Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Najde svou šanci alespoň jedna stará výměníková stanice nebo kotelna?

Byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě.


© Fotolia.com

Nová výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE je vyhlášena. Připraveno je 60 milionů EUR.

Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018.

Spolupráce na projektech s členskými státy EU je pro Českou republiku velmi důležitá. Velkých výsledků se dosáhlo především v oblasti ochrany přírodních a kulturních zdrojů. Vyhlášení těchto výzev proto vítám,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj je pod vedením Karly Šlechtové v programech Interreg CENTRAL EUROPE velmi aktivní. V současnosti probíhá realizace 85 projektů schválených v předešlých výzvách, a to v celkovém objemu 166 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj s účastí více než 900 příjemců. Podílejí se společně na realizaci aktivit v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ale i přírodních a kulturních zdrojů.

V realizaci je například projekt Forget Heritage, který se zaměřuje na zprovoznění opomíjeného kulturního dědictví – zejména nevyužívaných historických objektů. Statutární Město Ústí nad Labem se jako jeden z partnerů podílí na navržení postupů při zřizování společností kulturního a tvůrčího průmyslu, které se o takovéto objekty budou starat a zhodnotí je. Projekt zahrnuje také přípravu aplikací umožňujících zapojení místních obyvatel do mapování míst a do navrhování jejich budoucího využití. „Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě,“ komentoval výše uvedený projekt náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Dále je realizován projekt Solez. V jeho rámci dojde k přestavbě veřejné plochy v blízkosti nádraží v Brně, včetně testování nového chytrého řešení pro parkovací systém P+R pro podporu nízkouhlíkové mobility.

Více aktuálních informací o programu Interreg CENTRAL EUROPE naleznete zde.

Přehled schválených projektů z 1. a 2. výzvy včetně základních informací naleznete zde.

Při příležitosti vyhlášení 3. výzvy jsou zorganizovány průvodní akce. Pro zájemce je dne 12. října připraven Národní infoden a ve dnech 7.-8. listopadu se bude konat Seminář pro vedoucí žadatele – tentokrát v Praze - s účastníky ze všech členských států. Registrace je dostupná přes webstránky programu.

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

V oboru vytápění, energetiky, velmi rychle mizí staré typy výměníkových stanic, kotelen, neboť jsou neekonomické, a zpravidla i technicky již těžko opravitelné a provozovatelné a jsou nahrazovány moderními, mnohonásobně menšími. Právě proto by si některá z nich zasloužila přežít a být svědectvím, jaká zařízení vymysleli naši předkové. Protože teprve osobní návštěva ukáže, o jak velká zařízení ve srovnání s dnešní šlo. Návštěva výměníkové stanice s velkoobjemovými výměníky tepla podbarvená mírně zesílenou provozní zvukovou kulisou, případně imitující poruchu parního okruhu, by mohla být pro řadu návštěvníků velmi silným zážitkem. Najde některé ze snad zbývajících zařízení svou šanci v rámci zmíněného programu?

Upraveno podle tiskové zprávy MMR ČR.

 
 
Reklama