Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Proč jsou kondenzační kotle GEMINOX vhodnější do novostaveb než ostatní kotle?

Zkušenosti z praxe jednoznačně ukazují, jak ohromující potenciál pro úspory provozních nákladů má v ruce dodavatel vytápění moderní novostavby rodinného domu a jak je důležitá správná volba výkonového rozsahu kotle. Příklad ukazuje realizaci plynového kondenzačního kotle GEMINOX THR 5-25C.

Úvodem se seznámíme s jedním konkrétním příkladem ze Švýcarska. Řadový rodinný dům Kühnových v Märstettenu je obýván 4člennou rodinou a má 5 obytných místností. V domě je obytná kuchyň v přízemí, 3 pokoje v prvním patře a obytné podkroví. Celkem 180 m2 vytápěné plochy. Přízemí a podkroví je osazeno podlahovým vytápěním, první patro pak radiátory. Fasáda domu je zděná, má 12centimetrovou venkovní izolaci s hodnotou k = 0,3, okna mají k = 1,6. Tepelná ztráta je blízká 6 kW.

V objektu byl původně nainstalován plynový kondenzační kotel GEMINOX THR 5-25C s lineární modulací výkonu od 4,8 kW. Tento kotel zde vykazoval roční spotřebu okolo 10 500 kWh. Je to jistě vynikající hodnota, ale kotel se vzhledem k nízké tepelné ztrátě domu vzhledem ke svému startovacímu výkonu vyznačoval neobvykle vysokým počtem startů a nevyužíval proto své základní přednosti - široké lineární modulace výkonu. Proto byl přestavěn na model GEMINOX THR 1-10C s vhodnějším výkonovým rozsahem 0,9 - 9,5 kW. Přestavba spočívala ve výměně hořáku, přenastavení plynové armatury a přeprogramování software. Ostatní díly zůstaly zachovány. Systém přípravy TV zůstal také původní - teplá voda je i nadále připravována v zásobníku BS o objemu 200 l s nepřímým ohřevem.

S novým výkonovým rozsahem byl získán téměř okamžitě první poznatek - počet startů kotle byl silně zredukován na 15 % původního počtu. Hmatatelný výsledek přišel jeden rok po přestavbě - spotřeba plynu se snížila z 10 744 kWh na 8 401 kWh. Zima byla ovšem teplejší o 1,6 % denostupňů. Přesto činila úspora po provedeném přepočtu na denostupně neuvěřitelných 20 %. Za následující topnou sezónu byly výsledky ještě lepší (viz graf). Dalším poměrně překvapujícím zjištěním byl fakt, že zásobník TV s objemem 200 l plně vyhověl s razantně sníženým využitelným výkonem kotle.

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že investice vložená do moderní kondenzační techniky nemusí být jednoznačnou zárukou výrazné úspory. Důvod je prostý. Pokud má dům tepelnou ztrátu okolo 6 kW, potřebuje tento výkon při teplotách - 12 °C a nižších. Pro vytápění stejného domu při teplotách okolo 0 °C, které jsou v zimě nejčastější, postačí výkon okolo 1,0 - 1,5 kW. Obvyklý spotřebič s výkonovým rozsahem 4 - 14 kW pak pracuje mimo své využitelné pásmo, začíná tzv. cyklovat a počet startů se blíží 40 000 ročně. Argument poukazující na to, že kotel má minimální výkon 4 kW a proto je vhodný do domu se ztrátou 6 kW je směšný obzvláště pokud vezmeme v potaz, že lidé obvykle topí až do +18 °C, kdy i 0,9 kW je příliš mnoho...

...Máte pocit, že jste podobný článek již někde četli?

Je to pravda, bylo to na přelomu tisíciletí a tenkrát jsme se museli odvolávat na příklad z jiné, pravděpodobně nejbohatší evropské země. Dnes, o 10 let později, jsou však budovy s tepelnou ztrátou pod 6 kW běžným standardem i v ČR a to nejen jako novostavby, ale podobných hodnot dosahují i rodinné domy po zateplení.

Standardem však doposud nejsou plynové kotle se startovacím výkonem 0,9 kW a garantovaným rozdílem do 1% v normovaném stupni účinnosti v celém výkonovém rozsahu. Mezitím narostla cena za 1 kWh tepla z plynu 5 × (!!). Na rozdíl od cen kotlů, které zůstaly díky slábnoucímu Euru na stejné úrovni, takže o rychlé návratnosti investice do správného technického řešení není pochyb.


Kotel 4,8 - 23,9 kW - cyklování kotle vlivem předimenzovaného výkonu kotle
 
Kotel 0,9 - 9,5 kW - vhodně zvolený výkonový rozsah kotle pro dům se ztrátou 6 kW

 

Více než 15leté zkušenosti s aplikacemi kotlů GEMINOX do novostaveb v ČR podložené pravidelnými průzkumy spokojenosti u zákazníků do omrzení potvrzují uváděný příklad. Pokud zákazník provozuje kotel GEMINOX s nevhodným výkonovým rozsahem, je s ním pouze "spokojený". Špičkových výsledků je dosahováno pouze tam, kde minimální výkon kotle je nižší než 20 % tepelné ztráty domu a počet startů kotle nepřekročí 3 500 za rok.

Je pravdou, že dnes i ostatní výrobci již vyrábějí kotle s níže položenými výkony, ale tepelné ztráty domů klesly ještě výrazněji. Takže letitý problém se pouze posunul do jiné roviny. Dnes již není běžné výkonové rozmezí kotlů 8 - 24 kW, jak jsme uváděli v článku před 10 lety, je to standardních 4 - 14 kW. V ojedinělých případech jsou uváděny i nižší rozsahy, ale prostým porovnáním minimálního příkonu a výkonu těchto výrobků zjišťujeme až 30% rozdíl v uváděných hodnotách...

Tak jako ostatní výrobci i firma GEMINOX neustále pracuje na vývoji svých výrobků a již v roce 2004 přinesla další unikátní řešení - dvouokruhovou variantu nejvyšší řady THRi, která beze zbytku splňuje současné požadavky na vytápění typické novostavby bez nutnosti dalších rozsáhlých investic. Již v základním provedení jsou dvouokruhové kotle "DC" schopny zajišťovat vytápění radiátorového okruhu, okruhu s podlahovým topením, přípravu TV včetně její cirkulace a po doplnění regulátoru kotle solárním klipem i přípravu TV v kombinaci se solárními kolektory.Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...