:-7,3%663600kusů
Topný olej -kondenzační kotle:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Plyn - nízkoteplotní kotle:-57,1%300kusů
Topný olej - nízkoteplotní kotle:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Biomasa:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Tepelná čerpadla:údaj neuveden%údaj neuvedenkusů
Tepelné solární systémy:-18,5%4400m2
Zdroj: APTT, EHI

Přehled o prodejích zdrojů tepla v České republice obvykle zpracovává MPO ČR na základě údajů APTT a dalších informačních pramenů. V současné době tento podklad není k dispozici. Proto k údajům za některé státy EU můžeme doplnit jen údaje od APTT zpracované za rok 2016.

Prodej teplovodních kotlů, krbů a topidel za rok 2016 od výrobců v ČR, kotle do 50 kW

Druh kotlůProdej v ČRExport do SRExport ost. zeměProdej celkem
Ocelové na pevná paliva12310500873421544
Litinové na pevná paliva517028233387641869
Automatické na pevná paliva6365326157012
Speciální na dřevo4731233635011314
Automatick na biomasu140139345576351
Ocelové stacion. na plyn13012001321
z toho kondenzační0000
Litin. stacion. na plyn166926738525788
z toho kondenzační31010311
Plynové závěsné21717444984632007
z toho kondenzační19676398282422898
Elektrokotle13315252203315600
Lok. topidla na plyn72202851007
CELKEM68701496470148143813
Zdroj: APTT
 
 
Reklama