Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Kamstrup MULTICAL® 603 – přichází kalorimetr nové generace (I)

Dánská společnost Kamstrup A/S uvádí na trh zcela nový, unikátní a výkonný měřič tepla a chladu MULTICAL® 603, který navazuje na spolehlivý a velmi oblíbený kompaktní měřič MULTICAL® 403, uvedený na trh v minulém roce.

Jak je u dánského výrobce již tradicí, nový měřič vyniká nejen svými špičkovými parametry, ale i moderním designem a kvalitou konstrukce. V čem všem tedy MULTICAL® 603 vyniká a jaké inovace přináší?

Autodetekce průtokoměrů ULTRAFLOW® 54

Díky této funkci je instalace kalorimetru opravdu snadná, rychlá a bezpečná. Automatická detekce zajistí vždy přesné nastavení kalorimetru podle konkrétního průtokoměru, bez ohledu na jeho velikost nebo impulzní číslo. Kalorimetr tak nevyžaduje přesnou konfiguraci z výroby. Znamená to mimo jiné i výrazné zjednodušení logistiky a skladového hospodářství, protože pro všechny velikosti průtokoměrů ULTRAFLOW® 54 (od Qp 0,6 do Qn 1.000 m3/h) stačí mít na skladě tento jediný typ kalorimetru, žádné další nejsou potřeba. MULTICAL® 603 prostě pouze připojíte a ihned měříte, a to navíc velmi přesně. Samozřejmě, že MULTICAL® 603 lze používat i v případě, že používáte jiný průtokoměr než ULTRAFLOW® 54 – měřič je možné připojit i k průtokoměrům mechanickým nebo magneto-indukčním, stačí jej jen jednoduše nakonfigurovat. Vysoký výpočetní výkon měřiče zvládne zpracovat průtoky až do 15.000 m3/hod.

Aktualizace softwaru měřiče a komunikačních modulů

Měřiče Kamstrup nové generace, tedy MULTICAL® 603 a MULTICAL® 403 nabízejí možnost aktualizace softwaru – a to jak softwaru měřiče samotného, tak většiny komunikačních modulů. Díky tomu jsou měřiče připraveny i pro budoucí aplikace a nové požadavky uživatelů i legislativců. I již jednou nainstalovaný měřič je možné snadno aktualizovat podle posledních požadavků, u komunikačních modulů lze jednoduše implementovat nové komunikační protokoly nebo funkce. Aktualizační data jsou vždy distribuována v rámci zabezpečeného protokolu služby WEBEX, v nejvyšší bezpečnostní úrovni.

V této souvislosti je ovšem nutno zdůraznit, že aktualizace měřidel je možná pouze do rozsahu, který povoluje metrologie daného státu. Pokud legislativa tyto aktualizace nepodporuje, jsou změny možné pouze v servisních střediscích a autorizovaných zkušebnách. Aktualizace modulů těmto restrikcím nepodléhá.

Pro odečet registrů se používá IR optická hlava
Pro odečet registrů se používá IR optická hlava

Datové registry a programovatelný záznamník dat

Uživatelům kalorimetru MULTICAL® 603 jsou k dispozici obsáhlé datové registry. Jejich datový obsah lze přesně definovat, interval je možné vybrat libovolně v rozmezí od 1 minuty až do 1 roku. Standardně nastavený profil od výrobce tvoří 20 ročních, 36 měsíčních, 460denních a 1.400hodinových záznamů. Kromě toho je do registrů ukládáno ještě 250 INFO kódů, tedy stavových a poruchových hlášení přístroje. Velký objem uložených dat pochopitelně nabízí skvělé možnosti v oblasti následné analýzy spotřeb a provozních stavů.

RTC – zdroj reálného času

Měřič je vybaven záložním zdrojem reálného času (RTC). Díky tomu udržuje neustále aktuální čas a vestavěný kalendář, a to i v době výpadku napájení. Ve výsledku je tedy možné používat časově orientované tarify nebo automatické přepínání mezi zimním a letním časem.

Tři tarify

K základní výbavě měřiče MULTICAL® 603 patří i tři samostatně konfigurovatelné tarify. Uživatel nebo provozovatel tak může snadno filtrovat hodnoty podle zadaných kritérií. Příkladem může být vícesložková skladba ceny energie, energie dodaná s teplotním rozdílem pod 3K atd. Tarify je možné vzájemně kombinovat. Jakýkoli tarif a jeho nastavení ale nemá vliv na data ukládaná do hlavního registru přístroje.

Konfigurace na místě instalace

Jde o unikátní patentovanou funkci, díky níž je možné měřič konfigurovat před uvedením do provozu. Lze změnit i funkce, které jsou běžně dostupné jen tzv. „pod plombou“. Přístroj se elektronicky uzamkne až po řádném uvedení do provozu, a to zcela automaticky. Nastavení lze samozřejmě bezpečně uložit i manuálně v menu přístroje. Na místě tak můžete změnit např. typ instalace, umístění průtokoměru na přívodu nebo vratu, fyzikální jednotky anebo absolutní posun teplotních převodníků.

