Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příklady instalací nástěnných kondenzačních kotlů Buderus

V současné nelehké hospodářské situaci každý zákazník, investor či provozovatel tepelného hospodářství se snaží snížit své náklady vynaložené na energii na vytápění a ohřev teplé vody. Jinými slovy hledá řešení, jak snížit své měsíční náklady za plyn, dálkové teplo či jiný druh energie.

Návodem může být tento článek, který popisuje konkrétní příklady optimalizace otopných soustav. Jedním řešením je výměna starého zdroje tepla za nový energeticky úsporný plynový kondenzační kotel. Buderus jako přední světový dodavatel tepelné techniky nabízí tyto kotle různých výkonů již přes 30 let. Například v roce 2005 uvedl na trh úspěšnou řadu kondenzačních kotlů Logamax plus GB162 o jmenovitém výkonu 80 a 100 kW. Jednalo se o revoluční novinku úsporného zdroje tepla v kompaktním nástěnném provedení, který se dá zapojovat do kaskády s libovolným počtem kotlů. Během následujících let Buderus realizoval společně se svými odbornými projekčními, montážními a servisními partnery stovky instalací těchto kotlů a tyto instalace nám slouží jako kvalitní zdroj informací a referencí pro další realizace. Následující příklady vám popisují konkrétní instalace a pokud budete mít jakýkoli dotaz, obraťte se na odborníky z Buderusu.

Bytový dům v Praze


Obr. 1: Modernizovaná kotelna s kotli Buderus

První příklad instalace nástěnných kondenzačních kotlů Buderus se nachází v bytovém domě na Praze 4. Původním zdrojem tepla byly tři stacionární teplovodní kotle ETI typ Hoterm ETI 75E o celkovém výkonu 261 kW. Vybavení a stav kotelny bylo poplatné době vzniku a tak se obyvatelé bytového domu rozhodli pro rekonstrukci a modernizaci kotelny. Původní kotelna byla kompletně vybourána a byla osazena dvojicí nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100 určených pro vytápění a ohřev teplé vody (viz obr.1). Dále byla kotelna osazena modulačními oběhovými čerpadly a regulačními a směšovacími armaturami. Otopná soustava tak byla správně vyvážena a došlo k významné úspoře nejen zemního plynu, ale také elektrické energie na provoz kotelny. V následující tabulce vidíte průběh spotřeby zemního plynu před rekonstrukcí do června 2007 a poté vidíte výši úspory s kondenzačními kotli Buderus. Předsedkyně bytového družstva potvrdila, že celková investice ve výši 875.000,- Kč se maximálně vyplatila a návratnost investice se dostala na 3,5 roku. Tudíž úspory, které již nová kotelna přinesla, v tuto chvíli zaplatily celou investici. Dokladem je úspora zemního plynu oproti původnímu stavu ve výši 57 % a úspora elektrické energie ve výši 49 %.

Objekt v majetku Městské části Objekt po privatizaci
Kotelna v původním stavu Zaregulování otopné soustavy (10/2006) Rekonstrukce 05-06/2007 Po rekonstrukci Dosažené úspory v %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (vztaženo k 2005)
Spotřeba zemního plynu v m3
58226 60910 63463 60181 39349 26791 26071 27806 cca  57 %

Tabulka 1: Spotřeby zemního plynu bytového domu a dosažené úspory

Hotel Jalta v Praze

Další zajímavá instalace nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162 je v luxusním hotelu Jalta v centru Prahy. Provozovatel hotelu požadoval spolehlivé kotle s vysokou účinností s ohledem na ekonomiku provozu. Dále požadoval kompaktní provedení kotlů, protože kotle byly určeny pro instalaci ve sklepních, špatně přístupných prostorách. Bylo také nutné splnit přísné emisní limity dané vyhláškou pro centrum Prahy. K plné spokojenosti provozovatele všechny tyto požadavky kotle Buderus splňují. Celkem je v areálu hotelu nainstalováno 9 nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162 - 100. Kotle jsou určeny primárně pro vytápění a ohřev teplé vody, ale také jako zdroje tepla pro vzduchotechniku.


Obr. 2: Hotel Jalta Praha
 
Obr. 3: Kaskáda kondenzačních kotlů Logamax plus GB162 (3x100 kW)

Siemens elektromotory v Mohelnici

Poslední vybraná instalace nástěnných kotlů je ve výrobním závodě firmy Siemens elektromotory s.r.o. v Mohelnici. Na přelomu let 2008 a 2009 proběhla v celém areálu, pod odborným dohledem pracovníků Siemens, s.r.o., divize Building Technologies, decentralizace a optimalizace výroby tepla. Bylo zrušeno napojení na centrální zdroj horké vody a páry z teplárny od cizího dodavatele tepla. Byly vybudovány nové teplovodní kotelny s kotli na zemní plyn pro vytápění, spolehlivou dodávku tepla pro výrobní linky a lokální přípravu teplé vody. Všechny kotelny jsou monitorovány a regulovány z jednoho řídícího centra napojeného na řídící systém značky Siemens. Realizace byla provedena v rámci projektu EPC s garantovanou roční úsporou 14,1 mil. Kč, což při investici 44,5 mil. Kč znamená návratnost do 3 let. Díky optimálnímu návrhu úsporných opatření a použití moderních technologií dosáhli výrazné úspory energie a nákladů, která firmě umožnila lépe překonat důsledky celosvětové hospodářské situace a zároveň jim vytvořila předpoklad stát se tzv. zeleným závodem. Tyto aktivity byla také ohodnoceny v mezinárodní soutěži pořádané evropskou agenturou EESI, jako nejlepší energeticky úsporný projekt v komerčním sektoru za rok 2009. Proč se zmiňuji o této instalaci? Protože při náročném výběrovém řízení byly vybrány kotle Buderus díky své vysoké účinnosti a provozní spolehlivosti. Dále zákazník ocenil kvalitu záručního a pozáručního servisu. Celkem bylo realizováno 27 kotelen s kondenzačními i klasickými kotli. Převážně se jednalo o menší lokální kotelny s kaskádou kotlů 2 x 43 kW, 2 x 100 kW nebo s hlavní kotelnou o celkovém výkonu 2 MW.


Obr. 4: Kaskáda nástěnných kotlů - 2x 43 kW

Rekonstrukce a modernizace starších plynových kotelen se rozhodně vyplatí. Lze ji vzhledem k výraznému snížení provozních nákladů doporučit všem, ať se jedná o rodinný či bytový dům, komerční nebo průmyslové objekty. Důkazem tohoto tvrzení jsou spokojení zákazníci s konkrétními udávanými úsporami energií u konkrétních vybraných instalací. Úspory jsou především dosaženy vysokou účinností kondenzačních kotlů, optimální regulací a správným vyvážením celé otopné soustavy. Výměnou starých nehospodárných kotlů se také významně sníží produkce škodlivin, čímž jsou splněny nejpřísnější emisní limity pro ochranu ovzduší. Výhodou při instalaci kotlů Buderus je jejich vysoká účinnost, variabilita a snadná instalace. Systém je možné rozšířit i o solární ohřev teplé vody, kdy lze dosáhnout dalších úspor zemního plynu.

Více informací o kotlích, kaskádových kotelnách a možnostech optimalizovat vaše otopné systémy naleznete na www.buderus.cz nebo se můžete obrátit na tým technické podpory na tel. 272 191 105. Rádi vám také poradíme s projekcí, montáží, kompletním inženýringem a financováním vašich projektů.


Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)
logo Buderus (Bosch Termotechnika s.r.o.)

Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...