Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kaskádové kotelny snižují cenu za vytápění

Podle výpočtů se sdílená kotelna vyplatí již při instalaci pro 3 a více bytových jednotek. Díky moderním technologiím je dnes možné regulovat výkon kaskádové kotelny plynule od nejmenšího použitého kotle až po plnou instalovanou kapacitu.

Jak fungují kaskádové kotelny

Místo jednoho kotle s velkým výkonem, který musí pracovat jako celek i při spotřebě malého množství tepla, je v kaskádovém řešení v provozu jen tolik kotlů, kolik je jich v daném okamžiku potřeba. “V praxi je prokázáno, že v topné sezóně je v 80 % času kapacita kotle využívána jen na 50 %. V průběhu celé sezóny je podle statistik potenciál kotle využit jen na 30 %,” uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, českého výrobce kotlů a kaskádových kotelen.

Řešení dodávky velkého množství tepla je vhodné řešit soustavou většího počtu elektronicky řízených kotlů. Tímto řešením je možné vytvořit soustavu o celkovém výkonu až 1520 kW, tvořenou 16 kotli. Výkon každého kotle je možné regulovat v rozsahu 25 až 100 %, což u celé soustavy znamená plynulou regulaci v rozsahu 1,6 - 100 % v závislosti na okamžité potřebě dodávky tepla. Použití více kotlů má výhodu také v tom, že jsou vzájemně zastupitelné, v případě poruchy tak nemůže dojít k výpadku celého systému, ale pouze k dočasnému snížení maximálního výkonu. Na závadu se díky systému diagnostiky většinou velmi rychle přijde a obyvatelé bytového domu ani nemusí krátkodobou poruchu zaznamenat, protože kotel je možné opravit při zachování provozu.

Alternativa k vlastnímu kotli

Jak vyplývá z propočtů serveru TZB-info, v bytových domech je obecně ekonomicky výhodnější vybudovat společnou kotelnu, než instalovat kotel do každého bytu. “U individuálních instalací v bytových domech bývá největší problém s odvodem spalin. Pokud se nejedná o podkrovní byty, může vybudování spalinové cesty celou instalaci nepříjemně prodražit, v některých případech je dokonce nemožné,” uvedl Kubíček a dodal: “Při první instalaci plynového kondenzačního kotle je třeba vždy instalovat nový odvod spalin z plastu, který je odolný vůči působení kyselého kondenzátu”.

Moderní technologie za nižší cenu

Přestože jsou sdílené kotelny například v severských státech běžnou záležitostí, v České republice na svůj boom teprve čekají. Hlavní důvod můžeme hledat v obecné nedůvěře ke sdílení zdrojů tepla, která má svůj původ v zastaralých kotelnách na uhlí. Díky moderním technologiím ale plynové kaskádové kotelny zajišťují maximální te-pelný komfort s nižšími vstupními i provozními náklady, než je instalace kotlů do všech bytových jednotek. Do nedávné doby byl provoz kotelny zajišťován drahými kaskádovými řadiči. Dnešní kotle lze propojit mnohem efektivněji pomocí komuni-kačního rozhraní, které umožňuje přenos informací mezi kotli a jejich snadné ovládá-ní. Stačí zapnout všechny kotle a na prvním nastavit teplotu do topení a ohřev teplé vody, odpadá složité a komplikované nastavování každého zvlášť.

Umístění kaskádové kotelny

Kaskádové kotelny se skládají z kotlů na plyn nebo elektřinu, a mají tak nízké prostorové nároky. Díky tomu se dají instalovat na nejvhodnější místo v objektu, ať již se jedná o sklepní prostory, nevyužívané kolárny, bývalé kotelny na uhlí nebo naopak do půdních prostor a podkroví. Tím je možné dosáhnout výrazných úspor nákladů na vybudování spalinových cest.


Bytový dům ve Zbýšově: Staré kotle na pevná paliva nahradily moderní plynové kotle zapojené do kaskády. Foto: Thermona

THERMONA, spol. s.r.o.
logo THERMONA, spol. s.r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...