Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stanovisko SFŽP ČR k průběhu elektronického příjmu žádostí v rámci III. výzvy „kotlíkových dotací“ Jihočeského kraje

Po kontrole podávání žádostí v Jihočeském kraji neshledal Státní fond životního prostředí ČR důvody ke zrušení III. výzvy kotlíkových dotací.


© Fotolia.com

Státní fond životního prostředí ČR z pozice zprostředkujícího subjektu OPŽP provedl prověření průběhu elektronického příjmu žádostí v rámci III. výzvy „kotlíkových dotací“ Jihočeského kraje. Od Krajského úřadu Jihočeského kraje si vyžádal mj. následující data – seznam IP adres s časem podání, ztotožnění vybraného vzorku žádostí s příslušnou IP adresou, auditní logy serverů.

Prověřování bylo zaměřeno na aktivity, které by mohly indikovat výskyt automatizovaného podání, tzv. robotů, na doby mezi opakovanými pokusy odeslat žádost, na identifikace zpracovatelů žádosti s konkrétními záznamy v logu, apod. Na vzorku žádostí byl rovněž telefonicky ověřen čas a způsob podání žádosti přímo u jednotlivých žadatelů.

Na základě analýzy dat můžeme potvrdit informace zveřejněné na webu Jihočeského kraje dne 27. 9. 2019 (https://www.kraj-jihocesky.cz/reakce-na-clanek-mf-dnes-kotlikove-dotace-si-rozebrali-roboti), tedy že výsledky prověření neprokázaly nasazení tzv. robotů. Zároveň musíme konstatovat, že krajem zvolené zabezpečení proti robotům nebylo dostatečné, a zejména musíme poukázat na výrazné podcenění možného zájmu o kotlíkové dotace.

Nedostatečné zabezpečení a následné výpadky systému z důvodu přetížení informačního systému vedly ke ztížení možnosti podat žádost, avšak všem žadatelům ve stejné míře. Státní fond životního prostředí ČR dospěl k závěru, že s ohledem na zjištěné skutečnosti nedošlo k diskriminaci určité skupiny žadatelů, což by mohlo vést ke zrušení výzvy.

Důrazně však apelujeme na krajské úřady, aby nepodceňovaly technickou stránku podání žádostí, systém dostatečně zabezpečily proti automatizovanému podání (například nějakou formou Turingova testu (CAPTCHA), reCAPTCHA atd.) a odpovídajícím způsobem posílily kapacity serverů.

 
 
Reklama