Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bilance tepelných čerpadel v České republice v období 2003 – 2017

V článku jsou shrnuty základní poznatky ze statistických šetření prováděných MPO v oblasti výroby tepla tepelnými čerpadly a také jejich využití v bytové výstavbě.


© Fotolia.com

Růst podílu tepelných čerpadel na celkově vyrobeném teple v České republice v období let 2003 až 2017 byl stabilní s mírně progresívními přírůstky. Ukazuje to Energetická analýza OZE zpracovaná MPO ČR, Oddělením analýz a datové podpory koncepcí. Je zajímavé, že v daném období byl přibližně stejný poměrný nárůst jak v oblasti domácností, tak i v oblasti komerčních a veřejných služeb. I když podíl tepla vyrobeného pomocí TČ v oblasti komerčních a veřejných služeb mírně vzrostl z cca jedné pětiny na jednu čtvrtinu. To ukazuje na růst aktivity k úsporám primárních energetických zdrojů i v oblasti komerčních a veřejných služeb. S tím souvisí zřejmě i zpětné získávání a využití odpadního tepla, což umožňují právě TČ svou schopností zvýšit teplotu teplonosné látky tak, aby přenášená tepelná energie mohla být dále využita.

Tabulka 11: Energetická bilance tepelných čerpadel v období mezi roky 2003-2017
Tabulka 11: Energetická bilance tepelných čerpadel v období mezi roky 2003-2017
Graf: Hrubá (česká) domácí spotřeba (PEZ) pomocí tepelných čerpadel má v posledních letech, zhruba od roku 2014, mírně exponenciální růst.
Graf: Hrubá (česká) domácí spotřeba (PEZ) pomocí tepelných čerpadel má v posledních letech, zhruba od roku 2014, mírně exponenciální růst.

Statistika růstu výroby tepla s pomocí tepelných čerpadel koresponduje s vývojem jejich dodávek na český trh. Zde MPO ČR provedlo vlastní statistické šetření u všech jim známých dovozních a výrobních firem. Šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v daném roce.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (kusy)Vzduch-vodaVzduch-voda odvětrávacíZemě-vodaVoda-vodaCelkem
2010 4 199 1 707 53 5 959
2011 4 908 1 951 50 6 909
2012 5 323 21 1 808 44 7 196
2013 5 752 15 1 679 49 7 495
2014 6 267 35 1 512 46 7 860
2015 7 304 11 1 463 107 8 885
2016 10 827 35 1 437 84 12 383
2017 13 718 60 1 440 121 15 339

Pro bytový sektor je uvedeno, že v roce 2017 byla TČ instalována v 2564 nově dokončených bytech v rodinných domech a 461 bytech v bytových domech. Tím TČ dosáhla 12 % podílu na celkovém počtu všech dokončených bytů.


Statistické analýzy, z nichž bylo citováno, lze v plném znění nalézt na webu MPO v sekci Statistika - Obnovitelné zdroje energie.

Zdroj:

  1. Tepelná čerpadla 2010–2017, Oddělení analýz a datové podpory koncepcí, MPO, Ing. Aleš Bufka
  2. Energetická bilance OZE, vývoj mezi roky 2003-2017, MPO, Ing. Aleš Bufka, Ing. Jana Veverková, Ph.D.
 
 
Reklama