Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kamstrup MULTICAL® 603 přináší neomezené možnosti komunikace (II)

Dánská společnost Kamstrup A/S nedávno uvedla na trh zcela nový, unikátní a výkonný měřič tepla a chladu MULTICAL® 603, který navazuje kompaktní měřič MULTICAL® 403. Nový měřič vyniká nejen svými špičkovými parametry, ale i moderním designem a kvalitou konstrukce. Jaké inovace v oblasti komunikaci ale MULTICAL® 603 přináší?

Komunikační moduly a moduly s přídavnými funkcemi

MULTICAL 603 vnitřní uspořádání modulů
MULTICAL 603 vnitřní uspořádání modulů

Komunikace je i v případě měřičů klíčovou funkcí. MULTICAL® 603 „mluví“ v podstatě všemi běžně používanými „jazyky“ z oblasti teplárenství, TZB nebo průmyslových aplikací. Tyto moduly jsou navíc naprosto totožné i pro kompaktní měřič MULTICAL® 403, takže je lze využívat pro oba typy měřičů.

K dispozici jsou komunikační moduly M-Bus a M-Bus s funkcí TDS, datový modul (peer-to-peer), wM-Bus, Modbus, BACNet, LON Works, Kamstrup RF a Kamstrup RF s vysokým výkonem, modul analogových vstupů, modul analogových výstupů atd. Další moduly jsou v přípravě a výrobce je bude uvádět na trh postupně, v průběhu roku 2017.

Měřič MULTICAL® 603 může být osazen až dvěma komunikačními moduly téměř v jakékoli konfiguraci. Tuto konfiguraci lze ještě rozšířit vestavěnou komunikací M-Bus. Využít tak lze až 3 nezávislé komunikační kanály, jejichž data se navíc velmi rychle aktualizují, takže hodnoty jsou k dispozici v podstatě okamžitě. K tomu lze ještě připočíst možnost využití impulzních výstupů. Velká většina modulů je dodávána v dvojím základním provedení: s impulzními vstupy, nebo s impulzními výstupy.

Sběrnice M-Bus

Vestavěná komunikace M-Bus je součástí základní výbavy měřiče (podle typu). Komunikační modul je pak součástí základní desky. Toto provedení je vhodné pro jednoduché aplikace, kde postačuje základní komunikace po této dnes velmi rozšířené sběrnici, anebo v situacích, kdy je naopak nutno kombinovat více způsobů komunikace. Díky tomu mají uživatelé k dispozici tři naprosto nezávislé komunikační kanály (např. 3 x M-Bus; M-Bus - Modbus - BACNet; M-Bus - analogové vstupy - analogové výstupy atd.). Škála možných variant je opravdu široká.

Modul M-Bus

Výkonný modul s variabilním protokolem. Nabízí velké množství protokolů, které lze snadno a rychle přepnout i na místě instalace. Další výhodou je vysoká komunikační rychlost a samozřejmě existence impulzních vstupů pro připojení periferií nebo výstupů pro připojení do řídicího systému. Pozitivní je i možnost dodatečného doplnění a snadná výměna modulů - ať již je nutné ji provádět z důvodu poškození nebo kvůli přechodu na jiný způsob komunikace.

Modul M-Bus s TDS

Jde o stejný modul M-Bus, který je navíc vybaven výstupem pro řízení ventilu teplé vody. Podle výkonu a nastavených parametrů měřiče může MULTICAL® 603 aktivně regulovat dodávky topné vody.

Datový modul

Modul je určený pro peer-to-peer komunikaci. Je ideálním řešením pro připojení měřiče např. na výměníkové stanici, do místního regulátoru nebo řídicího systému. Komunikace odpovídá sériové lince RS232. Kvůli rozdílným napěťovým úrovním je pro připojení k periferiím nutné použít kabel s převodníkem, společností Kamstrup dodávaným s konektory USB anebo D-Sub.

Wireless M-Bus

Jde o stále rozšířenější způsob komunikace, který se používá pro dálkové odečítání dat například v místech, kde není vybudovaná infrastruktura, umožňující odečet po kabelu. Modul je variabilní, nabízí několik protokolů, v módech C1/C2 a rovněž T1 OMS. Protokoly je možné měnit např. pomocí počítače přímo na místě instalace. Odečty jsou velmi snadné, provádějí se s mobilní aplikací READy Suite, s USB čtečkou nebo v rámci pevné rádiové sítě READy Fix Network.

Modul analogových výstupů

Modul poskytuje dva aktivní analogové výstupy hodnot z měřiče. Využití najde zejména v průmyslových aplikacích, kde jsou měřené hodnoty (např. průtok, energie tepla/chladu nebo informace o teplotě) použity pro řízení technologie výroby atd. Díky možnosti instalace dvou nezávislých modulů nabízí kalorimetr až 4 analogové výstupy, které je možné nastavit podle konkrétního požadavku uživatele. Pracovní rozsahy standardně činí 0/4 až 20 mA. Tento modul vyžaduje externí napájení.

Modul analogových vstupů

Pokud má kalorimetr pracovat s dalšími hodnotami, které sám neměří, nabízí tento modul potřebnou konektivitu z dalších periferních zařízení konkrétní aplikace. Tyto hodnoty je potom možné zobrazit na displeji. Elektrické rozsahy lze opět nastavit v nejčastěji používaných volbách, tedy 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V.

