Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nová řada regulace Uponor Smatrix Style

Jednou z posledních novinek společnosti Uponor je nová regulace Uponor Smatrix Style, která umožňuje regulovat systémy plošného vytápění a chlazení. Základním principem regulace Uponor Smatrix Style je distribuce tepla, resp. chladu, do jednotlivých místností. Správným systémem regulace lze výrazně snížit náklady na vytápění.


Regulace má za úkol zejména zajišťovat, aby systém nebyl přetápěný. Uponor Smatrix Style může uspořit až 20 % nákladů na vytápění díky svým revolučním funkcím.

Uponor jako přední světový výrobce potrubních systémů neustále inovuje a rozšiřuje portfolio nabízených produktů. Uponor Smatrix style je nová řada regulace pro plošné vytápění a chlazení, která navazuje na předchozí generace. Nová regulace využívá zkušeností, které byly získány s předchozí generací, a doplňuje systém o nové funkce, které umožňuje nástup nových technologií. Uponor Smatrix Style spojuje moderní design a špičkové technologie.

Základní portfolio regulace Uponor Smatrix Style se skládá z termostatů, termopohonů a zapojovací jednotky. Pro plné využití všech funkcí je potřeba doplnit základní portfolio ještě o dva komponenty, kterými jsou interface a modul vzdálené správy. Veškerá komunikace mezi všemi komponenty, s výjimkou zapojovací jednotka – termopohony, probíhá bezdrátovým přenosem a není potřeba instalovat žádnou kabeláž. Pro celý systém se všemi doplňky je potřeba připravit celkem pouze 3 zásuvky 230 V a volný výstup z domácího routeru.

Vzhledem k bezdrátovému přenosu a minimálním požadavkům na další profese je celá instalace velice rychlá a jednoduchá. Systém je snadno instalovatelný rovněž na již existující systémy vytápění a chlazení.


Jedinečná funkce automatického vyvažování snadno odhalí, jak je systém nastaven a hydraulické vyvážení provede automaticky podle naměřených hodnot. Funkce autobalancing tak usnadní práci montážníka, při hydraulickém vyvažování jednotlivých smyček a odstraní případné problémy s vyvážením v již instalovaných systémech.

Nové termostaty jsou vybaveny čidlem operativní teploty, díky čemuž nesledují pouze teplotu vzduchu, ale rovněž teplotu sálavých ploch. Termostaty tak sledují teplotu, která je z hlediska regulace nejdůležitější. Operativní teplota je hodnota, která nejlépe vypovídá o tepelné pohodě z pohledu člověka obývajícího daný prostor. Rozsah teplot nastavitelných na termostatu je 5 – 35 °C s krokem 0,5 °C. Díky extrémně přesnému měření teploty je teplota dosahována v prostoru velice přesná a komfort je dosažen s maximální přesností.

Veřejný termostat, který je konstruován tak, aby ho nemohl náhodný kolemjdoucí snadno přenastavit, může být v systému využit rovněž jako systémové zařízení. V termostatu jsou 4 DIP přepínače, kterými se určí, jako jaké zařízení bude termostat využit. Může k němu být připojeno čidlo a termostat potom slouží pouze jako vysílač bezdrátového signálu. V jiném využití může být termostat vysílač například tepelného čerpadla a může předávat informace, zda má systém regulovat v režimu vytápění, nebo chlazení.

Digitální verze termostatů jsou vybaveny rovněž i čidlem relativní vlhkosti. V případě chladícího režimu je kontrolována i hodnota relativní vlhkosti a systém sám vyhodnocuje riziko kondenzace a přizpůsobuje tomu provozní režimy.


Základní portfolio se samotnými termostaty umožňuje pouze regulaci vytápění pro jednotlivé místnosti. V případě využití dalších komponentů získává systém nové možnosti.

Důležitým, nikoli však nezbytným prvkem je interface, který je vybaven dotykovou obrazovkou. Interface je nadřazený prvek termostatů, který nabízí v celém systému celou řadu funkcí. Interface je bezdrátově připojen se zapojovací jednotkou a na jeden interface je možné napojit až 4 zapojovací jednotky. Na uživatelském rozhraní interface je možné nastavit následující funkce: změna teploty zaregistrovaných termostatů z jednoho místa, vytápěcí útlumové módy pro každý den a každou místnost, režim prázdného domu, automatické, nebo manuální nastavení přepínání mezi vytápěním a chlazením, možnost bypassu, automatické vyvážení, vizualizace trendů, kontrola poruch nebo možnost diagnostiky systému a kontroly správného umístění termostatu.

K interface je možné snadno připojit modul pro vzdálenou správu. Díky modulu je možné veškeré nastavení a kontroly provádět pomocí chytrého telefonu, nebo tabletu. Systém vzdálené správy umožňuje provádět veškerá nastavení, která je možné využít s interfacem.


Regulace Uponor Smatrix Style nabízí mnoho dalších možností v případě propojení s regulační sadou Uponor Smatrix Move plus, která je schopna řídit primární systém včetně zdrojů tepla i chladu a distribuce tepla i chladu do budovy. Řízení může probíhat podle ekvitermní křivky, nebo na základě informace od připojených termostatů.

Více informací ke kompletnímu portfoliu regulace Uponor Smatrix Vám poskytnou zaměstnanci společnosti. Regulace Uponor Smatrix umožňuje regulaci rodinných domů, bytových domů a menších administrativních celků od kotelny až po jednotlivé místnosti.

Více na www.uponor.cz


UPONOR, s.r.o. (CZ)
logo UPONOR, s.r.o. (CZ)

Společnost Uponor působí na českém trhu od roku 2005 a patří mezi vedoucí dodavatele plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plošného vytápění a chlazení pro domácnosti a komerční budovy.