Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Unikátní technické řešení - 5 stupňů úspory paliva (I)

Po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost výborné modulace a významné omezení startů a s tím spojených úspor.

Vzhledem ke stále významějšímu trendu snižování energetické potřeby u nové výstavby i u rekonstrukcí je prioritním požadavkem nabídka zdrojů, které jsou schopny při zachování účinnosti pracovat s malými startovacími výkony. Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbám jsou faktory, které jsou velmi důležité. Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům.

Článek je prvním dílem seriálu, který představí kondenzační plynové kotle THRs včetně řízení s možností napojení solárních kolektorů, tepelného čerpadla, ale i vzdálené správy, která umožňuje okamžitý zásah do regulačního systému kotle i dlouhodobé sledování provozních parametrů. Tuto službu využijí zejména větší sítě a komerční objekty, kdy individuální hydraulické schéma nabízí rychlý přehled nejsledovanějších parametrů a kde jsou mnohdy kotle v kaskádách.
Nabídka kotlů THRs pokrývá potřeby širokého spektra zákazníků a je určena všem, pro které je prioritou dosažení ideální tepelné pohody s minimálními provozními náklady.

Moderní technika a životní prostředí

Třicetiletý vývoj a výroba kondenzační techniky, od samého počátku zaměřené pouze na ta nejlepší řešení, přivedly výrobky na excelentní technickou úroveň. Současným trendem již nejsou jen samotné technologie, ale špičkové technologie bezpodmínečně respektující naše životní prostředí.

Výrobce se drží motta Ecoefficience, což ve skutečnosti znamená maximální účinnost, nejnižší možná spotřeba energií a podlimitní množství škodlivých emisí při nadstandardním uživatelském komfortu. Základem úspěchu je dokonalá konstrukce kondenzačního kotle Geminox vybaveného nejmodernější řídící jednotkou Siemens LMS. Již základní integrovaný regulační systém je vybaven funkcemi pro snadné rozšíření o alternativní zdroje energie, jako jsou například solární kolektory, tepelná čerpadla atd.

Unikátní technické řešení zaručuje těchto 5 stupňů úspor paliva:

  1. První stupeň spočívá v kondenzaci, kdy je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.

  2. Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Díky konstantnímu poměru vzduch/plyn zajišťuje patentovaný kruhový hořák s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivých emisí.

  3. Třetím stupněm je adaptabilní ekvitermní regulace integrovaná v řídící jednotce kotle Siemens LMS, která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu, optimalizuje tepelnou pohodu v domě a zvyšuje účinnost celé tepelné soustavy. Nadstandardní úsporu nabízí připojení solárních kolektorů. Řídící jednotka LMS je připravena ke snadnému rozšíření topného systému i o další alternativní zdroje.

  4. Čtvrtým stupněm je inteligentní řízení otáček nízkoenergetického oběhového čerpadla třídy A. Tato funkce výrazné snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích a tím razantně rozšiřuje pásmo využití kondenzace. Nezanedbatelné je i celkové snížení spotřeby elektrické energie.

  5. Pátý, nejdůležitější stupeň reprezentuje široká lineární modulace, umožňující rovnoměrné vytápění objektu bez zbytečného cyklování kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost pracovat s maximální účinností a bez cyklování i během nejběžnějších venkovních teplot v rozmezí 5 – 15 °C. Tato přednost se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených a v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná tzv. cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 6–8 kW absolvují takovýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 ročně. Toto číslo vypadá značně nevěrohodně, ale po přepočtu na topné dny v roce to představuje jeden start kotle každých 10 minut. Z praxe ale víme, že ani minutové intervaly nejsou výjimkou. Správně zvolený kondenzační kotel Geminox THRs nevykáže více než 4 000 startů ročně. I laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto údajů vyvodit.
    Unikátní vlastností kondenzačních kotlů THRs je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení, popřípadě snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout prostou výměnou cenově přístupného hořáku a přeprogramováním obslužného softwaru. Tato inovativní filozofie umožňuje provozovat kondenzační kotle THRs vždy optimálně. Nenutí investory ke kompromisním nákupům zohledňujícím jejich budoucí plány spojené se zvýšením požadavků na přípravu tepla (přístavby, vyhřívané bazény, zimní zahrady atd.). Takto je dosaženo normovaného stupně využití v rozmezí 106 – 109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. Výsledkem jsou 25 až 40% úspory paliva oproti klasickým kotlům.

Společnost Procom Bohemia s r. o., výhradní dovozce kondenzačních kotlů Geminox, svým zaměřením podporuje pouze zařízení šetrné k našemu životnímu prostředí. Ekologicky se také chová i při své každodenní činnosti, certifikát systému environmentálního managementu organizace ISO 14001:2005 při prodeji a servisu ekologické tepelné techniky je tomu dokladem. Tento systém zásadním způsobem pomáhá snížit dopady činnosti společnosti na životní prostředí a zároveň přináší i výrazné snížení provozních nákladů.

Společnost Procom Bohemia s r. o. se také snaží udržovat vysokou úroveň služeb při prodeji a servisu ekologické tepelné techniky, proto je řízena systémem managementu kvality dle ISO 9001:2009.

Kondenzační kotle THRs

Připraveny i pro nejnáročnější aplikace

Již čtvrtá generace kondenzačních kotlů s označením THRs (Trés Haut Rendement - velmi vysoká účinnost) s řídící jednotkou Siemens LMS je určena všude tam, kde je dosažení ideální tepelné pohody s minimálními provozními náklady jednoznačnou prioritou.

Vysoce kvalitní konstrukční prvky kotle, jako jsou například patentovaný nerezový hořák, nerezový velkoplošný výměník nebo nerezový zásobník teplé vody doplňuje nejmodernější řídící jednotka Siemens LMS. Vedle standardních spalovacích a bezpečnostních funkcí řídí jeden i více topných okruhů včetně přípravy teplé vody. Základním vybavením automatiky jsou také funkce solárního ohřevu, případná kombinace s alternativními zdroji nebo řízení kaskád.

Širokou paletu výkonových variant doplňují dvouokruhová zapojení nebo různé kombinace s ohřevem vody. Nabídka musí pokrývat přání i těch nejnáročnějších zákazníků.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...