Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přehled kondenzačních kotlů THRs (II)

Kondenzační kotle Geminox THRs jsou schopny při zachování účinnosti pracovat s malými startovacími výkony. Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbám jsou faktory, které jsou u těchto kotlů unikátní výhodou.

Po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost výborné modulace a významné omezení startů a s tím spojených úspor.
Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům.

Geminox se drží motta Ecoefficience, což ve skutečnosti znamená maximální účinnost, nejnižší možná spotřeba energií a podlimitní množství škodlivých emisí při nadstandardním uživatelském komfortu. Základem úspěchu je dokonalá konstrukce kondenzačního kotle Geminox vybaveného nejmodernější řídící jednotkou Siemens LMS. Již základní integrovaný regulační systém je vybaven funkcemi pro snadné rozšíření o alternativní zdroje energie, jako jsou například solární kolektory, tepelná čerpadla atd.

V předchozím článku Unikátní technické řešení - 5 stupňů úspory paliva (I) jsme popsali zejména unikátní technické řešení, které zaručuje 5 stupňů úspor paliva. Tento navazující díl představuje základní přehled kotlů, jeiich popis a varianty odkouření.

Přehled kondenzačních kotlů THRs

THRs 1-10C, THRs 1-10DC

Kotel s výkonovým rozsahem 0,9 - 9,5 kW je určen k vytápění objektů s velmi malou tepelnou ztrátou, tzn. do 10 kW.
Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník teplé vody (BS, MS, OKC) nebo o bivalentní zásobník a zajistit tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu i při velmi nízko položeném výkonovém rozmezí kotle.
Kotel je obvykle používánv nízkoenergetických a pasivních domech a je velmi často aplikován v kombinaci s alternativními zdroji energie (solární vytápění, tepelná čerpadla atp.).
Je držitelem světového primátu v rozsahu modulace výkonu (10 - 100 %).
Kotel je též nabízen v dvouokruhové verzi DC.

THRs 2-17C, THRs 2-17DC

Kotel s výkonovým rozsahem 2,3 - 16,9 kW je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 17 kW.
Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník teplé vody (BS, MS, OKC) nebo o bivalentní zásobník a zajistit tak potřebnou předzásobu teplé vody pro její komfortní přípravu i při nízko položeném výkonovém rozmezí kotle.
Kotel je speciálně koncipován pro použití v moderních novostavbách RD, kde je schopen díky svému velmi malému minimálnímu výkonu zajistit optimální vytápění a tepelnou pohodu bez zbytečného a energeticky náročného cyklování.
Kotel je též nabízen v dvouokruhové verzi DC.

THRs 5-25C, THRs 5-25DC

Kotel s výkonovým rozsahem 4,8 - 23,9 kW je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou od 17 do 24 kW, zejména pak klasických rodinných domků a vilek.
Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník teplé vody (BS, MS, OKC) nebo o bivalentní zásobník a zajistit tak špičkový komfort její přípravy i pro případ dvougeneračního bydlení.
Kotel je též nabízen v dvouokruhové verzi DC.


THRs C (DC), THRs M-75H (DC), THRs M-75V

THRs 2-17M-75V, THRs 2-17M-75H, THRs 2-17M-75HDC

Kotel s výkonovým rozsahem 2,3 - 16,9 kW je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 17 kW.
Ohřev teplé vody je zajištěn v integrovaném nerezovém zásobníku o objemu 75 l, který poskytuje komfortní přípravu teplé vody pro jednu koupelnu se sprchou a standardní vanou.
Kotel je díky svým kompaktním rozměrům a elegantnímu designu vhodný pro umístění v interiéru a je obvykle používán v bytech a menších novostavbách rodinných domů, kde je díky svému optimálnímu výkonovému rozmezí a vhodně zvolené velikosti zásobníku teplé vody ideálním řešením.
Kotel THRs 2-17M-75H je též nabízen v dvouokruhové verzi DC.

THRs 1-10SET, THRs 1-10SET-DC, THRs 2-17SET, THRs 2-17SET-DC, THRs 5-25SET, THRs 5-25SET-DC

Sestava kotle s externím nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 120 nebo 150 litrů, případně smaltovaným zásobníkem o objemu 120 nebo 160 litrů poskytuje špičkový komfort a ekonomiku provozu při použití, jak v novostavbách s malou tepelnou ztrátou (THRs 1-10; THRs 2-17), tak i v klasických rodinných domech a vilách (THRs 5-25).
Varianta se 120 litrovým zásobníkem je standardem moderního bydlení v jednogeneračních rodinných domech.
Kotle jsou též nabízeny v dvouokruhové verzi DC.

THRs 1-10B-120, THRs 1-10B-120DC, THRs 2-17B-120, THRs 2-17B-120DC, THRs 5-25B-120, THRs 5-25B-120DC

Ohřev vody je zajištěn integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 120 litrů, který poskytuje špičkový komfort a ekonomiku provozu, jak při použití v novostavbách, tak v klasických nezateplených rodinných domech a vilách.
Tato přímá alternativa sestavy THRs-SET je díky modernímu designu a kompaktním rozměrům využívána zejména pro umístění v interiéru.
Kompaktní sestavy s integrovaným zásobníkem teplé vody jsou nejžádanější v dvouokruhové verzi DC.


THRs SET (DC), THRs B-120 (DC), THRs 10-35 (10-50)C

THRs 10-35C, THRs 10-50C

Kotel s výkonovým rozsahem 9,7 - 35,0 nebo 9,7 - 48,7 kW je určen k vytápění větších objektů s tepelnou ztrátou 25 - 35 kW nebo 25 - 49 kW, zejména pak nadstandardních rodinných domů, vil a objektů komerčního charakteru. Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí nerezový zásobník teplé vody vhodné velikosti a zajistit tak špičkový komfort její přípravy bez nutnosti jakéhokoliv kompromisu. Dostatečný výkon kotle umožňuje realizovat náročné kombinace zapojení bazénu, vzduchotechniky, vlastního vytápění a ohřevu TV.
Kotle lze také spojovat do inteligentních kaskád s komunikací a dosáhnout lineárně modulovaného výkonového rozmezí 9,7 - 70 kW resp. 9,7 - 195 kW s přednostní nebo souběžnou přípravou TV. Tyto kaskády lze doplnit o libovolný počet topných okruhů řízených integrovanou řídící jednotkou nebo kompatibilními regulátory Siemens RVS řady Albatros.

Vnitřní popis

 1. plastový odvod spalin
 2. nerezový kruhový hořák s předsměšováním
 3. plynová armatura
 4. průzor optické kontroly plamene
 5. boční kryt prostoru expanzní nádoby
 6. nerezový velkoplošný výměník
 7. ventilátor s řízenými otáčkami
 8. multifunkční řídící jednotka Siemens LMS
 9. řízené čerpadlo prvního topného okruhu
 10. servopohon + směšovací ventil 2. TO
 11. rozdělovací ventil TV
 12. čerpadlo 2. TO
 13. napouštěcí kohout ÚT
 14. bezpečnostní čidlo přetopení podlahového vytápění
 15. snímač tlaku topné vody
 16. sifon odvodu kondenzátu
 17. pojišťovací ventil ÚT
 18. nerezový zásobník TV 120 l
 19. snímač teploty TV
 20. vypouštěcí kohout TV
Způsob odvodu spalin   K
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu z prostoru s kotlem
Ø 80
250 mm
Ø 110
450 mm
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu komínovým tělesem
Ø 125/80
300 mm
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu potrubím z venkovního prostoru
Ø 80
600 mm
Ø 80
350 mm

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...