Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Specifika českého trhu s topnou technikou a role státních dotací

Gabriel Bartakovics, generální ředitel divize Bosch Termotechnika, která sdružuje značky Junkers, Dakon, Buderus a Loos říká, že modernizace kotlů v Česku probíhá pomaleji, než čekali.

Jaká je úroveň topných systémů v domácnostech v České republice v porovnání s ostatními zeměmi?

Když porovnáme český trh s trhy v západních zemích, tak v Česku je stále velký podíl starších a méně účinných kotlů. Uvedu příklad ze segmentu plynových kotlů: V Anglii se prodávají již pouze tak zvané kondenzační kotle, které díky využití principu kondenzace fungují velmi úsporně a zároveň efektivně. Čím více jdeme na východ, tím jejich podíl klesá. Důvod je jasný: Kondenzační kotel je technologicky složitější zařízení, proto představuje vyšší počáteční investici, která se ale potom vrací díky nízkým provozním nákladům. Modernizace topných systémů v České republice samozřejmě probíhá, ale pomaleji, než jsme očekávali. To je do jisté míry odrazem nižší kupní síly na tomto trhu, ale také nižším zapojením státu. Normy na nová zařízení, platné v České republice, jsou stále méně přísné než v západních zemích a na druhé straně je zde nižší možnost využít státní dotace.

V České republice ale fungoval například program Zelená úsporám. V únoru 2012 dostávali příspěvek na nové kotle lidé v Moravskoslezském kraji. Je to s dotacemi tak špatné?

Dotace jsou důležitým nástrojem, jejich podmínky se však musí nastavovat velmi citlivě. Obecně platí, že krátkodobé dotace deformují trh a přitom nepřináší požadovaný efekt; snížení emisí a efektivnější hospodaření s energiemi. Program Zelená úsporám skončil poněkud předčasně a všichni nyní čekají, zda bude obnoven. Čili po dotačním boomu se trh dramaticky propadl. V případě Moravskoslezského kraje zase byla dotace na zařízení poměrně vysoká a vzhledem k dostupnému objemu prostředků dosáhl na podporu jen zlomek zájemců a to ti, kteří první den přišli nejdříve. Vhodnější by bylo nastavit nižší dotaci na jednotlivá zařízení tak, aby na příspěvek dosáhlo více lidí po delší dobu. Stát by měl také definovat parametry, které musí konkrétní zařízení splňovat k získání podpory. Dotovat neúčinná zařízení se nevyplatí státu ani spotřebiteli. Například program Zelená úsporám stanovil tak nízké technické požadavky na solární kolektory, které splňovaly i nekvalitní produkty dovážené z Asie, jejichž životnost ani nepřekračuje dobu návratnosti.

Mluvili jsme o technické úrovni kotlů. Je český trh specifický, i pokud jde o servisní služby těchto zařízení?

Úroveň našich servisních služeb je mezinárodně srovnatelná. Prakticky ale neznáme jinou zemi, kde by tolik topenářů pracovalo na živnostenský list. Drobné podnikatelské subjekty, řekněme rodinného typu, ročně odeberou třeba jen pět kotlů, ale v součtu tvoří velkou část našich prodejů. Snažíme se s těmito drobnými živnostníky komunikovat, vzdělávat je a poskytovat jim znalostní zázemí pro jejich práci. V České republice tomu věnujeme velké úsilí. Je to jediná cesta, jak udržovat nadstandartní úroveň servisních služeb.


Dr. Gabriel Bartakovics Zdroj: Bosch

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Dle předběžných výsledků, více než 300,000 zaměstnanců dosáhlo obratu v hodnotě 51.4 miliard euro v oblasti Automobilové a Průmyslové techniky, Spotřebního zboží a techniky budov. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a více než 350 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů je společnost Bosch zastoupena ve zhruba 150 zemích. Tento celosvětový svazek vývojových, výrobních a odbytových firem je předpokladem pro další růst. Bosch investoval v roce 2011 4 miliardy euro do vývoje a výzkumu a přihlásil celosvětově přes 4100 patentů. Svými výrobky a službami Bosch zvyšuje kvalitu života tím, že přináší inovativní a užitečná řešení.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861 - 1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 % majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Bosch Thermotechnik GmbH je největším evropským dodavatelem efektivní techniky využívající zdroje energií pro vytápění a ohřev vody. V roce 2009 společnost vykázala obrat 2,87 miliard eur (66 % mimo Německo) a zaměstnávala přibližně 13 000 lidí. Bosch Thermotechnika GmbH zastřešuje silné mezinárodní a regionální značky a vyrábí široký sortiment produktů v 21 továrnách v 11 evropských, severoamerických a asijských zemích.