Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K výměně kotle pomůžou kotlíkové dotace i půjčky

Obcím ve třech nejvíce imisně zatížených krajích se nabízí možnost získat doplňující prostředky do svého rozpočtu na realizaci ekologických opatření. Mohou si ponechat finance od občanů, kteří se zapojí do třetí vlny kotlíkových dotací a vezmou si na to půjčku od státu.


© Fotolia.com

Třetí vlna kotlíkových dotací se čile rozbíhá, dotační výzvy postupně vyhlašují první kraje. K novému kotli letos nově vedle dotací domácnostem pomůžou i bezúročné „kotlíkové půjčky“. Jako novinku je od února nabízí Státní fond životního prostředí ČR obcím a městům ve třech krajích – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. Cesta k novému ekologickému kotli nebyla nikdy snadnější.

V pilotní fázi máme pro občany tří nejvíce znevýhodněných krajů připraveno na kotlíkové půjčky 740 milionů korun. K výměně starého kotle tak chceme přimět i nízkopříjmové domácnosti z ekonomicky slabších krajů. Ve dvou z nich je zároveň kvalita ovzduší dlouhodobě nevyhovující,“ vysvětluje Richard Brabec, ministr životního prostředí. Nejvyšší částku, 500 milionů korun, pošle ministerstvo do Moravskoslezského kraje, zbytek rozdělí mezi Karlovarský a Ústecký kraj. Na rozdíl od kotlíkových dotací, které vyplácí krajské úřady, budou půjčky občanům zprostředkovávat městské a obecní úřady.

S principem kotlíkových půjček jsme zástupce obcí seznámili již v březnu na seminářích v krajích, zájem byl opravdu veliký. Dorazilo více než 450 zástupců obcí, jen 230 jich bylo z Moravskoslezského kraje. O zapojení do programu vážně uvažují dvě třetiny ze všech účastníků seminářů,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že Fond již přijal první žádosti o peníze na půjčky.

K dnešnímu dni si obce požádaly již o 30 milionů, prostředků je tedy zatím dostatek. Žádosti na financování půjček mohou starostové podávat sice až do 29. listopadu, ale s podáním by raději neměli otálet,“ upozorňuje Petr Valdman a dodává, že další kolo seminářů o kotlíkových půjčkách odstartuje již 18. dubna v Ostravě, pokračovat bude 24. dubna v Ústí nad Labem a 29. dubna v Karlových Varech. Registrováno je aktuálně na 250 zástupců obcí a další zájemci se mohou průběžně hlásit.

Obr. Některé kotle na pelety vzhledem k jednoduché manipulaci s peletami a designovému provedení mohou být umístěny i v interiéru. S teplovodním rozvodem je spojena povinnost instalovat zabezpečovacích a bezpečnostní zařízení, které navrhne projektant.
Obr. Některé kotle na pelety vzhledem k jednoduché manipulaci s peletami a designovému provedení mohou být umístěny i v interiéru. S teplovodním rozvodem je spojena povinnost instalovat zabezpečovacích a bezpečnostní zařízení, které navrhne projektant.

Splátka půjček - doplňující příjem na projekty v oblasti životního prostředí

Pokud se obec chce do projektu kotlíkových půjček zapojit, je úkolem starostů nejprve zjistit faktický zájem o půjčky mezi občany. Poté obec požádá o konkrétní finanční částku Státní fond životního prostředí ČR. Peníze jsou určené pouze na financování výměny starých kotlů na tuhá paliva za nová, nízkoemisní zařízení, podpořená současně z kotlíkové dotace. Domácnosti tedy nemusí mít dopředu našetřenou ani korunu. Agendu kotlíkových půjček budou na obecních úřadech zajišťovat vyškolení kotlíkoví specialisté, kteří žadatelům současně pomohou s administrativou kotlíkové dotace. Velkou výhodou pro obce zapojené do programu je ale i to, že přispějí ke zdravějšímu ovzduší ve svém okolí. Peníze z půjček, které žadatelé po výměně kotle obci vrátí, si může obec navíc ponechat a využít je na uskutečnění svých projektů v oblasti životního prostředí.

Peníze mohou obce použít na financování projektů zaměřených zejména na energetické úspory, tedy na výstavbu či zateplení veřejných budov a pořízení obnovitelných zdrojů energie, dále na hospodaření se srážkovou vodou nebo výsadbu městské zeleně. Pokud na takové projekty už nyní čerpají dotaci z Operačního programu Životní prostředí, nebo teprve připravují žádost, mohou finance použít na jejich dofinancování, a to až do 100 % celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje Petr Valdman.

Podle ministra Richarda Brabce je program výzvou zejména pro všechny domácnosti z dotčených krajů, které stále provozují zastaralé kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, a z důvodu nedostatku peněz se o kotlíkové dotace a výměnu kotle nezajímaly. Provoz těchto kotlů budou muset totiž ukončit od září 2022.

Zpracováno podle tiskové zprávy SFŽP.

 
 
Reklama