Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ocenění za nejlepší projekt v kategorii „Governance“ putuje na VŠB-TUO za týmem Smokemana

Výzkumné energetické centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava získalo cenu Technologické agentury České republiky za rok 2019. Předmětem prestižního ocenění byla práce na projektu: „Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích“.

Oddělení Zkušebna kotlů Výzkumného energetického centra ve spojení s ČHMÚ zpracovává bilanci emisí z vytápění českých domácností pevnými palivy. Cílem vítězného projektu bylo rozšíření dříve známých poznatků v této oblasti, která byla doposud řešena pouze při jmenovitém výkonu zařízení (promo video zde). Projekt byl zaměřen na stanovení emisních faktorů malých spalovacích zařízení při provozu na snížený výkon. „Pokud lidé kotel takzvaně dusí, nejede tak, jak nejlépe umí. Pracuje na snížený výkon a produkuje více emisí znečišťujících látek, přičemž cílem projektu bylo stanovit o kolik,“ dodává Ing. Jiří Horák Ph.D., vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra.
Zjištěné poznatky z reálných spalovacích zkoušek přispěly k „přeměně“ Jiřího Horáka na SMOKEMANa, který se společně se svými kolegy věnuje edukaci široké veřejnosti v oblasti vytápění a to nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku. Pomocí show s názvem „SMOKEMAN zasahuje“, se snaží posluchačům všech věkových kategorií zábavnou formou vysvětlit, co nejvíce ovlivňuje kouř ze spalování a jak správně topit. „Zjednodušeně řečeno, jsou čtyři věci, které ovlivňují to, co Vám jde z komína. Typ spalovacího zařízení, kvalita paliva, kvalita obsluhy a kvalita údržby spalovacího zařízení,“ vysvětluje SMOKEMAN a dodává: „Je to jako řetěz. Když je jedna z těchto čtyř věcí špatně, je to celé špatně.

Během svých vystoupení také rád využívá různé modely, pomůcky a experimenty pro vysvětlení a pochopení podstaty jevů, které mají vazbu na hoření a tedy i vytápění. U něj je dotýkání přísně nařízeno. To na vlastní kůži, při slavnostním vyhlášení a předávání cen TA ČR, pocítila také známá moderátorka Daniela Písařovicová, které nasadil růžové brýle, a poté, co se nadechla těžkého plynu SF6, měl SMOKEMANův pozdrav „Kouři zmar“, který pronesla, opravdu hloubku. Během svého krátkého pobytu na pódiu Jiří Horák předvedl nečekanou show, která byla vřele oceněna dlouho neutuchajícím potleskem diváků v sále. Celý záznam je možné zhlédnout.

V originálním projevu vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra také nezapomněl jménem celého pracovního týmu s nadsázkou poděkovat lidem (tzv. „čoudilům“), kteří nepoužívají svá spalovací zařízení tak, jak by správně měli, bez kterých by zmíněná problematika vůbec nevnikla. Zároveň tyto „čoudily“ upozornil, že se doba změnila a je načase s takovýmto nedbalým jednáním skončit.

Více o samotném projektu a celém předávání cen se dozvíte zde.

Jako inspiraci všem přikládáme SMOKEMANovo desatero správného topiče:

  1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína.
  2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
  3. Nespaluj odpadky!
  4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
  5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
  6. Pravidelně čisti kotel a komín.
  7. Používej moderní kotel či kamna.
  8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
  9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
  10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

VŠB-TUO, CEET, Výzkumné energetické centrum
logo VŠB-TUO, CEET, Výzkumné energetické centrum

Výzkum a vývoj je ve Výzkumném energetickém centru (VEC) orientován na zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení, alternativní způsoby termické přeměny a bezpečnost v energetice a průmyslu. Součástí VEC je také akreditovaná zkušební laboratoř č. ...