Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej otopných těles v ČR v roce 2015

Statistiky o prodejích otopných těles v Česku doplňují každoročně materiál o chování tuzemských zákazníků při pořizování nového zdroje tepla. Data v obou případech shromažďuje Asociace podniků topenářské techniky (APTT). S jejím přispěním tak můžeme zprostředkovat zákazníkům v oblasti vytápění informaci, jakým směrem se místní trh nejpodstatnějších produktů topenářské techniky ubírá.

Podobně, jako v případě tepelných zdrojů, i v tomto segmentu sáhla APTT k určité redukci položek. Ze seznamů zmizela ocelová článková tělesa. Zatímco absence krbových a peletových kamen znamenala výrazný dopad do materiálu týkajícího se zdrojů tepla, ocelová článková tělesa bude asi postrádat ve výstupech málokdo. Jejich prodeje nebyly nikdy příliš velké a v pomyslném žebříčku se pohybovaly vždy blíže chvostu, než absolutnímu vrcholu. Přesto se jich v každém roce určité množství prodalo, takže tím, že ze statistik i předchozích let definitivně vypadly, změnily se logicky souhrnné počty prodaných těles. To jen na okraj pro ty, které by určitý nesoulad mezi tabulkami v tomto a předchozích článcích zabývajících se vyhodnocením prodejů těles přivedl k otázce, jestli zde nenastala nějaká chyba.

Oblastí tedy zůstalo pouze šest – ocelová desková, hliníková desková a litinová článková tělesa, konvektory, trubková a speciální tělesa. A ruku v ruce s úbytkem oblastí bohužel registrujeme i úbytek firem, které jsou ochotné do ročních vyhodnocení poskytovat data o svých ročních prodejích. Zatímco vloni jsme uváděli sedm společností, letos jich je pouhých pět. ISAN RADIÁTORY – Blansko, KORADO (včetně bývalé firmy LICON HEAT) – Česká Třebová, NERIA – Hustopeče u Brna, THERMAL TREND – Hustopeče a VIADRUS – Bohumín.

Poslední dekáda nebyla pro výrobce topenářské techniky vůbec jednoduchá. Ekonomika stagnovala a výrazně se zpomalila stavební výroba, což vyústilo v postupně klesající zájem o nové produkty, jak názorně dokumentuje graf č. 2. Tento stav zostřuje konkurenční boj a nutí výrobce stále inovovat, aby alespoň vzrostl jejich podíl na stále se zmenšujícím koláči. To přináší pozitivní efekt pro konečné zákazníky. Na trhu už totiž nezůstalo místo pro nekvalitní výrobky. Dnes musejí výrobci svým zákazníkům hodně nadbíhat, což se dá samozřejmě několika cestami. Cenou, designem a kvalitou. V ideálním případě mixem všech tří složek. V důsledku ekonomické stagnace tak máme na trhu kvalitní a pěkné produkty za rozumné ceny.

1. Prodeje otopných těles v roce 2015 podle konstrukce

Tabulka č. 1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2015 podle konstrukce
Druh otopných tělesProdej [ks]
Ocelová desková411 300
Hliníková desková0
Litinová článková112 955
Konvektory12 280
Trubková142 732
Speciální0
Celkem679 267
Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2015 podle konstrukce
Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2015 podle konstrukce
 

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2015

Tabulka č. 2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Druh otopného tělesa20052006200720082009201020112012201320142015
Ocelová desková545 234639 000613 600572 900463 132407 000415 000401 494404 400411 000411 300
Hliníková desková0003 9591851401300
Litinová článková529 000436 042367 578266 663212 770192 678187 548171 721127 710186 870112 955
Konvektory3 5227 5008 7909 65328 53326 02728 12912 86510 66610 35212 280
Trubková142 63780 200228 585190 340388 244305 000308 043134 564125 056138 438142 732
Speciální05 3009 8004 3545 3605 3945 3004 8000
Celkem1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738736 938815 011679 267
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2015
Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2015
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2015
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2015
Tabulka č. 3: Přehled počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2015
Prodej20052006200720082009201020112012201320142015
Celkem otopných těles1 220 3931 162 7421 218 5531 044 8561 102 479939 018944 265726 178673 145751 460679 267
Celkem zdrojů tepla97 318105 78894 29891,69587 61387 28686 49986 63193 12282 08577 868
Počet těles na zdroj12,511,012,911,412,610,810,98,47,29,28,7
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2015
 

3. Závěr

Jestliže závěry z výsledků předchozích výzkumu naznačovaly, že by se trend mohl začít obracet, letos k přílišnému optimismu nesvádějí. Na grafu č. 2 vidíme, že poslední čtyři roky se prodává plus minus podobně, ale ve srovnání s léty 2005 či 2007 je propad hrozivý. Ano, můžeme si donekonečna říkat, že vliv na to může mít i rostoucí obliba velkoplošných systémů, které v těchto statistikách nefigurují, ale pohled na graf vývoje prodejů tepelných zdrojů uveřejněný v souvisejícím článku naznačuje něco jiného. Na oživení v oblasti vytápění stále ještě čekáme. Když se neprodávají zdroje, těžko se budou prodávat tělesa.

Pokud se zaměříme detailněji na jednotlivé druhy těles, tak u poloviny z nich (deskové, trubkové a konvektory) došlo k nepatrnému nárůstu. Prodeje hliníkových a speciálních těles jsou v dlouhodobém horizontu marginální, takže zásadní vliv na výsledek roku 2015 měly litinové článkové radiátory. Ty zaznamenaly v předchozím roce poměrně překvapivý skok vzhůru, aby se v tom následujícím propadly pod objem zaznamenaný v roce 2013, což byl mimochodem doposud nejhorší výsledek za poslední dekádu. Důkazem budiž graf č. 7. Takže zatímco v předchozích třech letech byly litinové článkové radiátory dvojkou na českém trhu, v roce 2015 se před ně opět vyšvihla trubková tělesa, což nám ukazují křivky na grafu č. 4.

Prodej trubkových těles se za poslední léta ustálil a je docela zajímavé, jak se jeho vývoj od roku 2005 do současnosti podobá tomu, který můžeme sledovat v oblasti konvektorů. Na grafech č. 7 vidíme, že ve srovnání s obdobím 2005 až 2009 nastaly v letech 2010 až 2012 poměrně optimistické časy, které vystřídalo současné sice stabilní, ale výsledkově o dost horší období. Jakákoliv podobnost ovšem končí v okamžiku, když začneme porovnávat absolutní čísla. V tomto ohledu jsou trubková tělesa o řád jinde než konvektory, viz tabulka č. 2.

Poměr prodaných otopných těles k prodaným zdrojům tepla (graf č. 6) je o něco nižší než minule, přesto je vyšší než v letech 2012 až 2013. Nutno dodat, že dokud byly ve statistikách tepelných zdrojů zahrnuty i krby, byla disproporce mezi zdroji a tělesy ještě větší, protože krby v převážné míře plní funkci lokálních topidel nevyžadujících k předávání tepla do prostoru žádných těles, kdežto varianta se zapojením krbu do klasické otopné soustavy je zatím spíše výjimkou.

Co se jednotlivých skupin výrobků týče, dominance ocelových deskových těles byla vloni s tržním podílem ve výši 60 % doslova drtivá (graf č. 4). Na druhém místě se značným odstupem na vítěze, se umístila trubková tělesa, na třetím potom litinová článková tělesa, s 21%, respektive 17% tržním podílem. Konvektory se ze čtvrté příčky na své konkurenty dívají již se značně velkým odstupem (tržní podíl ve výši 2 %).