Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhodnocení provozu plynové kotelny bytového domu

Hlavním tématem tohoto článku je vyhodnocení ekonomických úspor provozu otopné soustavy a plynové kotelny v panelovém bytovém domě v ulici Točitá 1725/3 v Praze 4. Do roku 2005 byla plynová kotelna provozována v původním technickém stavu a v lednu 2006 byl objekt privatizován. Firma ZIEGLER ZZ s.r.o. provedla v roce 2006 návrh a následnou realizaci zaregulování otopné soustavy a na podzim roku 2007 generální rekonstrukci plynové kotelny. Důsledkem těchto úprav byl dramatický pokles odběru zemního plynu o 57 % a elektrické energie o 49 %.

Původní stav

Pro vytápění bytového domu a ohřev teplé vody sloužil zdroj tepla umístěný v samostatné místnosti v přízemí. Zdrojem tepla byly tři stacionární teplovodní kotle ETI typ Hoterm ETI 75E o jmenovitém výkonu 87 kW. Celkový instalovaný výkon zdroje tepla byl 261 kW. Kotle byly zabezpečeny pojistnými ventily a dvěma expanzními nádobami. Otopná litinová článková tělesa byla ponechána a na tělesech byly instalovány pouze uzavírací ventily. Ohřev teplé vody byl realizován pomocí zásobníku typu OVL o objemu 4000 litrů. V kotelně byla elektrická energie spotřebována hlavně neúspornými oběhovými čerpadly Sigma, regulačními a směšovacími armaturami a osvětlením. Otopná soustava a teplota otopné vody byla zajišťována řídícím systémem Komextherm RVT-H v kombinaci se čtyřcestnými směšovacími armaturami s elektropohonem.


Obr. 1: Původní nehospodárná kotelna
 
Obr. 2: Bytový dům s rekonstruovanou kotelnou

Rekonstrukce a modernizace kotelny

Původní kotelna byla kompletně vybourána, zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byl umístěn v samostatné místnosti, kde bylo dříve měření plynu. Novým zdrojem tepla pro bytový dům jsou dva moderní nástěnné plynové kondenzační kotle značky Buderus typ Logamax plus GB162-100 s připojovací skupinou, o jmenovitém výkonu 99 kW. Instalovaný výkon kotelny je 198 kW, jedná se tedy o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703.

Zdroj tepla a otopná soustava jsou jištěny pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádobou. Na původních otopných tělesech jsou nainstalovány regulační ventily s termostatickými hlavicemi a na výstupu jsou instalována regulační šroubení. Jednotlivé rozvody v objektu jsou osazeny regulačními ventily STAD.

Pro regulaci otopného systému a přípravu teplé vody je v kotelně použita kompaktní stanice KPS Systherm. Tato stanice je napojena na termohydraulický rozdělovač a obsahuje trojcestný směšovací ventil s elektropohonem pro jeden otopný okruh a jeden okruh pro přípravu teplé vody s deskovým výměníkem a zásobníkovou nerezovou nádrží. Pro měření spotřeby tepla pro přípravu teplé vody je osazen ultrazvukový měřič tepla. V kotelně je elektrická energie spotřebována hlavně modulačními oběhovými čerpadly Grundfos, regulačními a směšovacími armaturami a osvětlením. Měření a regulace jsou zajištěny systémem Safir, který umožňuje ekvitermní regulaci včetně řízení kaskády a modulace výkonu kotlů.


Obr. 3: Modernizovaná kotelna s kotli Buderus

Ekonomické úspory - vyhodnocení

Pro posouzení úspory všech energií jsou k dispozici hodnoty o výši spotřeby plynu a elektrické energie za roky 2003 - 2008. Do roku 2005 byla plynová kotelna provozována bez zásadních technických zásahů. Pokud by nebyly provedeny základní technické změny (tj. zaregulování otopné soustavy a rekonstrukce kotelny), nárůst spotřeby energií by nadále probíhal přibližně lineárně. Tím by se dále zdražovaly náklady na výrobu tepelné energie (tj. cena tepla a teplé vody). Předpokládaná spotřeba plynu by se zvýšila bez zásahu do roku 2008 z 63 463 m3 až na 72 422 m3. Skutečná spotřeba plynu se po rekonstrukci však významně snížila z 63 463 m3 až na 26 791 m3 do roku 2008. Předpokládaná spotřeba elektrické energie by se zvýšila bez zásahu do roku 2008 z 12 934 kWh až na 16 293 kWh. Skutečná spotřeba el. energie se po rekonstrukci snížila do roku 2008 z 12 934 kWh až na 6 593 kWh. Po výše popsaných úpravách se předpokládaný lineární nárůst spotřeb energií nejen zastavil, ale dokonce prudce snížil o 57 % (plyn) a 49 % (el.energie). Nutno dodat, že současně s rekonstrukcí kotelny byla provedena výměna starých oken za nová plastová. Naměřené a udávané hodnoty je možné si ověřit přímo u firmy Ziegler ZZ s.r.o., která je zároveň provozovatelem této kotelny.

Objekt v majetku Městské části Objekt po privatizaci
Kotelna v původním stavu Zaregulování otopné soustavy (10/2006) Rekonstrukce 05-06/2007 Po rekonstrukci  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dosažené úspory v % (vztaženo k 2005)
Spotřeba zemního plynu v m3
58226 60910 63463 60181 39349 26791 - 57,8 %
Spotřeba elektrické energie v kWh
10893 12000 12934 12734 9177 6593 - 49,0 %

Tabulka spotřeby zemního plynu a elektrické energie

Závěr

Rekonstrukce a modernizace plynové kotelny se rozhodně vyplatí a lze ji doporučit bytovým družstvům či společenstvím vlastníků bytových domů. Důkazem tohoto tvrzení jsou udávané úspory energií u konkrétního bytového domu. Úspory jsou především dosaženy vysokou účinností kondenzačních kotlů, optimální regulací v závislosti na venkovní teplotě a vyvážením celé otopné soustavy. Výměnou starých nehospodárných kotlů se také významně sníží produkce škodlivin, čímž jsou splněny nejpřísnější emisní limity pro ochranu ovzduší.

Výhodou při instalaci kotlů Buderus je jejich vysoká účinnost, variabilita a snadná instalace. Systém je možné rozšířit i o solární ohřev teplé vody, kdy lze dosáhnout dalších úspor zemního plynu.

Další výhodou rekonstrukce prostoru bývalé kotelny je úspora místa, kdy ušetřené prostory lze využít k jiným komerčním účelům, např. k pronájmu.

Závěrem lze konstatovat, že při vložené investici ve výši 875.000,- Kč bez DPH, vychází ekonomická návratnost, v cenách médií k roku 2007 cca 5 let a to bez započítání dalších příjmů (např. komerčního pronájmu prostoru bývalé kotelny). Více informací o kotlích a kaskádových kotelnách na www.buderus.cz nebo na www.zieglerzz.cz.

Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
logo Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus

Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a průtokových kotlů, stacionárních kotlů ve výkonech 4,8 - 19.200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, ...