Nastavení offsetu teplotních převodníků

Měřič tepla MULTICAL® 603 je vybaven velmi přesnými převodníky teploty. Pro vysokou přesnost měření energie je nutné především přesné měření teplotní diference. Teplotní snímače se proto párují, aby byla jejich vzájemná charakteristika co nejvíce shodná. Přístroj nabízí i doplňkovou funkci, díky níž je možné nastavit převodníky přímo na místě instalace v rozmezí +/-0,99 K. To najde využití např. v situacích, kdy je nutno použít snímanou teplotu nejen pro měření spotřeby, ale i pro jiné, např. technologické účely. Tuto funkci je možné nastavit pouze před řádným uvedením do provozu, následně se její konfigurace uzamkne.

COP – měření koeficientu účinnosti neboli topného faktoru

Úspory energií jsou jedním z fenoménů dnešní doby a stále narůstá počet domů či staveb vytápěných tepelnými čerpadly. Měřič MULTICAL® 603 proto nabízí speciální funkci i pro výrobce a provozovatele těchto zařízení – měření topného faktoru a tím i celkové účinnosti tepelného čerpadla.

Integrační módy

Mnohaleté zkušenosti společnosti Kamstrup s obrovským množstvím aplikací po celém světě se odrazily v návrhu optimálního vyhodnocení měřených dat s různou dobou integrace. Samotné měření průtoku a teplot je synchronní, probíhá vždy v jeden okamžik. K dispozici je základní integrační čas 32 s, který je vhodný pro běžné aplikace v teplárenství. U instalací s vyšší dynamikou, např. u malých výměníkových stanic, bude zase lepším řešením integrační doba 8 s. Existují ale i technologická měření, která vyžadují téměř okamžitou odezvu. Zde je v nabídce integrační čas 2 s. Přesnost měření je ve všech případech stejná, volba integračního času se však projeví jak výdejem hodnot na displeji měřiče, tak zejména v komunikačním protokolu.

Unikátním měřícím módem je potom mód adaptivní. Ten průběžně přizpůsobuje integrační čas aktuálnímu průtoku. Při stabilním průtoku je integrace pomalejší. V případě vyššího průtoku nebo jeho vyšší dynamiky dojde k okamžité změně a měřič integruje v kratších intervalech. Adaptivní mód pracuje v rozsahu integrace 2 – 64 s, takže tento provozní režim dokáže inteligentně zpracovat naprostou většinou aplikací, od těch stabilních až po dynamické nebo ty, u nichž nelze předem určit, jaký typ provozu na nich bude tím převažujícím. Adaptivní mód je i extrémně energeticky úsporný, takže je mimořádně vhodný pro naprostou většinu aplikací v kombinaci s bateriovým napájením.

MULTICAL 603 s podsvíceným displejem
MULTICAL 603 s podsvíceným displejem

Funkce displeje, ON, OFF, podsvícení

Součástí základní konfigurace kalorimetru MULTICAL® 603 je nastavení displeje. Displej může být trvale zapnutý (jak je to běžné u většiny měřičů), nebo naopak trvale vypnutý, měřené hodnoty tak zobrazí pouze v době práce s měřičem, tedy po stisknutí některého z tlačítek na čelním panelu. Po ukončení činnosti se displej opět vypne.

Displej kalorimetru je podsvícený, a výborně čitelný i za zhoršených světelných podmínek. Standardně se podsvícení automaticky vypíná po uplynutí určitého časového limitu, ale lze využít i režim s trvale podsvíceným displejem. Ten je vhodný zejména pro technologické aplikace nebo v místech, kde je měřič trvale napájen z externího zdroje, např. 24 V AC/DC nebo 230 V AC. Ačkoliv je nabídka funkcí měřiče rozsáhlá, ovládání přístroje pomocí trojice tlačítek z čelního panelu je velmi jednoduché a intuitivní.

Snazší instalace a manipulace díky odpojení nebo prodloužení signálového kabelu

Z podstaty samotné konstrukce měřiče MULTICAL® 603 je zřejmé, že signálový kabel lze snadno odpojit. Je to zcela legální proces, plně ve shodě s legislativními požadavky a platnými normami. Možnost odpojení je velmi užitečná u instalací, kdy je potřebné kabel protáhnout průchodkou do rozvaděče anebo jej začlenit do svazku s ostatními datovými kabely. Většina instalací nevyžaduje signálový kabel průtokoměru delší než 10 m. Ale kalorimetr MULTICAL® 603 je připraven i na výjimky: Jeho signálový kabel je možné prodloužit na 30 nebo dokonce až na 100 m.

