Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zdražení tepla z domovních plynových kotelen - ministerstvo financí navrhuje zvýšit daň

Zrušení daňového zvýhodnění domovních plynových kotelen

Novela daňových zákonů mimo jiné ruší osvobození zemního plynu spotřebovaného takzvanými domovními kotelnami. Ministerstvo financí chce díky daňovým změnám vybrat 10 miliard navíc, od této úpravy si slibuje 0,2 miliardy Kč.

Zdražení tepla z domovních plynových kotelen - ministerstvo financí zvyšuje daň
Zdražení tepla z domovních plynových kotelen - ministerstvo financí zvyšuje daň, © Fotolia.com

Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. S návrhem připravované legislativy nesouhlasí Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), ekologické Hnutí Duha, Český plynárenský svaz, naopak souhlasí MŽP.

Ministerstvo financí:

„Novela daňových zákonů skutečně mimo jiné ruší osvobození zemního plynu spotřebovaného takzvanými domovními kotelnami od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů – sazba této daně činí 30,60 Kč za megawatthodinu spalného tepla,“ sdělila Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva financí, podle které je důvodem částečné narovnání konkurenčního prostředí na trhu s teplem v souvislosti s rostoucí cenou emisní povolenky a skutečností, že domovní kotelny mohou teplem zásobovat i okolní domy. „Tato úprava by ročně měla navýšit příjmy státního rozpočtu o 0,2 miliardy korun,“ dodala mluvčí. 1)

Ministerstvo životního prostředí:

Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí upřesnil, že nové zdanění plynu se nebude týkat domácností s vlastním kotlem v bytových domech, ani domácností v rodinných domech – tedy ani programu takzvaných kotlíkových dotací.

SČMBD:

Martin Hanák z SČMBD upozornil, že případné přijetí návrhu bude mít dopad do hospodaření dotčených domácností v řádu stovek korun ročně. „Při aktuálních cenách plynu předběžně odhadujeme navýšení 400 až 800 korun na domácnost za rok,“ uvedl Hanák.

Český plynárenský svaz:

„Je to facka společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům, jejichž členové v minulosti nahradili starý kotel na tuhá paliva za nový ekologický na zemní plyn. Zpozornět by měly všechny domácnosti, které spoluvlastní domovní kotelnu ve společných částech domu a využívají ji pro svoje vytápění. Právě jim vzroste cena skokově o 5 %,“ řekla výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.
„Odhadujeme, že v Česku je přibližně pět tisíc domovních kotelen. Hovoříme tedy o desítkách tisíc domácností. SVJ jako správce domovní plynové kotelny nesmí ze zákona podnikat a nemělo by se na něj pohlížet jako na podnikatele,“ dodala.

Hnutí Duha

Podle programového ředitele Hnutí Duha Jiřího Koželouha není návrh ministerstva v souladu se snahou o čistější a bezemisní prostředí v Česku, protože řeší jen zvýšení daňového zatížení plynu a ne uhlí. Hnutí proto navrhuje, aby bylo do novely doplněno ustanovení, které by počítalo s postupným navýšením energetické daně z uhlí z dnešních 8,50 korun na jednotku tepla (gigajoule - GJ) na 60 Kč/GJ. 2)

O zrušení daňového zvýhodnění se již mluvilo dříve

Již v roce 2012 se uvažovalo o zavedení daně na uhlí a plyn pro domácnosti, na což tlačilo i Teplárenské sdružení v čele s Mirkem Topolánkem. Organizace sdružuje velké teplárny v zemi, které se cítí oproti individuálnímu a lokálnímu vytápění poškozeny. Zatímco teplárny platí ekologickou a emisní daň a musí kupovat povolenky na vypouštění oxidu uhličitého, malé sídlištní kotelny a domácnosti jsou od těchto poplatků zatím osvobozeny. "Když jsou postihováni jedni, musí být i druzí," říkal Topolánek.
O nerozvnováze mluvil i tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa: "Zatímco systémy centrálního zásobování teplem jsou zatíženy poplatky a množstvím regulace, domácnosti a lokální zdroje tepla jsou od jakýchkoli daní oproštěny. A to i přesto, že používají stejné palivo - uhlí, plyn, biomasu." Teplárenské sdružení uvádělo v r. 2012, že jen zrušením daňového zvýhodnění plynu pro domácnosti a domovní kotelny získala státní pokladna navíc miliardu korun. Uvádělo, že jedna domácnost v bytovém domě, který má vlastní lokální plynovou kotelnu, by po zavedení uhlíkové daně a zrušení osvobození od ekologické daně zaplatila navíc 82 Kč měsíčně.
Daňové zvýhodnění však ruší až současná vláda. 3)

Legislativa k osvobození zemního plynu pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách

Od 1. ledna 2008 je účinný Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen „Zákon“). Tímto Zákonem se zavádí daň ze zemního plynu a jsou jím dotčeny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Osvobození zemního plynu se vztahuje na zemní plyn dodaný domácnostem. Pro účely části 45 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů se domácností rozumí fyzická osoba, která nabývá zemní plyn výhradně pro účely použití v domácnosti. Dodat takto osvobozený zemní plyn lze pouze konečnému spotřebiteli, který ve smluvním vztahu s dodavatelem zemního plynu vystupuje jako fyzická nepodnikající osoba, která dodavateli pro účely dodávky neposkytla IČ nebo DIČ, přestože by konečnému spotřebiteli mohlo být IČ nebo DIČ přiděleno. Pro účely části 45 zákona. se domovní kotelnou rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Domovní kotelna může dodávat teplo i do jiných bytových domů, pokud v každém z vytápěných bytových domů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. 4)

Zdroje:
1) reportáž České televize
2) Tisková zpráva ČPS,
3) Uhlíková daň zdraží v domácnosti topení uhlím i plynem
4) Změna daňové a sociální politiky od roku 2008 a jejich ekonomické důsledky, autor Petr Janoušek.

 
 
Reklama