Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nevyhovující uhelné kotle se již probírají v televizi

Problémy podvodných uhelných kotlů zařazených do kotlíkových dotací, na který již upozorňovala řada odborníků nejen na stránkách TZB-info, již začaly ve velkém řešit sdělovací prostředky.

Česká televize odvysílala 30. 5. 2016 reportáž o nevyhovujícím dotovaném kotli a identifikovala jej jako kotel FD Automat slovenského výrobce ATTACK, s.r.o. Výrobce se však brání certifikátem ze slovenského Technického zkušebního ústavu v Piešťanech, na kterém jsou uvedeny parametry kotle, které vyhovují požadavkům kotlíkových dotací. Čeští výrobci tento kotel v reakci poslali do domácí akreditované zkušebny ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a výsledky z měření dopadly tak, že kotel Attack FD Automat nesplnil ani parametry pro 3. emisní třídu.

Zdroj: Česká televize
Zdroj: Česká televize

Podle tohoto měření nesmí být kotel Attack FD Automat v návaznosti na Zákon o ochraně ovzduší vůbec uváděn na trh. Kotel navíc nesplnil podmínky tzv. ekodesignu, nesmí být tedy dotován v rámci kotlíkových dotací. Kontrolní měření v brněnské akreditované zkušebně například ukázalo, že kotel má podle slovenského certifikátu vypouštět 31 mg/m3 tuhých znečišťujících látek, přeměření v Brně však stanovilo, že kotel emituje více jak 180 mg/m3 TZL. To převyšuje povolené limitní hodnoty 5. emisní třídy o 350 % a zdaleka nevyhovuje ani parametrům pro ekodesign a limity pro kotlíkové dotace.

V následné reportáži České televize se uvádí, že problém se již intenzivně řeší na MŽP i SFŽP a podobných problematických kotlů bylo pod dotacemi namontováno několik stovek. Problém se zatím týká výhradně uhelných kotlů. Ekologické zdroje vytápění, jako dřevozplynovací kotle, peletové kotle nebo tepelná čerpadla nejsou kauzou dotčeny.

Podle odborníků se v celé kauze v podstatě hraje i o akreditaci slovenské zkušebny v Piešťanech. Pravděpodobným řešením tak výrazného nesouladu měřených parametrů u stejného kotle může být arbitrážní měření v další akreditované zkušebně, nejspíše v německé zkušebně TÜV Rheinland. Zde se však obecně netolerují přístupy, na které jsou někteří výrobci zvyklí. Výrobce především nesmí zasahovat do měření, nemůže si vybírat z různých výsledků měření (měření probíhá tak, že kotel nesmí v průběhu 6-hodinového měřícího úseku v průměru překročit stanovené limitní hodnoty), výrobce si nemůže připravovat a dodávat vlastní palivo, apod.

Pokud se prokáže, že dotované kotle tak výrazným způsobem obcházejí limity stanovené Evropskou komisí, může to mít dalekosáhlý dopad na celé pokračování kotlíkových dotací. Kontrolním měřením může být otevřena Pandořina skříňka, která ukáže, že dotačním parametrům nevyhovují ani další uhelné kotle jiných výrobců, jejichž konstrukční řešení je podobné kotlům Attack FD Automat.

Navržené arbitrážní měření bude znamenat, že si na výsledek počkáme několik týdnů. Tím se také prodlouží nejistota u lidí, kteří mají tyto kotle nainstalovány nebo si požádali o dotaci na jejich instalaci.

English Synopsis
Substandard coal boilers are already dealt with in the Czech Television

Problems fraudulent coal boilers included in EU subsidies for replacement of old boilers in the Czech Republic has already begun in a big deal in czech media. Czech Television aired May 30, 2016 report on substandard subsidized boiler and identified him as FD Automat by Slovak producer ATTACK, s.r.o.

 
 
Reklama