Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

KOVARSON: Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW je v kotlíkové dotaci

Kombinovaný kotel PREDATOR je zcela výjimečným produktem na trhu díky své kombinaci paliv. Kotel je možné provozovat jako zplyňovací na kusové dřevo, štěpku, či brikety anebo jako kotel automatický na dřevní pelety. Nově certifikovaný kotel s 5. emisní třídou je k dispozici pro zákazníky i pro 2. vlnu kotlíkové dotace.

Certifikovaný kotel PREDATOR s 5. emisní třídou ve výkonu 25 kW plní směrnice EKODESIGNU. Nově tak bude na seznamu pro kotlíkové dotace zařazen kombinovaný kotel na kusové dřevo a dřevní pelety.

Konstrukční spojení dvou kotlů do jednoho spočívá v kombinaci zplyňovacího kotle umístěného v horní části kotle, kde se nachází přikládací komora o obsahu 135 l pro kusové dřevo do délky až 55 cm. Ve spodní části je pak umístěn univerzální hořák pro spalování dřevních pelet s velkokapacitním 300 l zásobníkem. Hlavní trubkový výměník tepla je umístěný v zadní části kotle. Výměník kotle lze navíc jednoduše vyčistit díky čistícímu systému umístěnému ve výměníku a mechanické páce na boku kotle.

Těleso kotle má vnitřní část svařenou z 6 mm oceli a kritická místa jsou z 8 mm oceli. Vnější plášť kotle je ze 4 mm oceli. Přikládací komora na kusové dřevo je vybavena nerezovými lamelami o síle 3 mm, které chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle.


Certifikovaný kotel PREDATOR s 5. emisní třídou ve výkonu 25 kW plní směrnice EKODESIGNU

Pro zplyňování a bezproblémový chod kotle má vestavěný odtahový ventilátor. Do přikládací komory, tak přisává primární vzduch a vzniklý dřevoplyn je nasáván do trysky, kde je přiveden sekundární vzduch. Pro možnost regulace a správného hoření spalovaného materiálu je možnost samostatného nastavení primárního a sekundárního vzduchu. Pak již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

V automatickém režimu je spalování v univerzálním hořáku podporováno tlačným ventilátorem a palivo je dodáváno s pomocí elektromotoru umístěného na podavači. V hořáku dochází ke spalování veškerého materiálu a horké plyny jdou hned do zadního hlavního trubkového výměníku i za podpory odtahového ventilátoru, kde opět předají hlavní část své energie a vychlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína.

Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW


Velká přikládací komora na kusové dřevo do 55 cm
  • Kombinace paliv kusové dřevo a dřevní pelety
  • Kotlové těleso z 6 – 8 mm tloušťky plechu
  • Jednoduché čištění výměníku pomocí páky na boku kotle
  • Vysoká účinnost až 92 % na dřevo a 91 % při dřevních peletách
  • Velká přikládací komora na kusové dřevo do 55 cm
  • Velkokapacitní 300 l zásobník na dřevní pelety
  • Vestavěný ventilátor – možnost vyčistit bez použití nářadí
  • Oboustranné otevírání dveří
  • Přikládací komora z nerezových lamel

Kotel je vybaven univerzálním hořákem 27 kW, který se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače. Ocelový šnek z 6i mm oceli podavače je uložen po celé délce podavače až po spalovací pec - konstrukčně je podávací šnek v místě litinové pece opatřen opačným závitem, který tlačí materiál daným směrem nahoru. Eliminují se tak vzniklé spékance, které jsou vytlačeny přes okraj do popelníku. Díky prodloužené hřídeli je pevně ukotven na obou stranách a nedochází k pískání při chodu podavače. Díky čtvercovému tvaru a přívodu vzduchu pro podporu hoření ze čtyř stran směrem do středu má hořák vysokou spalovací teplotu a účinnost spalování.

Kotel je chráněn termostatickým čidlem na výstupu kotle, které při zaznamenání vysoké teploty nad 95 °C vypne ventilátor a zapne všechna oběhová čerpadla a zcela otevře všechny směšovací ventily. Kotel je dále vybaven chladící smyčkou. Termostatické bimetalové čidlo chladící smyčky při překročení teploty kotle nad 95 °C otevře ventil a pustí do kotle studenou vodu z vodovodního řádu a z druhé strany bude tuto ohřátou vodu vypouštět do odpadu. Univerzální hořák je chráněn proti zpětnému prohoření teplotním čidlem a zálevovým systémem skládajícím se z mechanické voskové zátky a kanystru s vodou.

Kotel je na seznamu kotlíkových dotací veden jako dřevozplyňující kotel pod SVT22074 a je možné získat dotaci 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 000 Kč. Ke kotli je nutné zapojit akumulační nádrž minimálně o objemu 1375 litrů vč. instalovaného zásobníku teplé vody.

Kotel je vybaven univerzálním hořákem 27 kW, který se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače.
Kotel PREDATOR 25 kW je vybaven univerzálním hořákem 27 kW, který se skládá z litinové pece, směšovače vzduchové komory a podavače

Celý tento systém je nově řízen intuitivní řídící jednotkou SPARK COMBI, která umožňuje ovládání až 4 čerpadel a v základní výbavě jeden směšovací ventil. Možnost řízení univerzálním nebo originálním termostatem anebo ekvitermním řízením pomocí venkovního čidla.

Jednotka má intuitivní menu a zobrazuje možnost nastavení pouze připojených prvků ovládání kotle. Pokud jednotka nemá například připojené venkovní čidlo, uživateli nenabídne možnost nastavení. Jednotku lze rozšířit o modul B nebo C. Rozšiřující moduly umožňují řízení dalších směšovacích ventilů, případně akumulační nádoby. Jednotku lze dále rozšířit o internetový modul, který umožňuje ovládání kotle přes počítač, telefon či tablet.

KOVARSON s.r.o.
logo KOVARSON s.r.o.

Firma Kovarson se zabývá instalací automatických kotlů a přestavbou stávajících kotlů. Servisní a montážní síť a poradenství zajišťujeme po celé ČR a SR. Sortiment výrobků je tvořen především kotli a hořáky na tuhá paliva (dřevěné pelety, hnědé uhlí ořech ...