Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Enectiva, unikátní české řešení pro energetický management

Ve společnosti Enerfis jsme využili praxi získanou na trhu energetického managementu jako základ pro vývoj webové aplikace Enectiva. Při tvorbě softwaru jsme zúročili zkušenosti a know-how získané při práci na energetických optimalizacích budov, a vytvořili efektivní, ale přitom komplexní systém pro energetický management. V Enerfis si uvědomujeme, že jednoduchost a uživatelská přívětivost jsou v dnešní uspěchané době velmi důležité, proto jsme Enectivu od začátku navrhovali s důrazem na tyto vlastnosti.

Enectiva představuje komplexní nástroj pracující se širokou škálou energetických dat, která předkládá různým uživatelům v různé podobě tak, aby měla pro ně co největší přínos. Díky tomu máte všechny energie neustále pod kontrolou, čímž uspoříte velké množství času a finančních prostředků. Enectiva se řadí mezi nejmodernější aplikace ve své kategorii, například díky dvěma navzájem spolupracujícím databázím nebo použitým výpočetním algoritmům. I přes pokročilou technologii a náročnost řešeného tématu si však zachovává jednoduchost a intuitivnost pro koncového uživatele.


Ukázka z Enectivy

Enectivu nabízíme ve dvou verzích, Online a Enterprise, protože se vždy snažíme vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Největší devizou Enectivy On-line je neomezená dostupnost aplikace, a to doslova odkudkoli. Enectiva Online nabízí všechny důležité funkce při zachování velmi nízkých poplatků za provoz, jež se odvíjí od počtu měřených budov a množství měřidel. Velmi lákavé jsou počáteční nulové investiční náklady na pořízení aplikace při této variantě. K této licenci navíc získáváte automaticky všechny budoucí aktualizace a vylepšení systému bez dodatečných nákladů. Varianta Online je vhodná například pro hotely, průmyslové budovy, bytové domy, ale i pro školy, nemocnice nebo pro veřejný sektor. Využijí ji jak majitelé samostatných budov, tak vlastníci širších portfolií.Variantu Enterprise jsme vytvořili tak, aby nabídla téměř neomezené možnosti individuálního nastavení systému na míru. Enectiva v této verzi poskytuje širokou škálu možných úprav podle specifických požadavků každého klienta včetně možnosti integrace do již existujících firemních a korporátních systémů. Díky zkušenostem a flexibilitě našeho týmu nabízíme vysoce adaptabilní softwarové řešení. Tuto verzi nejčastěji volí větší podniky a korporace, pro které představuje vlastní upravitelný systém nejvhodnější řešení přinášející v dlouhodobém horizontu největší užitek.

více informací o vlastnostech softwaru

Ukázky z Enectivy

 
Výčet hlavních funkcí a vlastností systému Enectiva
Výčet hlavních funkcí a vlastností systému Enectiva

To, že Enectiva dokáže mít výrazný finanční přínos se potvrdilo hned při našem prvním projektu. Zákazník spravující dohromady 3 administrativní budovy odečítá díky Enectivě celkem 106 měřidel. Mezi nimi jsou plynoměry, elektroměry, vodoměry a kalorimetry. Jsou napojena taktéž patní měřidla všech energií. Koncem února 2013 najednou vykazoval hlavní vodoměr dvou budov velkou víkendovou spotřebu. Po reklamaci měřícího systému (jednalo se o novou instalaci) jsme upozornili zákazníka, že je vše v pořádku a pravděpodobně dochází k úniku. Za použití ultrazvukového vyhledávacího zařízení na prasklá potrubí byla detekována dvě místa úniku na vodovodní přípojce. Bohužel se podařilo detekovat únik až na druhý výkopový pokus, ale i tak došlo k nemalé úspoře, jelikož vyúčtování by přišlo až za rok. Po této zkušenosti, o které chceme na TZB-info sepsat zvlášť článek, se rozhodl zákazník pro zakoupení dalších měřidel za účelem ještě přesnějšího podružného měření.

V Enerfis v současné době rozšiřujeme svoji síť o schopné a nadšené partnery, se kterými chceme dlouhodobě spolupracovat. Enectiva partnerský program umožňuje partnerům prodávat licence na aplikaci Enectiva a generovat tak další příjem do svých firem. Alternativou k prodeji licencí je provizní systém, který funguje pouze na principu provázanosti webových stránek. Partneři mají na svých webových stránkách umístěn odkaz na web aplikace Enectiva. Pokud si zákazník, přicházející z jejich stránek, následně objedná některou ze služeb, získá partner finanční odměnu v podobě procentuálního podílu z vyfakturovaných částek. Stejně tak hledáme partnery z oblasti property a facility management firem, které chtějí zvýšit kvalitu svých nabízených služeb pro majitele nemovitostí. Enectiva je ideálním nástrojem pro energetický controling (monitoring a reporting), který v naprosté většině případů vede ke snížení provozních nákladů nemovitostí.

Stát se naším partnerem je velmi jednoduché. Stačí vyplnit kontaktní formulář nebo se ozvat e-mailem na partner@enectiva.cz či telefonicky na čísle +420 222 766 950.

Pro čtenáře z oboru tu máme několik technických informací:

 • Interval odečítání měřících bodů: 10 min – 1 den
 • Použitý OS: Linux
 • WEB Server: Apache
 • Počet databází na jeden systém: 2 (1× relační, 1× nerelační)
 • Podporované sběrnice pro sběr dat: M-bus, Wireless M-bus, RS485, S0, ZigBee
 • Podpora ručních odečtů: Ano
 • Kategorizace oprávnění přístupů: Ano
 • Záloha dat: 1× denně
 • Archivace dat: 5 let zpětně
 • Maximální počet měřidel: Neomezeno (dle licence)
 • Maximální počet budov: Neomezeno (dle licence)
 • Počet uživatelů v rámci jedné licence: Neomezeno (není licencováno)
 • Jazykové mutace: čeština, angličtina (u Enterprise verze dle dohody)

Náš vývojový tým je schopen integrovat řešení s různými typy výrobců měřidel, koncentrátorů a dalších prvků smart-metering systémů. Nicméně uvítáme i další výrobce hardwaru, kteří budou chtít integovat jejich výrobky do našeho systému Enectiva. Naším cílem je vytvořit aplikaci nezávislou na hardwarové platformě,která bude sloužít co největšímu počtu uživatelů. Pokud máte zájem integrovat hardware s aplikací Enectiva, pište na integrace@enectiva.cz.

Pro další informace o nabízených službách a možnostech partnerství navštivte web společnosti: www.enerfis.cz

V případě zájmu o obchodní spolupráci či cenové nabídky kontaktuje obchod@enectiva.cz nebo volejte na +420 222 766 950.

Enerfis, s.r.o.
logo Enerfis, s.r.o.

Do nabídky Enerfis patří: energetický management, energetický audit, certifikace LEED, BREEAM, SBtoolCZ, průkaz energetické náročnosti PENB, energetická optimalizace budov, smart metering, analýza mikroklimatu, aplikace Enectiva.