Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nová moderní plynová kotelna

Zásadní rozhodnutí při revitalizaci bytového domu

O tom, že moderní plynová kotelna může přinést významné finanční úspory, nemusíme dnes již nikoho přesvědčovat. Rozhodnout se však pro konkrétní řešení není tak jednoduché. Samozřejmě že velkou váhu bude mít slovo projektanta kotelny, ale znát alespoň základy této problematiky se každému, kdo má revitalizaci svého bytového domu na starost, jistě vyplatí. Budete to totiž právě vy a vaši spolunájemníci nebo spoluvlastníci, kdo bude platit spotřebovaný plyn, servisní zásahy a údržbu kotelny

Při výběru zdroje tepla je nutné vzít v úvahu celkový stav domu a plánované změny, které by mohly mít na výkon a provoz kotelny zásadní vliv. Mezi tyto vlivy patří zejména to, zda již byla provedena opatření ke snížení tepelné ztráty domu. Máme na mysli zejména:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy (například v rámci její opravy)
 • výměnu oken.

Plánovaný výkon zdroje tepla by měl již počítat alespoň s částí těchto úprav, jak to vyžadují platné evropské direktivy. Začínat modernizací kotelny a nechat spočítat tepelné ztráty domu před zateplením je samozřejmě nesmyslné a nerentabilní.


Ukázka z realizace BD Jesenická,
Praha (léto 2009), 24 BJ

Dalším nesnadným rozhodnutím je volba konkrétního zdroje tepla - plynového kotle.

Stoupající ceny plynu napovídají, že kotel by měl být kondenzační. Kondenzační technika totiž umožňuje při stejné tepelné pohodě a spotřebě TV v domě redukovat spotřebu plynu až o 30 % a snížit emise škodlivin NOx a CO až o 70 % oproti konvenčním zdrojům tepla. Proti tomu ale hovoří argumenty "praktiků" nabízející "osvědčená a levná" klasická řešení, kteří tvrdí, že se funkce kondenzačních kotlů na topných systémech panelových domů nezúročí. Platí totiž, že čím nižší teploty topného systému, tím vyšší využití kondenzačního principu. Při provozu kondenzačního kotle v pracovním režimu teplot 80/60 °C dochází k minimální kondenzaci vodní páry. Zde je však třeba vzít v úvahu, že:


Odtah spalin řešen třísložkovým komínem vedeným po fasádě objektu
 • I na stávajících topných systémech používaných v panelových domech (92,5/67,5 °C) lze kotle provozovat v kondenzačním režimu až do -1 °C venkovní teploty.
 • Snížením tepelné ztráty domu dojde i ke snížení tepelného spádu topného systému. Tím dojde i k výraznému zvýšení stupně využití kondenzačních kotlů, obvykle až do -8 °C venkovní teploty.
 • Kondenzační kotle mají vždy účinnost minimálně 98 %, což je parametr pro klasické kotle nedosažitelný. Kondenzační kotle mají obecně vyšší úroveň svého řízení a regulace, což optimalizuje jejich provoz za všech provozních podmínek, prodlužuje životnost a snižuje spotřebu.
 • Kondenzační kotle splňují veškeré současné i připravované emisní limity a nehrozí tedy komplikace v budoucnosti, kdy se bude silně dbát na snížení emisí skleníkových plynů (třída NOx 5).

Vytápění a ohřev TV zajišťuje kaskáda plynových kondenzačních kotlů Geminox THRi 10-50C se zásobníkem TV 500 litrů (celková investice 780.000,- Kč)

Kondenzační kotle jsou proto řešením pro budoucnost.

Dalším důležitým parametrem je regulace kotlů a jejich kaskády, která musí zaručovat:

 • ekvitermní řízení kaskády kotlů v závislosti na venkovní teplotě,
 • komunikaci mezi kaskádovým regulátorem a jednotlivými kotli v kaskádě,
 • možnost volby časových programů vytápění,
 • optimální přípravu teplé vody včetně volby programů pro její přípravu,
 • vlastní ochranné funkce kotlů a jejich kaskády,
 • možnost dálkového monitoringu provozu kaskády.

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...