Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podlahové desky HEAT-PAK pro umístění podlahového vytápění pod koberec a PVC

Podlahové topení se v současné době postupně stává téměř samozřejmostí a to nejen jako systém určený k vytápění, ale i jako komfortní doplněk domácnosti. O příjemném pocitu, který přináší teplá dlažba v koupelně, slyšel již téměř každý a většina z nás minimálně zná někoho, kdo toto komfortní vytápění používá.

Proto se také málokdo ptá, zda je možné umístit topné rohože do tmelu pod dlažbu - je to samozřejmostí a nikdo se nad takovou aplikací nepozastaví. Poněkud jiná situace je ale ostatních podlahových krytin.

Na společnost FENIX se jako na výrobce často obrací zákazníci, zda je možné a vhodné na elektrické topení položit i něco jiného, než jen dlažbu. Samozřejmě to možné je a téměř všichni výrobci jednotlivých druhů krytin mají v nabídce také typ, který je vhodný pro kombinaci s podlahovým vytápěním. U nových aplikací to nebývá vůbec žádný problém - dlažby, PVC a koberce snadno řeší topné kabely nebo topné rohože ECOFLOOR ve flexibilním tmelu nebo samonivelačním potěru, pod plovoucí podlahy nabízí společnost FENIX elektrické topné folie ECOFILM. Horší situace je ale u dodatečných instalací nebo rekonstrukcí. Jak je uvedeno výše, komfort prohřáté podlahy dnes není ničím neobvyklým, a když už uživatel realizuje rekonstrukci svého bytu nebo domu, proč si ji nedopřát?

Někdy to ale není jednoduché. Často se stává, že se na nás obracejí zákazníci a žádají nás o radu. Měli by zájem o podlahové vytápění do obytné místnosti, jako konečnou vrstvu chtějí koberec nebo PVC. Keramickou dlažbu nechtějí, o plovoucí podlaze neuvažují. Mokrý proces - tj. různé podlahové potěry a tmely nepřipadají z nejrůznějších důvodů v úvahu. Většinou pak jejich zájem směřuje přímo k topným foliím ECOFILM, která jim připadá ideální - je to suchý proces, folie je velmi tenká a hřeje v celé ploše. Jenomže ani folie ECOFILM nelze standardně položit přímo pod koberec nebo PVC. Přece jen je to topný prvek na síťové napětí 230V a tyto krytiny mu neposkytují dostatečnou ochranu, navíc hrozí reálné nebezpečí shrnování nebo zvlnění se koberce či PVC, pokud zde budete manipulovat s těžšími předměty - např. křeslem nebo pohovkou.

Proto společnost FENIX zahrnula do své nabídky novinku - podlahovou desku HEAT-PAK. Jedná se o speciální podložku na bázi lisované celulózy, kterou společnost FENIX dováží z Holandska. Desky mají vysokou objemovou hmotnost (770 kg/m3), takže jsou velmi tvrdé, pevnost v ohybu >40 kg/cm2 a dobrou tepelnou vodivost (tep. odpor R=0,07 m2/K.W-1). Tyto desky kombinované s topnými foliemi ECOFILM jsou jako systém suché montáže určeny právě pro rekonstrukce a dodatečně instalace podlahového vytápění pod koberce nebo PVC.

Doporučený způsob instalace

Díky své dobré tepelné vodivosti mohou být desky HEAT-PAK umístěny mezi topnou folii ECOFILM a koberec/PVC, aniž by nějak negativně ovlivnily předávání tepla do místnosti. Samotné desky jsou prodávány v balení ve dvou tloušťkách - 3 a 4 mm - které se pokládají na sebe. Desky jsou z výroby opatřeny vrstvou lepidla, takže po složení vznikne tuhá konstrukce tl. 7mm, která topné folii poskytne potřebnou ochranu před poškozením a přitom je tak tvrdá a pevná, že je možné přímo na ni pokládat koberce a PVC.

Instalaci lze provést doslova svépomocí - způsob pokládky je následující:

Na stávající podlahu položíme tepelnou izolaci CLIMAPOR 3mm - tato vrstva není povinná a její použití je závislé na typu podkladu, obecně ji však určitě doporučujeme. Zabraňuje nežádoucím únikům tepla z topné folie do stávající podlahy a také chrání folii před případnými nerovnostmi podkladu. Na CLIMAPOR pokládáme topnou folii ECOFILM o max. výkonu 80 W/m2. Pro přívodní vodiče vyřízneme v izolaci drážky a přes topnou folii položíme PE folii o tloušťce 0,25mm. PE folie slouží jako izolace a současně chrání topnou folii před případnou vlhkostí. Nyní ve dvou vrstvách postupně pokládáme desky HEAT-PAK. Nejdříve spodní řadu 3mm desek, na ni pak lepíme horní řadu 4mm desek. Horní řada musí být posunuta, aby překrývala spáry spodní řady a naopak - tím je zabráněno případnému prokreslení spár na koberci nebo PVC, současně je celá plocha spojena do jednoho celku. Sondu termostatu, která bude regulovat teplotu podlahy, umístíme do drážky vyřezané v deskách HEAT-PAK.

