Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Schémata zapojení kotlů THRs (VI)

Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům. Článek nabízí příklady zapojení kotlů Geminox THRs vycházející z typických požadavků zákazníků a zkušeností z provedených instalací.

Vzhledem k výraznému trendu snižování energetické potřeby u nové výstavby i u rekonstrukcí, který je podpořen i novou legislativou energetické náročnosti budov, je prioritním požadavkem nabídka zdrojů, které jsou schopny při zachování účinnosti pracovat s malými startovacími výkony.

Po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů Geminox THRs je právě schopnost výborné modulace a významné omezení startů a s tím spojených úspor.

Článek je posledním dílem seriálu, který představil výhody kotlů geminox THRs v souvislostech.
Doporučená schémata zapojení kotlů THRs
Doporučená schémata
zapojení kotlů THRs

Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbám jsou faktory, které jsou velmi důležité. Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům.

Doporučená schémata zapojení

Vzhledem k obrovskému množství kombinací zapojení zdrojů a spotřebičů, které je možné řídit kotlovou automatikou LMS v kombinaci s clip-in moduly a systémem regulátorů RVS, byl vytvořen následující seznam doporučených zapojení. Cílem nebylo popsat všechny možnosti, ale nejběžnější technologie. Ty byly vybrány s ohledem na typické požadavky zákazníků, zkušeností z provedených instalací a dlouhodobou životnost.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...