Kamstrup MULTICAL® 603 není jen kalorimetr. Na výjimečné přesnosti a uživatelském komfortu tohoto měřiče se podílejí i ostatní jeho části, tedy zejména přesný průtokoměr, snímače teploty a eventuálně i komunikační moduly.

Ultrazvukové průtokoměry ULTRAFLOW®

Nová generace závitových průtokoměrů ULTRAFLOW 54
Nová generace závitových průtokoměrů ULTRAFLOW 54

Ultrazvukové průtokoměry Kamstrup ULTRAFLOW® 54 patří již tradičně k nejpřesnějším a dlouhodobě stabilním průtokoměrům. Jsou tak základem měřičů tepla a chladu Kamstrup (též ve variantě ULTRAFLOW® 34). Průtokoměry jsou vybaveny komunikačním kabelem o délkách 2,5; 5 nebo 10 m. Celkově ale lze díky využití impulzního vysílače s kalorimetrem komunikovat až na vzdálenost 30 nebo dokonce 100 m.

Průtokoměry se vyznačují nízkými tlakovými ztrátami, vysokou přesností a dynamickým rozsahem a samozřejmě i precizní a odolnou konstrukcí. Výrobce nabízí jak provedení závitová, DN15 až DN40, tak provedení přírubová, DN20 až DN300. U všech závitových provedení je možné instalovat teplotní čidlo přímo do toku.

Měřič MULTICAL® 603 ale samozřejmě může komunikovat i s jinými typy, např. mechanickými nebo magneto-indukčními průtokoměry. Jeho vysoký výpočetní výkon až 15.000 m3/hod. je naprosto dostačující i pro měření opravdu velkých průtoků.

Měření teploty a teplotní snímače

Kalorimetr nabízí špičkové parametry i u převodníků teploty. Díky tomu měří rozdíl teplot již od 0,01 °C, resp. 0,01 K. Bez větších obtíží tak přístroj změří i menší teplotní rozdíly, než vyžaduje legislativa (např. směrnice MID). Měřič může pracovat s různými typy a délkami teplotních snímačů, ať již 2 nebo 4 vodičovými, se snímači instalovanými do toku, do kulových kohoutů nebo do jímek různých délek. V nabídce je provedení snímačů Pt100 i Pt500.

Napájecí moduly

Měřiče MULTICAL® 603 jsou standardně napájeny baterií. Mezi nejběžnější patří článek D-Cell, se kterým může přístroj podle konfigurace a typu instalace pracovat až 16 let. Alternativně je k dispozici i modul s dvěma články 2 x AA-Cell. Životnost je i v takovém případě nadprůměrná, konkrétně jde o 9 let. Někteří uživatelé požadují napájení síťové, například kvůli tzv. on-line odečtům sběrnice M-Bus. Moderní měřiče Kamstrup lze odečítat v tomto režimu a přesto použít napájení z baterie.

Existují ovšem situace, kdy se nelze síťovému napájení zcela vyhnout. Jde zejména o komunikaci založenou na sběrnici RS485 (Modbus, BACNet atd.), rádiovou komunikaci s integrovaným routingem, GSM/GPRS on-line propojení nebo použití ultrarychlého integračního módu v kombinaci s trvale podsvíceným displejem. Dalším příkladem může být i použití analogových vstupů nebo výstupů atd. Proto je v nabídce sada několika napájecích modulů. Měřič díky tomu může být napájen z rozvodu 24 V AC nebo 230 V AC. Tyto moduly, označované jako lineární, jsou určeny pro běžné napájení ze sítě.

Díky velké variabilitě a velkému množství komunikačních modulů je ale mnohdy požadováno výkonné napájení kvůli velkému odběru (typicky GSM/GPRS nebo Ethernet modul). Pro tyto případy je možné měřič vybavit výkonnými spínanými zdroji 24 V AC/DC anebo 230 V AC. Všechny napájecí moduly jsou rozměrově shodné a vybavené napájecími konektory, takže jejich výměna je velmi jednoduchá a rychlá.

MULTICAL 603 se jednoduše otevře bez použití nářadí
MULTICAL 603 se jednoduše otevře bez použití nářadí

Závěr

Odolná konstrukce a promyšlený design. Velký výkon a nedostižná přesnost. Nové funkce a vynikající modularita. To vše je nový MULTICAL® 603. Navzdory bohaté nabídce funkcí a provozních módů je ovládání měřiče velmi snadné a intuitivní; realizuje se prostřednictvím trojice tlačítek na čelním panelu. Výsledek je jednoznačný: MULTICAL® 603 je po technologické stránce špičkovým měřidlem s vysokou užitnou hodnotou, a zároveň jednoznačně aspiruje na titul uživatelsky nejkomfortnějšího měřiče tepla a chladu na trhu.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte přímé obchodní zastoupení KAMSTRUP A/S pro Českou republiku.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.