Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej otopných těles v ČR v roce 2014

Tak jako každoročně touto dobou i letos přinášíme informaci o prodejích otopných těles na území ČR. Data poskytnutá Asociací podniků topenářské techniky (APTT) dávají čtenářům obrázek o tom, jaké druhy otopných těles se v uplynulém roce těšily největší oblibě a jak se jejich oblíbenost v průběhu posledních deseti let vyvíjela.

Vedle tepelného zdroje představují otopná tělesa většinou druhou finančně nejnáročnější položku při realizaci otopné soustavy. A s ohledem na skutečnost, že otopná tělesa bývají nepřehlédnutelnou součástí interiéru, se dá předpokládat, že jejich volbě věnují zákazníci minimálně srovnatelnou pozornost jako výběru kotle. Výrobci si to bezesporu uvědomují a kromě technických parametrů se stále výrazněji zaměřují i na design svých výrobků, protože právě tento faktor může být při zákaznické volbě rozhodující. Členění otopných těles podle konstrukce je za celou dobu, kdy informace získané od APTT zpracováváme, neměnné, takže i letos můžeme porovnávat výsledky v sedmi oblastech – ocelová desková tělesa, hliníková desková, ocelová článková, litinová článková, konvektory, trubková a speciální tělesa. Rovněž seznam výrobců dodávajících své produkty na tuzemský trh se za poslední léta příliš nemění. V roce 2014 přispělo do statistik APTT následujících sedm společností: DÍLO SVRATOUCH – Svratouch, ISAN RADIÁTORY – Blansko, KORADO (včetně bývalé firmy LICON HEAT) – Česká Třebová, KOVODRUŽSTVO – Hlubočky, NERIA – Hustopeče u Brna, THERMAL TREND – Hustopeče a VIADRUS – Bohumín.

V loňském roce jsme učinili pokus doplnit data o prodejích otopných těles o velkoplošné systémy, tedy o podlahové a stropní vytápění, které není ve statistikách APTT obsaženo. Bohužel informace získané od největších dodavatelů zaměřujících se na tuto oblast byly vzájemně natolik nekompatibilní a neúplné, že nedávaly objektivní výsledek srovnatelný s výstupy od APTT. Je to určitě škoda, protože velkoplošné systémy jsou mezi zákazníky velice oblíbené a představují výrazný podíl v oblasti prvků otopných soustav, jejichž smyslem je předávat vyrobené teplo do vytápěného prostoru. Věřme, že v budoucnosti se podaří nalézt dostatečně hodnověrný zdroj sumarizující data o prodejích systémů podlahového a stropního vytápění v ČR. Jejich začlenění do současné struktury otopných těles by bylo určitě přínosné.

1. Prodeje otopných těles v roce 2014 podle konstrukce

Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2014 podle konstrukce
Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2014 podle konstrukce
Tabulka č. 1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2014 podle konstrukce
Druh otopných tělesProdej (ks)
ocelová desková411 000
hliníková desková0
ocelová článková63 551
litinová článková186 870
konvektory10 352
trubková138 438
speciální4 800
Celkem815 011
 

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2014

Tabulka č. 2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Druh otopného tělesa2005200620072008200920102011201220132014
ocelová desková545 234639 000613 600572 900463 132407 000415 000401 494404 400411 000
hliníková desková0003 959185140130
ocelová článková158 148157 388154 283106 42938 12653 70955 320 63 56063 79363 551
litinová článková529 000436 042367 578266 663212 770192 678187 548171 721127 710186 870
konvektory3 5227 5008 7909 65328 53326 02728 12912 86510 66610 352
trubková142 63780 200228 585190 340388 244305 000308 043134 564125 056138 438
speciální05 3009 8004 3545 3605 3945 3004 800
Celkem1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738736 938815 011
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2014
Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2014
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2014
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2014
Tabulka č. 3: Přehled počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2014
Prodej2005200620072008200920102011201220132014
celkem otopných těles1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738736 938815 011
celkem zdrojů tepla113 961120 734108 398111 762107 592108 452105 657104 976115 259102 326
Počet těles na zdroj12,110,912,710,310,69,29,57,56,48,0
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7a: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7b: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7c: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7d: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7e: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7f: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7g: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2014

3. Závěr

Vývoj prodejů otopných těles za posledních deset let probíhá na rozdíl od prodejů tepelných zdrojů bez výraznějších výkyvů. Při pohledu na graf č. 2 vidíme, že odchylky od proloženého trendu jsou minimální. Dalo by se říct, že vyhlídky do příštích let nejsou nijak růžové, ale na druhou stranu se nedá úplně vyloučit, že rok 2013 představoval pomyslné dno, od kterého se prodeje odrazily a budou zase stoupat. Nicméně podobná prognóza se nabízela v předešlém roce u zdrojů tepla a následující rok ji nejenže nepotvrdil, naopak připravil opětovný propad na nové historické minimum ...

Každopádně v roce 2014 se prodalo o téměř 80 tisíc kusů těles více než v roce 2013. Překvapivě největší měrou se o tento výsledek zasloužila litinová článková tělesa, jejichž prodeje devět let nejprve rychle, poté pomaleji, klesaly, aby rok 2014 zakončily s meziročním nárůstem o bezmála 50 tisíc kusů! Prodeje vzrostly i v segmentu trubkových těles (o cca 13,5 tisíce) a ocelových deskových (o 6,5 tisíce). Prodeje v ostatních kategoriích se víceméně držely na úrovni předchozího roku, takže nikdo výrazně nepropadl.

Tradičně sledujeme i poměr prodaných otopných těles k prodaným zdrojům tepla (graf č. 6). Dosavadní vývoj ukazuje na určitou disproporci, kterou lze vykládat různými způsoby. Buďto delší životností otopných těles ve srovnání se zdroji tepla, nebo odklonem zákazníků od klasických otopných těles k velkoplošným systémům, anebo určitou renesancí lokálních zdrojů tepla, které k předání tepla do vytápěného prostoru nepotřebují otopná tělesa. Ať už za daným jevem stojí kterákoliv z uvedených možností nebo jejich kombinace, rok 2014 přinesl po delší době výraznou změnu ve prospěch otopných těles. Důvodem se zdá být výše zmíněný nárůst prodeje litinových článkových těles.

Co se jednotlivých skupin výrobků týče, tak v podstatě neohroženým vládcem trhu jsou stále ocelová desková tělesa. Jejich koláčový podíl v roce 2014 činil 50 % (graf č. 4) a za poslední dekádu se jich v ČR prodalo již téměř 5 milionů (graf č. 5). Litinová článková tělesa se pohybují kolem 20 % tržního podílu, podobně jako trubková tělesa, která stále nějak nemohou navázat na boom v letech 2009 až 2011, kdy jejich tržní podíl vystřelil nad 30 % (graf č. 4). To má za následek zastavení jejich před časem rychlého přibližování se litinovým článkovým tělesům v kumulovaných prodejích od roku 2005 (graf č. 5). Pozice ocelových článkových těles, konvektorů a speciálních těles je poměrně stabilní, zato budoucnost hliníkových deskových těles je zdá se nejistá.

English Synopsis
Sales of heating units in the Czech Republic in 2014

As usual at this time also this year we bring information about sales of radiators in the Czech Republic. Data provided by the Association of heating technology (APTT) gives readers a picture of what types of radiators in the past year enjoyed the greatest popularity and how their popularity over the past ten years has evolved.