Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušebna tepelných zařízení na VŠB–TU Ostrava

Zkušebna tepelných zařízení na VŠB–TU Ostrava je jednou ze dvou zkušeben v České republice, kde je možno nechat si provést zkoušky nutné pro uvádění tepelných zařízení na trh v ČR a EU. Zkušebna disponuje zkušeným týmem odborníků a je vybavena moderním technickým zázemím, umožňujícím stanovovat technické parametry zkoušených zařízení.

Budova VEC
Budova VEC

Zkušebna působí jako:

 • Autorizovaná osoba č. 260 v oblasti posuzování shody stavebních výrobků dle NV 163/2002 Sb.
 • Notifikovaná osoba č. 2078 v oblasti činnosti oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh na zařízení pro vytápění vnitřních prostor (nařízení CPR).

Výkonným pracovištěm je Výzkumné energetické centrum (VEC), které v oblasti zkušebnictví působí více než 15 let jako zkušební laboratoř akreditovaná ČIA (laboratoř č. 1166.3), splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025.

V souvislosti s výše uvedeným Vám nabízíme spolupráci při:

 • posuzování shody výrobků dle §7 NV 163/2002 Sb.
  • teplovodní kotle spalující pevná paliva, spadající pod normy ČSN EN 303-5 a ČSN 07 0240 (ČSN 07 0245)
 • posuzování vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám v souladu se systémem 3 přílohy V nařízení CPR
  • varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva, spadající pod normu ČSN EN 12 815
  • vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva, spadající pod normu ČSN EN 13 229
  • spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů, spadající pod normu ČSN EN 13 240
 • Informativních zkouškách výrobků
 • Poradenství v oblasti požadavků aplikovaných norem
Chladicí smyčka
Chladicí smyčka

Ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o. jsme schopni zajistit i posouzení dalších relevantních předpisů, vztahujících se na dané zařízení, jako např.:

 • NV 176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
 • NV 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 • NV 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 • NV 219/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Zařízení hodnotíme i z pohledu:

 • Nařízení komise (EU) 2015/1189 o požadavcích na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 • Nařízení komise (EU) 2015/1187 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva
 • Nařízení komise (EU) 2015/1185 o požadavcích na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
 • Nařízení komise (EU) 2015/1186 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel

Na základě požadavků zákazníků vyhodnocujeme splnění emisních požadavků pro:

 • Rakousko: 15a B-VG
 • Německo: 1.BImSchV, DINplus
 • Francie: Flamme verte
 • další…

Na naše služby můžete čerpat dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Inovačních voucherů III. výzvy (maximální výše dotace 299 999 Kč), přičemž dotace může činit až 75 % způsobilých výdajů, což Vám výrazně sníží náklady s testováním Vašich spalovacích zařízení.

Případné další informace o možnosti využití dotační výzvy Vám rádi sdělíme, příp. je můžete získat přímo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací o činnosti zkušebny, včetně kontaktů, lze nalézt na stránkách vec.vsb.cz

Zkušebna spalovacích zařízení VEC2
Zkušebna spalovacích zařízení VEC2
Zkušebna spalovacích zařízení
Zkušebna spalovacích zařízení

Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava
logo Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava

Výzkum a vývoj je ve Výzkumném energetickém centru (VEC) orientován na zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení, alternativní způsoby termické přeměny a bezpečnost v energetice a průmyslu. Součástí VEC je také akreditovaná zkušební laboratoř č. ...