Pokládka všech vrstev je velmi snadná, a pokud použijeme sady ECOFILM Set, nepotřebujeme kromě ostrého nože a gumové paličky vůbec žádné speciální nářadí. Nožem můžeme krátit jak izolace CLIMAPOR, tak PE folii i desky HEAT-PAK. Poklepem gumovou paličkou na horní řadu desek HEAT-PAK při pokládce docílíme dokonalého přilnutí a slepení obou vrstev. Tloušťka celé konstrukce (CLIMAPOR, ECOFILM, PE folie, HEAT-PAK) je přitom pouze 10 mm! Koberec nebo PVC, jako konečnou vrstvu, pak může k deskám standardně přilepit, nebo jen volně položit.

Testování teplotního náběhu

Protože společnost FENIX dbá na kvalitu výrobků, které zákazníkům nabízí, vždy je před zařazením do prodeje nejdříve důkladně otestuje. Stejně tak i desky HEAT-PAK byly testovány ve zkušební komoře, aby se zjistilo jak a s jakou dynamikou se při kombinaci s topnou folií ECOFILM šíří teploty v konstrukci. Testy měly potvrdit dobrou tepelnou vodivost desek HEAT-PAK a vyloučit možnost případného přehřívání topné folie. Samotná folie ECOFILM má odolnost 90°C, které se při příkonu 80 W/m2 nedá v žádném případě dosáhnout. Pokud by ale desky HEAT-PAK neměly deklarovanou tepelnou vodivost, docházelo by k nežádoucím únikům tepla do podkladu a tím k výraznému zhoršení ekonomických i provozních parametrů systému.

Nejdříve byly provedeny zátěžové testy, kdy byla celá konstrukce s topnou folií provozována bez jakékoliv regulace. Účelem bylo zjistit dynamiku náběhu a maximální teploty, kterých je možné dosáhnout.

Celý test probíhal při teplotě prostoru cca 24°C, teplota byla udržována pomocí klimatizace. Z grafu je patrný počáteční, poměrně dynamický náběh, následně se projevil větší tepelný odpor koberce a rozdíl teplot v jednotlivých vrstvách se začal zvětšovat. Po devíti hodinách provozu se teploty ustálily - u koberce na 32,7°C a na povrchu topné folie uvnitř skladby na 36,2°C. Je zde také vidět dobrá tepelná vodivost podložek HEAT-PAK - i při maximálních teplotách byl rozdíl mezi teplotou povrchu topné folie a povrchu podložky HEAT-PAK pouhých 1,6°C.

V dalším testu byla do vytápěné podlahy umístěna sonda termostatu, která udržovala teplotu na 27°C. První tři hodiny byla podlaha s deskami HEAT-PAK provozována bez konečné nášlapné vrstvy, poté byl na podlahu položen koberec - v grafu je teplota na povrchu koberce vyjádřena zelenou křivkou.

Koberec byl zvolen úmyslně, protože má vyšší tepelný odpor než PVC a lze jej tedy z hlediska přestupu tepla označit jako "horší" variantu. Z grafu je patrné, že u podlahy, nezakryté kobercem, je rozdíl teplot na topné folii a na povrchu desky HEAT-PAK menší než 1°C. Také dynamika je velmi dobrá, z 24°C na 27°C se podlaha zahřála za necelých 20 minut a je stejná, jako u prvního testu. Znovu se tak potvrdila dobrá tepelná vodivost desek HEAT-PAK.

Sonda termostatu, který byl nastaven na 27°C, byla umístěna na povrchu desek HEAT-PAK. V grafu je vidět určitá tepelná setrvačnost desek HEAT-PAK, která je dána větším objemem materiálu. Při cyklování topné folie tak byla teplota desek stabilnější. Při zakrytí kobercem se pak jejich povrchová teplota v průměru zvýšila o cca 0,5°C, rozdíl teplot mezi folii a deskou HEAT-PAK zůstal v limitu 1°C a teplota na povrchu koberce byla jen o 0,5°C nižší, než na povrchu desek HEAT-PAK.

Provedené testy prokázaly vhodnost této konstrukce pro aplikace podlahového vytápění pod koberce a PVC. Společnost FENIX tedy může nabídnout technické řešení i zákazníkům, kteří uvažují o podlahovém vytápění pod koberec a PVC, a současně nemohou nebo nechtějí "betonovat" novou podlahu.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...