LON FT-X3

Modul umožňuje měřiči komunikovat v rámci sběrnice LON. Přístroj je pak snadné připojit do existujících komunikačních sítí v oblasti řízení automatizace budov, obchodních nebo administrativních center či aplikací v průmyslu.

MODBUS

Rozhraním lze měřič MULTICAL® 603 připojit do sběrnice MODBUS, komunikující na principu server/klient (master/slave). Jedná se o plně otevřený protokol, takže jde o perspektivní způsob komunikace i do budoucna. Měřič je možné tímto způsobem připojit do stávajících řešení v oblasti řízení a správy tzv. inteligentních budov nebo v mnoha dalších průmyslových aplikacích.

MULTICAL 603 s podsvíceným displejem
MULTICAL 603 s podsvíceným displejem
Nová generace závitových průtokoměrů ULTRAFLOW 54
Nová generace závitových průtokoměrů ULTRAFLOW 54
Pro odečet registrů se používá IR optická hlava
Pro odečet registrů se používá IR optická hlava

BACNet

Sběrnice BACNet je dalším moderním způsobem komunikace v oblasti řízení a automatizace budov. Použití najde tam, kde je potřeba přenášet data z mnoha různých zdrojů (čidla, informace o teplotách, spotřebě energií, řízení osvětlení, řízení klimatizace, řízení výtahů atd.). Modul BACNet zajistí jednoduchou implementaci měřiče MULTICAL® 403 do této „páteřní“ sběrnice.

Kamstrup RF modul

Rádiový komunikační modul RF pracuje na frekvenci 434 MHz (popřípadě na volných frekvencích daných států). Tento modul podporuje obousměrnou komunikaci, využívanou především pro tzv. drive-by odečet. Pomocí odečtového zařízení (např. terminálu MULTITERM Pro nebo USB čtečky) je odeslán dotaz, na který měřič odpoví. Výhodou tohoto řešení je možnost definovat formu dotazu. Obsah datové zprávy je pak jiný pro běžný odečet, k němuž postačí data o spotřebě, a jiný pro odečet technologický, kdy je nutno z měřiče zajistit ještě další informace a pomocné hodnoty. Ačkoli je v současné době nahrazován moderní sběrnicí wireless M-Bus, najde tento modul uplatnění zejména v místech, kde je již drive-by odečet provozován a kde jsou nové měřiče přidávány do stávající odečtové infrastruktury.

Kamstrup RF modul s funkcí routingu

Pro dálkové odečty měřiče MULTICAL® 603 lze využít i tento modul, shodný se základním RF modulem, ale navíc obsahující funkci routeru. Toto řešení najde uplatnění v tzv. MESH sítích, tedy on-line odečtech v pevné rádiové síti Radio MESH. Vybudování takové sítě je poměrně jednoduché, měřiče spolu navzájem komunikují a přes integrované routery posílají data o spotřebě do odečtového systému.

Napájecí moduly

Měřiče MULTICAL® 603 jsou standardně napájeny baterií. Mezi nejběžnější patří článek D-Cell, se kterým může přístroj podle konfigurace a typu instalace pracovat až 16 let. Alternativně je k dispozici i modul s dvěma články 2 x AA-Cell. Životnost je i v takovém případě nadprůměrná, konkrétně jde o 9 let. Někteří uživatelé požadují napájení síťové, například kvůli tzv. on-line odečtům sběrnice M-Bus. Moderní měřiče Kamstrup lze odečítat v tomto režimu a přesto použít napájení z baterie.

Existují ovšem situace, kdy se nelze síťovému napájení zcela vyhnout. Jde zejména o komunikaci založenou na sběrnici RS485 (Modbus, BACNet atd.), rádiovou komunikaci s integrovaným routingem, GSM/GPRS on-line propojení nebo použití ultrarychlého integračního módu v kombinaci s trvale podsvíceným displejem. Dalším příkladem může být i použití analogových vstupů nebo výstupů atd. Proto je v nabídce sada několika napájecích modulů. Měřič díky tomu může být napájen z rozvodu 24 V AC nebo 230 V AC. Tyto moduly, označované jako lineární, jsou určeny pro běžné napájení ze sítě.

Díky velké variabilitě a velkému množství komunikačních modulů je ale mnohdy požadováno výkonné napájení kvůli velkému odběru (typicky GSM/GPRS nebo Ethernet modul). Pro tyto případy je možné měřič vybavit výkonnými spínanými zdroji 24 V AC/DC anebo 230 V AC. Všechny napájecí moduly jsou rozměrově shodné a vybavené napájecími konektory, takže jejich výměna je velmi jednoduchá a rychlá.

MULTICAL 603 se jednoduše otevře bez použití nářadí
MULTICAL 603 se jednoduše otevře bez použití nářadí

Závěr

Odolná konstrukce a promyšlený design. Velký výkon a nedostižná přesnost. Nové funkce a vynikající modularita. To vše je nový MULTICAL® 603. Navzdory bohaté nabídce funkcí a provozních módů je ovládání měřiče velmi snadné a intuitivní; realizuje se prostřednictvím trojice tlačítek na čelním panelu. Výsledek je jednoznačný: MULTICAL® 603 je po technologické stránce špičkovým měřidlem s vysokou užitnou hodnotou, a zároveň jednoznačně aspiruje na titul uživatelsky nejkomfortnějšího měřiče tepla a chladu na trhu.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte přímé obchodní zastoupení KAMSTRUP A/S pro Českou republiku.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.